Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie. 
U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, neem even contact op met Rene Slootweg

08-02-16 Fractie
11-02-16 Raad

College weinig overtuigingskracht bij provincie

Afgelopen oktober werd door de fractie van GemeenteBelangen een motie ingediend tot het omlaag brengen van de snelheid op de N206 ter hoogte van de Helmbergerweg.

Droge poortjes in Frederiksoord?

In het veertig jaar oude Frederiksoord staan veel poortjes na regen lang onder water. Dat ongemak kan eindeloos lang duren omdat elk huishouden eigenaar is van een stukje van het poortje en zij samen de kosten moeten dragen van opnieuw betegelen en/of riolering.   Huurders van Dunavie hebben dat probleem niet!

 

 

De gemeente komt de eigenaren tegemoet

Licht in plaats van Lampen?

Op verzoek van GemeenteBelangen gaat de wethouder in kader van Duurzaamheid kijken of we in plaats van straatlampen ook “licht” kunnen kopen.
 

Deze nieuwe vorm van duurzaamheid is al in de praktijk gebracht door Schiphol, die aan Philips dezelfde vraag heeft gesteld.
Philips levert nu alles wat met licht te maken heeft: lampen, stroom, reparatie en recycling.

GemeenteBelangen bezoekt Dorpshuis Valkenburg

Een fantastische voorziening’, was de unanieme  conclusie van de leden van Gemeentebelangen bij hun werkbezoek aan de Terp. Een groep van twaalf mensen kreeg daar op 12 december een rondleiding van Jaap Bol. 

Hij was namens de wijkraad vertegenwoordiger in de klankbordgroep, die een belangrijke rol heeft vervuld bij de realisering van het gebouw. 

 

 

GB waakt over hondenveldje Waterboslaan

Het hondenuitrenveldje tussen de Valkenburgerweg en de Waterboslaan is heel belangrijk voor de honderden hondenbezitters in Frederiksoord en de Kleipetten. Ook tientallen inwoners van het centrum van Rijnsburg, Plan de Hoek, Westerhaghe en zelfs de Zanderij brengen hun honden naar dit veldje.

 

TriPodia: 93% bewoners zegt ja, maar college zegt nee.

Het college heeft 2.000 bewoners van Katwijk-Noord in een enquête gevraagd of ze behoefte hebben aan een gemeenschapshuis in het TriPodia.
GemeenteBelangen heeft deze enquête doorgenomen en stelt vast dat de uitslag duidelijk aangeeft dat er behoefte aan is. Maar ondanks deze duidelijke uitkomst concludeert het college juist dat er geen behoefte is.
 
Vijf typische vragen en antwoorden uit de enquête
 

GB Steunt de brave hondenbaasjes

Ongeveer de helft van de baasjes heeft zijn hond niet voor de belasting aangegeven, en de andere helft wel. Dat zijn de brave baasjes die elk jaar dik honderd euro belasting betalen, dat is meer dan duizend euro over een hondenleven. De brutale baasjes betalen niets.  Dat is onrechtvaardig en schroeft het tarief op.

Pagina's