GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie.

 

Voor niet politiek gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met ons bestuur.

 

U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, dan bent u altijd van harte welkom. Neemt u s.v.p. vooraf even telefonisch of per e-mail contact op met de fractievoorzitter: Gerard Bol

08-09-14 Fractie
11-09-14 Gemeenteraad

22-09-14 Fractie
25-09-14 Gemeenteraad

GemeenteBelangen wil veilige oversteekplaats

Bij de behandeling van de nieuwe plannen voor de Oegstgeesterweg in de Katwijkse gemeenteraad donderdag 25 september vroeg GemeenteBelangen aandacht voor de voetgangersoversteekplaats. Deze nieuwe oversteekplaats wordt net zo ingericht als in de Rijnstraat, een zebrapad met stoplichten maar niet bij een kruispunt, met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

Motie Zweefvliegers Locatie Valkenburg

Beide gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk hebben unaniem de volgende motie aangenomen:

 

De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 22 september 2014 en

De gemeenteraad van Katwijk, in vergadering bijeen op 25 september 2014;

Constaterende dat:

Motie voor behoud Oud en Nieuw Feest SKA

Motie Meerjarenbegroting SKA

Bij agendapunt Oud en Nieuw feest Stichting Katwijkse Activiteiten

 

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 11 september 2014,

 

Constaterende dat:

GemeenteBelangen gaat voor S.K.A.-feest

Al voor dit zomerreces van de gemeenteraad stond de extra subsidie voor de Stichting Katwijkse Activiteiten (S.K.A.) m.b.t. het oud- en nieuwfeest op de agenda, maar een aantal fracties durfde het niet aan deze goed te keuren. Men wilde meer info met betrekking tot de begroting van S.K.A.

 

Geworteld in Katwijk

GB en PvdA stellen vragen over Westerbaan

GemeenteBelangen en PvdA hebben naar aanleiding van de reactie van het college om niet meer in beroep te gaan mbt de Westerbaan de volgende vragen gesteld:

Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO

Betreft: Vervolgstappen traject Westerbaan

Geacht College,

Kreatief met kurk in de stedenbouw?

Op de vraag van de redactie van De Katwijksche Post hoe de Katwijkse gemeenteraad aankijkt tegen de bouw- en ontwerpplannen van Damien Hirst voor een Engelse wijk in een dorpje en dan in relatie tot de nieuwbouw op het voormalige vliegveld Valkenburg heeft GB deze reactie ingestuurd:

Kreatief met kurk in de stedenbouw?

GemeenteBelangen: grote zorgen over SKA-evenement

Het baart de fractie van GemeenteBelangen enorme zorgen dat ieder jaar de organisatie van het Oud- en Nieuw evenement van S.K.A. (Stichting Katwijkse Activiteiten) weer in grote onzekerheid zit of ze het nu wel of niet financieel kan redden.

Pagina's