Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie. 
U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, neem vooraf even contact op met Rene Slootweg

31-08-15 Fractie
03-09-15 Gemeenteraad

GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

Antwoord op niet communiceren kap bomen

Naar aanleiding van de Artikel 41 vragen die GB gesteld heeft in Juni 2015: http://www.gbkatwijk.nl/node/524 is er antwoord gekomen van het college:
 
 
1. Waarom heeft het college de kap van deze bomen niet benoemd in het stuk dat voor vaststelling aan de raad is voorgelegd?

Dossier Westerbaan op naar het 50 jarige jubileum

Het Westerbaan dossier blijkt toch niet zo makkelijk als de wethouder doet voorkomen. Afgelopen raadsvergadering heeft de fractie van GemeenteBelangen er in een 10 minuten debat nogmaals aandacht  voor gevraagd.
 

In Katwijk rijdt de HOV over de rotonde

“In Kattuk is alles ârs”, zeggen ze altijd. Nou dat klopt, de gemeenteraad van Katwijk gaat niet zomaar akkoord met de omvorming van rotondes naar kruispunten voor de R-net bus.

GemeenteBelangen heeft met de andere fracties, behalve de CU, het college een alternatieve optie aangeboden met het verzoek die te onderzoeken. .

Inwoners Rijnsoever willen hoog scherm

“We wilden het doen zonder inspraak, daar ben ik eerlijk in. Het ging om een vervanging en dat doen we vaak zonder inspraak.” Dat zei wethouder Knape woensdagavond 24 juni tegen de omwonenden, tijdens de drukbezochte informatieavond over het geluidsscherm langs de Helmbergweg.   Omwonenden gaven hem niettemin hun ideeën over het scherm.

 

 

Petitie

GemeenteBelangen wil eerlijke hondenpenning

GemeenteBelangen vroeg  de gemeenteraad 18 april een hondenpenning in te voeren. De baasjes van naar schatting 2800 honden betalen namelijk géén hondenbelasting en de baasjes van 3470 honden wel. Dat is oneerlijk. Bovendien kan de hondenbelasting 40 euro omlaag als iedereen betaalt. De gemeente krijgt dan toch evenveel binnen: 347.000 euro.

 

GB stelt vragen over niet communiceren kap bomen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk

Katwijk, 02 Juni 2015. 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Kap van bomen op Industrieweg

 

Geacht College,

In paragraaf 6.1 van het Bomenbeleidsplan staat:

Rijnsburger in kunstcommissie

GemeenteBelangen kreeg regelmatig van Rijnsburgers te horen dat ze het raar vonden dat de gemeente sinds de fusie in 2006 nooit inwoners uit Rijnsburg benoemde in de commissie beeldende kunsten maar alleen inwoners van Katwijk en Valkenburg. 

Wat deed GB?

GB legde dit ongenoegen voor aan wethouder Jacco Knape. Hij nam het voorstel van GB over en vroeg het college een vaste plaats in te ruimen voor een inwoner van Rijnburg. 

Pagina's