GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie.

 

Voor niet politiek gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met ons bestuur.

 

U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, dan bent u altijd van harte welkom. Neemt u s.v.p. vooraf even telefonisch of per e-mail contact op met Rene Slootweg

18-02-15 TOPC

19-02-15 Extra Commissie vergadering

02-03-15 Fractie
05-03-15 Gemeenteraad

Persbericht GemeenteBelangen

Persbericht

 

 

Het nieuw gekozen bestuur van GemeenteBelangen heeft verbaasd kennis genomen van het plotselinge vertrek van de raadsleden Gerard Bol en Marcel van Tol uit de fractie en de partij.

Autoluwe Boulevard of doorgaande weg?

Er was al enorm veel over gesproken in de pers; de klankbordgroep had al een persbericht doen uitgaan, de vereniging van strandtenteigenaren stuurde een brief naar het College, maar ook op social media hadden velen een mening.

 

Maar de gemeenteraad sprak er maar niet over: het rapport van MobyCon over een autoluwe Boulevard. Voldoende redenen voor GemeenteBelangen, en ook de PvdA, om dit stuk te agenderen en  bespreken in de raad.

Drone-Valley prima, maar vergeet de zweefvliegers niet

GemeenteBelangen heeft ook kennis genomen van de initiatieven om op voormalig vliegkamp Valkenburg drones te ontwikkelen en zo werkgelegenheid te creëren.

Droge poortjes in Frederiksoord?

Wat doen we met de natte poortjes van Frederiksoord? De gemeente mag de poortjes niet zelf opknappen want ze zijn particulier eigendom. Meerdere woningeigenaren hebben daarom  geprobeerd hun buren over te halen mee te betalen aan het ophogen van de bestrating en het aansluiten op het riool. Dat kost € 150,- tot € 200,- per woning. Maar als één buur niet mee doet, doen anderen meestal ook niet mee. En dan blijven er toch nog plassen regenwater staan.

Woonlastenfonds toch voor alle huurders

Op 15 januari besprak de gemeenteraad het voorstel voor een nieuw fonds om huurders tijdelijk te hulp te komen als ze onverwacht veel inkomen verliezen, door ontslag, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid enzovoort, het woonlastenfonds. 

 

Wat houdt het in?

Oversteken niet gevaarlijk volgens wethouder

Als het aan wethouder van der Bent had gelegen, had hij een nog korter antwoord gegeven op de vragen van GemeenteBelangen over gevaarlijke oversteekplaatsen. Hij was klaarblijkelijk niet van plan om constructief mee te werken aan de bespreking van deze  punten in de raadscommissie van 29 januari.
‘Casuïstiek’, noemde hij het, maar veel verder dan Scrabble zal dat woord niet komen.

Is het nieuwe woonlastenfonds voor iedereen?

Op verzoek van het college besprak de raad donderdag 15 januari een eerste opzet van het woonlastenfonds. Het college wil dit fonds opzetten met Dunavie en de stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’. Doel is om huurders tijdelijk te hulp te komen met het betalen van de huur als ze een onverwachte inkomensval meemaken. 

Pagina's