GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie.

 

Voor niet politiek gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met ons bestuur.

 

U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, dan bent u altijd van harte welkom. Neemt u s.v.p. vooraf even telefonisch of per e-mail contact op met de fractievoorzitter: Gerard Bol

08-09-14 Fractie
11-09-14 Gemeenteraad

22-09-14 Fractie
25-09-14 Gemeenteraad

Vragen Pachtverhoging en Jaarrond bouw Strandtenten

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk
 

Katwijk, 28 oktober 2014.

 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO nieuwe overeenkomst pacht jaarrond en opbouw strandtenten.

 

Geacht College,

GemeenteBelangen gaat voor de erfgoedroute Katwijk aan Zee

We zijn allemaal bijzonder, zo willen kinderen hun kamertje met eigen ideeën inrichten en  medewerkers willen suggesties geven over hun werkzaamheden of werkplek. Te midden van de duizenden mensen om ons heen, willen we allemaal een eigen persoonlijke plek. En als we op reis gaan, dan kijken we naar de bijzonderheden van de dorpen en steden van onze vakantie in Drenthe, Twente of Spanje. Dus moeten die bijzonderheden wel mooi zijn.

GemeenteBelangen heeft nog zorgen over Wmo 2015

Vanaf  januari 2015 wordt het menens met de bezuinigingen in de Wmo. Het college organiseert veel extra raadscommissies om samen met de ambtelijke organisatie de raasdsleden te blijven informeren over alles wat er te gebeuren staat. Op 9 oktober was er een oordeelsvormende zitting over het beleidsplan Wmo 2015 en de bijbehorende verordening die bepaalt hoe de gemeente dat beleid gaat uitvoeren.

Zorgen over en voor wat komen gaat

GemeenteBelangen gaat voor een autoluwe Boulevard

Het centrum van Katwijk Zee wordt aangenamer. Daarvoor zet GB zich al jaren in en om dat te bereiken, heeft de gemeenteraad 9 oktober een belangrijke stap gezet. Er is gekozen voor meer terrasjes om je vrienden te ontmoeten en een Princestraat en Andreasplein waar je kunt lopen zonder op auto’s te hoeven letten. Hopelijk heeft Katwijk straks ook een Boulevard waar je tussen de Voorstraat en het Waaigat ontspannen kan lopen, zonder dat de vouwen uit je broek worden gereden.

GemeenteBelangen wil veilige oversteekplaats

Bij de behandeling van de nieuwe plannen voor de Oegstgeesterweg in de Katwijkse gemeenteraad donderdag 25 september vroeg GemeenteBelangen aandacht voor de voetgangersoversteekplaats. Deze nieuwe oversteekplaats wordt net zo ingericht als in de Rijnstraat, een zebrapad met stoplichten maar niet bij een kruispunt, met alle mogelijke gevolgen van dien.

 

Motie Zweefvliegers Locatie Valkenburg

Beide gemeenteraden van Wassenaar en Katwijk hebben unaniem de volgende motie aangenomen:

 

De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 22 september 2014 en

De gemeenteraad van Katwijk, in vergadering bijeen op 25 september 2014;

Constaterende dat:

Motie voor behoud Oud en Nieuw Feest SKA

Motie Meerjarenbegroting SKA

Bij agendapunt Oud en Nieuw feest Stichting Katwijkse Activiteiten

 

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 11 september 2014,

 

Constaterende dat:

Pagina's