GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie.

 

Voor niet politiek gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met ons bestuur.

 

U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, dan bent u altijd van harte welkom. Neemt u s.v.p. vooraf even telefonisch of per e-mail contact op met de fractievoorzitter: Gerard Bol

08-09-14 Fractie
11-09-14 Gemeenteraad

22-09-14 Fractie
25-09-14 Gemeenteraad

Motie voor behoud Oud en Nieuw Feest SKA

Motie Meerjarenbegroting SKA

Bij agendapunt Oud en Nieuw feest Stichting Katwijkse Activiteiten

 

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 11 september 2014,

 

Constaterende dat:

GemeenteBelangen gaat voor S.K.A.-feest

Al voor dit zomerreces van de gemeenteraad stond de extra subsidie voor de Stichting Katwijkse Activiteiten (S.K.A.) m.b.t. het oud- en nieuwfeest op de agenda, maar een aantal fracties durfde het niet aan deze goed te keuren. Men wilde meer info met betrekking tot de begroting van S.K.A.

 

Geworteld in Katwijk

GB en PvdA stellen vragen over Westerbaan

GemeenteBelangen en PvdA hebben naar aanleiding van de reactie van het college om niet meer in beroep te gaan mbt de Westerbaan de volgende vragen gesteld:

Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO

Betreft: Vervolgstappen traject Westerbaan

Geacht College,

Kreatief met kurk in de stedenbouw?

Op de vraag van de redactie van De Katwijksche Post hoe de Katwijkse gemeenteraad aankijkt tegen de bouw- en ontwerpplannen van Damien Hirst voor een Engelse wijk in een dorpje en dan in relatie tot de nieuwbouw op het voormalige vliegveld Valkenburg heeft GB deze reactie ingestuurd:

Kreatief met kurk in de stedenbouw?

GemeenteBelangen: grote zorgen over SKA-evenement

Het baart de fractie van GemeenteBelangen enorme zorgen dat ieder jaar de organisatie van het Oud- en Nieuw evenement van S.K.A. (Stichting Katwijkse Activiteiten) weer in grote onzekerheid zit of ze het nu wel of niet financieel kan redden.

Reactie GemeenteBelangen op adviezen ‘Klankbordgroep aantrekkelijk centrum Katwijk’

‘Hier moet je mee aan de slag als gemeente’, was de eerste reactie van GemeenteBelangen bij het lezen van de adviezen van deze breed samengestelde klankbordgroep. In korte tijd zijn deze adviezen opgesteld, voorzien van de kwalificatie ‘eis’ of ‘wens’. Het is goed dat er is gekeken naar het gehele gebied zo ook dat er nog apart is ingezoomd op drie aparte delen voor wat betreft adviezen op diverse terreinen.

 

Samen met Noordwijk zelfstandig blijven

Wat moet Katwijk doen om de komende tientallen jaren zelfstandig te blijven? Is één van de mogelijkheden om dat te realiseren samenwerken met Noordwijk? Over die vraag sprak en stemde de Katwijkse gemeenteraad donderdagavond 10 juli.

Pagina's