Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie. 
U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, neem vooraf even contact op met Rene Slootweg

01-06-15 Fractie
04-06-15 Gemeenteraad

GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

In Katwijk rijdt de HOV over de rotonde

“In Kattuk is alles ârs”, zeggen ze altijd. Nou dat klopt, de gemeenteraad van Katwijk gaat niet zomaar akkoord met de omvorming van rotondes naar kruispunten voor de R-net bus.

GemeenteBelangen heeft met de andere fracties, behalve de CU, het college een alternatieve optie aangeboden met het verzoek die te onderzoeken. .

Inwoners Rijnsoever willen hoog scherm

“We wilden het doen zonder inspraak, daar ben ik eerlijk in. Het ging om een vervanging en dat doen we vaak zonder inspraak.” Dat zei wethouder Knape woensdagavond 24 juni tegen de omwonenden, tijdens de drukbezochte informatieavond over het geluidsscherm langs de Helmbergweg.   Omwonenden gaven hem niettemin hun ideeën over het scherm.

 

 

Petitie

GemeenteBelangen wil eerlijke hondenpenning

GemeenteBelangen vroeg  de gemeenteraad 18 april een hondenpenning in te voeren. De baasjes van naar schatting 2800 honden betalen namelijk géén hondenbelasting en de baasjes van 3470 honden wel. Dat is oneerlijk. Bovendien kan de hondenbelasting 40 euro omlaag als iedereen betaalt. De gemeente krijgt dan toch evenveel binnen: 347.000 euro.

 

GB stelt vragen over niet communiceren kap bomen

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk

Katwijk, 02 Juni 2015. 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO Kap van bomen op Industrieweg

 

Geacht College,

In paragraaf 6.1 van het Bomenbeleidsplan staat:

Rijnsburger in kunstcommissie

GemeenteBelangen kreeg regelmatig van Rijnsburgers te horen dat ze het raar vonden dat de gemeente sinds de fusie in 2006 nooit inwoners uit Rijnsburg benoemde in de commissie beeldende kunsten maar alleen inwoners van Katwijk en Valkenburg. 

Wat deed GB?

GB legde dit ongenoegen voor aan wethouder Jacco Knape. Hij nam het voorstel van GB over en vroeg het college een vaste plaats in te ruimen voor een inwoner van Rijnburg. 

Onderzoek naar lokale Identiteit

Na de fusie in 2006 is er nog steeds geen “wij” gevoel binnen de gemeentegrenzen van Katwijk.

 

Ook al wordt Rijnsburg in de volksmond liefkozend “Katwijk-Oost” genoemd, de Rijnsburgers en Valkenburgers voelen zich achtergesteld aan het “centrum” van Katwijk.

 

 

Wat heeft GemeenteBelangen gedaan na de verkiezingen?

De fractie van GemeenteBelangen nam in het eerste jaar van deze raadsperiode al actie op veel punten in het verkiezingsprogramma. Hier volgt een verslag.
 
Verkeer - veilige oversteken:

Pagina's