Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie. 
U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, neem vooraf even contact op met Rene Slootweg

18-05-15 Fractie
21-05-15 Gemeenteraad

GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

Onderzoek naar lokale Identiteit

Na de fusie in 2006 is er nog steeds geen “wij” gevoel binnen de gemeentegrenzen van Katwijk.

 

Ook al wordt Rijnsburg in de volksmond liefkozend “Katwijk-Oost” genoemd, de Rijnsburgers en Valkenburgers voelen zich achtergesteld aan het “centrum” van Katwijk.

 

 

Wat heeft GemeenteBelangen gedaan na de verkiezingen?

De fractie van GemeenteBelangen nam in het eerste jaar van deze raadsperiode al actie op veel punten in het verkiezingsprogramma. Hier volgt een verslag.
 
Verkeer - veilige oversteken:

Gemeente kapt onnodig geluidswal Rijnsoever

Zonder inspraak of noodzaak zadelt de gemeente de wijk Rijnsoever op met jaren meer geluidsoverlast door 315 bomen te kappen. De oorzaak is de manier waarop ze het geluidsscherm wil vernieuwen langs de Helmbergweg.

 

 

GemeenteBelangen: De Wijkraden Werken Goed

De wijkraden werken steeds beter en besteden hun geld goed. Dit blijkt uit een verslag van de gemeente. De raden begonnen na de fusie en kregen in 2011 budget, mede op initiatief van GemeenteBelangen. Ze moeten in de vergrote gemeente de overheid makkelijker bereikbaar maken voor de inwoners. Bovendien weet de wijkraad beter dan het gemeentehuis hoe je het dorp leefbaarder maakt en de identiteit versterkt.

 

Wat doen de raden met hun geld?

Hans en Corrie Vingerling koninklijk onderscheiden

Het is bijzonder als iemand koninklijk wordt onderscheiden maar het is uitzonderlijk dat van een echtpaar man en vrouw beiden tegelijkertijd een lintje krijgen.

 

Afgelopen vrijdag kreeg eerst Hans Vingerling een lintje voor zijn indrukwekkende staat van dienst.

Hij was (tot 2006) werkzaam als bouwkundig ingenieur bij de stichting Bouwresearch Rotterdam en wethouder van de gemeente Katwijk (2006-2010).

GemeenteBelangen wil databank voor hondenpoep

Er ligt steeds meer hondenpoep maar de GOA’s geven steeds minder bekeuringen. De boardwalk op de duingarage verloedert nu al door de honderden hondendrollen links en rechts. Langs Kanaalpad zuidwest in Rijnsburg lagen donderdagochtend 9 april 57 hondendrollen op de eerste honderd meter vanaf de Noordwijkerweg.

GemeenteBelangen in gesprek met Arriva

Donderdag 16 april besprak de gemeenteraad met Arriva de knelpunten in de dienstregeling.

Ook de provincie Zuid-Holland en ROCOV (Reizigers Overleg Consumentbelangen OpenbaarVervoer) namen aan het gesprek deel. 

Dit was bijzonder omdat Arriva een overeenkomst heeft met alleen de provincie en de gemeente dus geen partij is.

Pagina's