Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie. 
U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, neem even contact op met Rene Slootweg

17-05-16 Fractie
19-05-16 Raad

Sorry is voor GB niet voldoende.

Bij elk bouwproject is er wel een budget overschrijding, maar dat wordt altijd van te voren in het budget ingecalculeerd. Maar als deze extreem hoog is kan dat natuurlijk niet zonder consequenties blijven.

GB stemt voor invoeren van referendum

Gemeentebelangen stemde donderdag 31 maart voor een referendum verordening. GB zet zich namelijk al jaren in voor meer inspraak en burgerparticipatie.

Het voorstel, van D66, zou de mogelijkheden voor inspraak en participatie van de burgers verstevigen bij besluiten waarin de raad burgerinspraak wil maar die inspraak is mislukt. 

 

GB: Katwijk wil geen grote centrale bieb

Wil de Katwijkse bevolking wel een grote nieuwe hoofdbieb? Het is een vraag die de fractie van GemeenteBelangen al wat langer bezighoudt. De achterban van GemeenteBelangen zei duidelijk ‘nee’ tijdens de laatste denktank.  En ook bijna alle andere burgers zeggen dat tegen GB.

 

GB wil groencoordinator

De gemeente Katwijk heeft géén groencoördinator maar wel vier bureautjes voor het groen, met elk hun eigen potjes en taken.  Mede daardoor heeft Katwijk nu 1400 bomen minder dan in 2010. Hoogste tijd voor de vorming van één enkele groenafdeling met een inspirerend afdelingshoofd. Hoogste tijd ook voor de formulering van een samenhangend groenbeleid voor de overgebleven 23.500 gemeentebomen.

 

 

Denktank: Hé, weer een goed idee van GB

GemeenteBelangen organiseert enkele keren per jaar een denktank, een bijeenkomst waar fractie, steunfractie, bestuur, leden en andere belangstellenden brainstormen over actuele politieke onderwerpen.  Het zijn altijd productieve samenkomsten waar al heel wat succesvolle ideeën en alternatieve plannen uit zijn voortgekomen, die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Bestuurswijzigingen GemeenteBelangen

De ledenvergadering van GemeenteBelangen heeft op 3 februari jl het bestuur voor de komende jaren gekozen. Adriaan Heijnen is herkozen tot voorzitter, Ebru Demirtas is toegetreden als secretaris, Ben ter Haar is de nieuwe penningmeester en Joke Slings is algemeen lid. De partij heeft onlangs haar 45e verjaardag gevierd en is daarmee een van de oudste politieke partijen van Katwijk.

College weinig overtuigingskracht bij provincie

Afgelopen oktober werd door de fractie van GemeenteBelangen een motie ingediend tot het omlaag brengen van de snelheid op de N206 ter hoogte van de Helmbergerweg.

Pagina's