GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie.

 

Voor niet politiek gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met ons bestuur.

 

U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, dan bent u altijd van harte welkom. Neemt u s.v.p. vooraf even telefonisch of per e-mail contact op met de fractievoorzitter: Gerard Bol

17-11-14 Fractie
20-11-14 Gemeenteraad

27-11-14 Extra Gemeenteraad

01-12-14 Fractie
04-12-14 Gemeenteraad

Eerst herbestraten en daarna draineren?

“Eerst verkondigt de gemeente jarenlang dat ze in Frederiksoord drainage wil aanleggen maar nu schrijft ze dat ze dat niet meer wil”, aldus inspreker Bram van Vliet van de stichting in oprichting ‘Vrienden van Frederiksoord’ donderdagavond  20 november op een oordeelsvormende sessie van de gemeenteraad.

GB: Vragen over gevaarlijke oversteekplaatsen

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO gevaarlijke oversteekplaatsen

Geacht College,

Eind september 2014 heeft de fractie van GemeenteBelangen in o.a. de De Katwijksche Post een oproep gedaan aan de burgers van Katwijk om gevaarlijke en bijzondere oversteekplaatsen aan te melden.

Dit naar aanleiding van de aan te leggen oversteekplaats op de Oegstgeesterweg waar een verkeerslicht komt bij een oversteek, zonder zijwegen, net als de Rijnstraat (zie nummer 5).

Welzijnskwartier verrast raadsleden

Katwijkse raadsleden werden woensdag 19 november van 11.30 – 21.30 uur op locaties, waar Welzijnskwartier de meest uiteenlopende activiteiten organiseert of ondersteunt, rondgeleid. Alle leeftijdsgroepen kwamen in beeld en deze nieuwe fusieorganisatie, voortgekomen uit Factor Welzijn, Stichting Welzijn Ouderen Katwijk en de Stichting Steunpunt Medelanders, maakte voor veel raadsleden met dit goed georganiseerde werkbezoek het onbekende meer dan bekend. Van de fractie van GemeenteBelangen namen Geert Diemer en Gerard Bol deel aan dit aanbod.

 

Katwijkse raadsleden in gesprek met Dunavie

Op uitnodiging van Alfred Busser, directeur-bestuurder van woningcorporatie Dunavie, waren dinsdag 18 november raadsleden van alle fracties met Cees Oostindie van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’, een beleidsmedewerker van de gemeente Katwijk en vier Dunaviemedewerkers aanwezig om met elkaar in een informele sfeer van gedachten te wisselen over zeer uiteenlopende onderwerpen betreffende de Katwijkse huurwoningen. 

 

GB pleit voor duidelijke prestatieafspraken

In de discussie van de Algemene Beschouwingen pleitte fractievoorzitter Gerard Bol van GemeenteBelangen voor duidelijke prestatieafspraken tussen woningcorporatie Dunavie, de gemeente Katwijk en huurdersbelangenorganisatie ‘de Duinstreek’. Over de periode 2014 – 2018 moeten deze worden opgezet waarbij het accent moet komen te liggen op betaalbare huurwoningen.

 

 

Ontsluiting inrichten met bewoners

Hoe plan je een weg van vier meter breed die vlak langs de huizen loopt en vijftig huizen gaat verbinden met de Noordwijkerweg? Volgens GemeenteBelangen moet je voor zo’n inrichtingsplan overleggen met de omwonenden. Dat is dan ook precies de toezegging die GemeenteBelangen van wethouder Van der Bent los kreeg bij de goedkeuring 30 oktober van het bestemmingsplan voor de gemeentewerf van Rijnsburg.

 

GemeenteBelangen en Algemene Beschouwingen

Bij de Algemene Beschouwingen sprak GB zich duidelijk uit over een begroting met vele onzekerheden. Er werd door GB ook gesproken over de huidige ontwikkelingen betreffende de Westerbaan / Verlengde Westerbaan en de Noordelijke Randweg Rijnsburg. Voor de gehele tekst van deze A.B. zoals die donderdag 6 november is uitgesproken, verwijzen we u naar de website www.gbkatwijk.nl

 

 

Pagina's