GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie.

 

Voor niet politiek gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met ons bestuur.

 

U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, dan bent u altijd van harte welkom. Neemt u s.v.p. vooraf even telefonisch of per e-mail contact op met de fractievoorzitter: Gerard Bol

26-01-15 Fractie
29-01-15 Gemeenteraad

09-02-15 Fractie
12-02-15 Gemeenteraad

Is het nieuwe woonlastenfonds voor iedereen?

Op verzoek van het college besprak de raad donderdag 15 januari een eerste opzet van het woonlastenfonds. Het college wil dit fonds opzetten met Dunavie en de stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’. Doel is om huurders tijdelijk te hulp te komen met het betalen van de huur als ze een onverwachte inkomensval meemaken. 

Visserijdagen, de pijn van een bovenlokale kern

De gemeenteraad heeft donderdagavond 15 januari een hele oordeelsvormende sessie gewijd aan het bespreken van de collegeantwoorden op vragen van de SGP. Daarin klaagde deze fractie dat het college de Visserijdagen heeft losgekoppeld van de Search and Rescue demonstratie door de Katwijkse Reddings Brigade.

 

 

En bovendien dat ze deze heeft verhuisd naar juli om ook in deze maand een evenement te hebben voor de toeristen.

Bezuinigingen op psychiatrie geven overlast

Meer inwoners dan vroeger kunnen buren krijgen met een psychiatrische aandoening. Dat komt doordat deze patiënten niet meer terecht kunnen in een psychiatrische opvang vanwege de bezuinigingen. Maar in hun woning kunnen deze patiënten, ongewild, veel geluidsoverlast geven aan hun buren. In 2012 telde de politie in Katwijk 114 gevallen van overlast door gestoorde of overspannen personen en in 2013 maar liefst 167. Dat is bijna de helft, 46 procent, meer.

College: geen gevaarlijke oversteek plaatsen.

Naar aanleiding van artikel 41 vragen van GemeenteBelangen over gevaarlijke oversteken (http://www.gbkatwijk.nl/node/491) heeft het college na 30 dagen broeden antwoord gegeven.

De fractie van GemeenteBelangen gaat zich nog beramen wat te doen met dit antwoord. 

 

Hieronder het flitsende antwoord van het college:

 

Gratis zondagparkeren, het werkelijke verhaal

Na twee oordeelsvormende sessies over ‘Parkeertarieven 2015’ in de Katwijkse gemeenteraad en zeer veel reacties van inwoners, organisaties en verenigingen in de papieren- en op social media mocht de Katwijkse gemeenteraad er donderdagavond 18 december een besluit over nemen. Betaald parkeren op zondag stond centraal in die discussie. Het CDA heeft hier in principe geen bezwaren tegen, maar blijft trouw aan haar coalitiepartners de CU en de SGP. 

Draineren en communiceren in Frederiksoord

Over de beleidswijziging drainagemaatregelen in de Molenwijk en Frederiksoord heeft de Katwijkse gemeenteraad donderdag 18 december een positief besluit genomen. De toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Wienen, dat met de informatieavond 20 januari voor de bewoners van Frederiksoord een doorstart wordt gemaakt voor een integrale aanpak van hun wijk (herbestraten, groenaanpak, speelplekaanpassingen enz.) stemde alle fracties tevreden.    

GemeenteBelangen ziet huurkansen in 2015

'Wat doet de wethouder Wonen bij de op te stellen prestatieafspraken 2014 – 2018 met Dunavie en de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ om betaalbare huurwoningen in Katwijk te realiseren wetende wat de opbrengsten zullen zijn van het woonlastenonderzoek?’

 

 

Pagina's