GB op internet

Klik hier voor ons weblog:
www.gb-blogt.com/
 

Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie.

 

Voor niet politiek gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met ons bestuur.

 

U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, dan bent u altijd van harte welkom. Neemt u s.v.p. vooraf even telefonisch of per e-mail contact op met de fractievoorzitter: Gerard Bol

08-09-14 Fractie
11-09-14 Gemeenteraad

22-09-14 Fractie
25-09-14 Gemeenteraad

Kreatief met kurk in de stedenbouw?

Op de vraag van de redactie van De Katwijksche Post hoe de Katwijkse gemeenteraad aankijkt tegen de bouw- en ontwerpplannen van Damien Hirst voor een Engelse wijk in een dorpje en dan in relatie tot de nieuwbouw op het voormalige vliegveld Valkenburg heeft GB deze reactie ingestuurd:

Kreatief met kurk in de stedenbouw?

GemeenteBelangen: grote zorgen over SKA-evenement

Het baart de fractie van GemeenteBelangen enorme zorgen dat ieder jaar de organisatie van het Oud- en Nieuw evenement van S.K.A. (Stichting Katwijkse Activiteiten) weer in grote onzekerheid zit of ze het nu wel of niet financieel kan redden.

Reactie GemeenteBelangen op adviezen ‘Klankbordgroep aantrekkelijk centrum Katwijk’

‘Hier moet je mee aan de slag als gemeente’, was de eerste reactie van GemeenteBelangen bij het lezen van de adviezen van deze breed samengestelde klankbordgroep. In korte tijd zijn deze adviezen opgesteld, voorzien van de kwalificatie ‘eis’ of ‘wens’. Het is goed dat er is gekeken naar het gehele gebied zo ook dat er nog apart is ingezoomd op drie aparte delen voor wat betreft adviezen op diverse terreinen.

 

Samen met Noordwijk zelfstandig blijven

Wat moet Katwijk doen om de komende tientallen jaren zelfstandig te blijven? Is één van de mogelijkheden om dat te realiseren samenwerken met Noordwijk? Over die vraag sprak en stemde de Katwijkse gemeenteraad donderdagavond 10 juli.

Praat met de inwoners over ons erfgoed

Het eigene van Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg komt voort uit hun geschiedenis. Bewaren van archeologische vondsten uit de vóórchristelijke tijd en van monumenten uit het christelijke tijdperk is daarom behalve een zaak van de gemeente ook een zaak van de inwoners. Maar in de erfgoednota van de gemeente die de raad donderdag 10 juli besprak,  stonden alleen de ideeën van de gemeente.

 

 

Een nieuwe aanpak

Vragen GB over de informatievoorziening aan burgers inzake de geïntegreerde opknapbeurt voor Frederiksoord

Vragen overeenkomstig artikel 41 R.v.O. over de informatievoorziening aan burgers inzake de geïntegreerde opknapbeurt voor Frederiksoord bekend als Frederiksoord 2.0

Het college streeft naar openheid en burgerparticipatie.  Dat gaat met vallen en opstaan getuige de gang van zaken met het wijkbrede buurtverbeteringsproject Frederiksoord 2.0.

GB vraagt college om te zwaaien in de Zwaaikom

Meer winkels in de Zwaaikom! De Katwijkse ondernemersvereniging wil het graag,  veertien van de drieëndertig raadsleden willen het graag en zeker niet onbelangrijk, de winkeliers van winkelhart Zeezijde vinden het goed. Maar het college van CDA, SGP en de CU wil het niet. Het ziet de Zwaaikom vooral als uitgaansgebied en wil er geen extra winkels toelaten, ook al zouden die extra klanten kunnen trekken naar de terrassen en restaurantjes in de Zwaaikom. 

Pagina's