Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

Amy Guijt

GemeenteBelangen over de “toekomst van Katwijk”

  • Geschreven door Amy Guijt

Misschien heb je ze de afgelopen maanden wel gezien. De posters langs de weg, advertenties in de krant of berichten op facebook met de vraag of je mee kwam praten over “de toekomst van Katwijk”. De reden van deze bijeenkomsten was de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda (MAG). Hierin staat beschreven waar we de komende jaren geld, tijd en energie in willen stoppen als gemeente. Hoe we dit gaan doen? Dat is nog de vraag. De MAG bevat opgaven maar nog geen uitwerking. Tijdens de laatste raadvergadering werd dit besproken.

MAG 2

Positief met aandachtspunten
Voor GemeenteBelangen is de basis positief. Een breed participatietraject, het vervangen van diverse “in beton gegoten” beleidsplannen & meer ruimte voor (burger)initiatieven. Ondanks de positieve basis ziet GB wel een aantal belangrijke aandachtspunten.

Praat mét en niet over hen
Tijdens de participatiebijeenkomsten konden alle inwoners aan schuiven. Maar nu we de “Hoe?” vraag gaan uitwerken worden alleen nog de belangrijke organisaties en bedrijven gevraagd. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat juist tijdens de uitwerkingsfase de doelgroep betrokken blijft. Gaan we bepalen hoe we eenzaamheid gaan aanpakken? Praat dan ook met mensen die dit ervaren. Meer jongeren die bewegen? Vraag hen dan zélf wat zij belangrijk vinden. De doelgroep weet waar de behoefte ligt, praat dus mét en niet over hen.

Voorzieningen in elke kern
Als een initiatief een opgave wil oppakken kunnen zij een aanvraag indienen. Deze wordt dan getoetst op punten als resultaat en aanpak. Nergens was terug te vinden of de locatie van het initiatief meegenomen zou worden. Is het dan zo dat er straks 20 initiatieven in Katwijk aan Zee zijn en maar 2 in Valkenburg? Kijkend naar het huidige activiteitenschema van de bibliotheek zien we dat van tientallen voorjaarsactiviteiten er momenteel maar één in Rijnsburg is. Wat GemeenteBelangen betreft ongelijk verdeeld. We vragen dan ook aandacht voor gelijke verdeling van activiteiten over alle kernen.

Bureaucratische rompslomp
Regelmatig hoor je dat inwoners wel willen maar gek worden van de bureaucratische rompslomp. Als we het hebben over samen met elkaar de toekomst van Katwijk ontwikkelen is GemeenteBelangen van mening dat het voor de diverse inwoners, organisaties en vrijwilligers ook zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden om bij te dragen. Dus geen bureaucratische rompslomp maar juist tijd voor de praktijk, heldere aanvraagprocedures & niet meer administratielast dan noodzakelijk. Zodat de aandacht van iedereen écht uit kan gaan naar onze toekomst.

Logo MAG Katwijk

René Slootweg

GB organiseert inspiratieavond

  • Geschreven door René Slootweg

Plastic soep2

Binnenkort is het weer Wereldmilieudag en ook de internationale dag van de biodiversiteit (VN) staat voor de deur. Leuk, maar het blijkt dat deze diversiteit en ons milieu toch behoorlijk in het gedrang komen.

Daarom organiseert GemeenteBelangen op 21 mei om 20:00 uur een inspiratieavond in De Roskam.

De avond staat geheel in het teken van natuur en is vrij bij te wonen voor iedereen die geïnteresseerd is. Bij
Want wist je dat 80% van onze eetbare gewassen afhankelijk is van bijen en insecten? Zonder deze inmiddels bedreigde bijen is onze voedselvoorziening binnenkort dus in gevaar. Ook de "Plastic soep" draagt bij aan vergiftiging van onze voedselketen & neem eens al het vuil dat aanspoelt op ons mooie strand. Daar moeten we samen toch iets aan kunnen doen?

Alleen is het onmogelijk, maar samen kan er een hoop veranderd worden. Dat is ook het uitgangspunt van onze sprekers. Zo zijn NL Zoemt, WNF Operatie Jonas & Jutters Katwijk aanwezig om iedereen te vertellen over een aantal van deze problemen en hun aanpak en oplossingen daarvoor. Interessant voor gemeente, politieke partijen maar ook zeker voor jou als inwoner!

Iedereen is vanaf 20:00 uur welkom in De Roskam. Vanaf 20:15 uur zullen we met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar de diverse lezingen & ons laten inspireren! De bijeenkomst is gratis, en vooraf aanmelden is niet nodig.

We hopen je zien.

Deze avond is in samenwerking met:

Jutters Katwijk 20Duurzaam20 Logo operatie Jonas NL zoemt
Jutters Katwijk 20Duurzaam20 Operatie Jonas NL Zoemt

 

kijk ook alvast dit fimpje over Operatie Jonas: https://youtu.be/23zucm7PASY

Neem vrienden en kennisen mee naar deze avond, download hier de uitnodiging in PDF om door te sturen: Uitnodiging in PDF

                        

Geert Diemer

Meer handhavers voor verkeer in de wijken

  • Geschreven door Geert Diemer

Een grote ergernis in onze wijken is de verkeersoverlast. Dat is een verzamelnaam voor parkeeroverlast, hardrijders en overmatig verkeersgeluid van hard optrekken en veranderde of kapotte knalpijpen. In dertig kilometer zones rijden veel chauffeurs te hard. Zij weten dat de politie daar bijna nooit controleert. Hun hoge snelheid zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties doordat kinderen, fietsers of ouderen er niet op bedacht zijn. GemeenteBelangen pleitte daarom 28 maart in de raad voor het aanstellen van BOA’s.

handhaving

Dat zijn buitengewone opsporingsambtenaren. Katwijk heeft namelijk alleen GOA’s. Dat zijn gemeentelijke opsporingsambtenaren maar die mogen geen boetes uitschrijven voor verkeersoverlast. Daarvoor zijn BOA’s nodig.
Buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om snelheidscontroles uit te voeren, chauffeurs van brommers, motoren en auto’s te bekeuren als die onnodig veel lawaai maken en voertuigen te laten herkeuren als de knalpijp kapot of veranderd is. Dat is precies wat nodig is. Vooral herkeuring is vervelend omdat je dan een weekje of twee niet met je apparaat mag rijden.

Toezicht en Hanghaving


Maar alleen de politie mag BOA's in dienst hebben. De burgemeester heeft daarom na aandringen van GB, PvdA en D66 toegezegd in gesprek te gaan met de politiecommandant. De gemeente zou de kosten van het in dienst nemen van BOA’s kunnen vergoeden. GB rekent op een spoedig antwoord.