Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

René Slootweg

GB omarmt RijnParkPlan voor groene Kwakelwei

  • Geschreven door René Slootweg

Het mag geen geheim zijn dat GemeenteBelangen al langer strijdt voor een groene Kwakelwei. Bebouwing op deze locatie is voor GemeenteBelangen uitgesloten.
Het plan van de Stichting vrienden van het RijnPark was uit het groene hart van GemeenteBelangen gegrepen. Een initiatief vanuit de inwoners om de Kwakelwei en het Heerenschoolbos samen om te toveren tot een prachtig groen dorpspark met ruimte voor spelen, recreatie en natuureducatie.

RijnPark

Op dit moment is het stuk grond bij de Kwakelwei eigendom van een particulier. Er kan dus niet zomaar een park gerealiseerd worden op deze locatie.
Binnenkort komt het groenstructuurplan naar de raad ter goedkeuring; met het opnemen van de Kwakelwei in dit groenstructuurplan zal de groene bestemming voor dit gebied verder verankeren en de eerste grote stap zetten naar een park.


Het zal niemand verbazen dat GemeenteBelangen absoluut vóór een groene Kwakelwei zal stemmen. De ruimte voor groen binnen Katwijk is zo beperkt en veel te schaars dat we een kans als deze niet onbenut moeten laten.

Immers, is de grond eenmaal bebouwd, dan is deze voor eeuwig voor groen verloren

GemeenteBelangen daagt de andere partijen in de gemeenteraad ook kleur te bekennen en te durven doorpakken op dit dossier en niet zullen zwichten voor plannen met dure villa's of andere bebouwing.

Geen ja-maar vragen, maar zoals GB wel vaker zegt: “groen moet je gewoon doen!”


Onze fractie kiest natuurlijk voor groen op misschien wel de laatste locatie waar wij voor Katwijk een prachtig dorpspark kunnen realiseren. GemeenteBelangen hoopt dat een meerderheid van de gemeenteraad ons zal volgen.

 

Link naar het ontwerp: Rijn Park Ontwerp

Geert Diemer

Brouwerstraat - van vrachtwagenverbod naar randweg

  • Geschreven door Geert Diemer

In 2010 stelde GemeenteBelangen als enige partij een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat voor. Inmiddels meer dan tien jaar later erkennen meer partijen de problemen in de Brouwerstraat en volgt er volgende week een besluit over de maatregelen. De verwachting is dat een meerderheid van de gemeenteraad volgende week instemt met het vrachtwagenverbod. GemeenteBelangen is blij dat dit voorstel na meer dan tien jaar alsnog wordt uitgevoerd.Brouwerstraat 200

Het vrachtwagenverbod vermindert de overlast voor bewoners, maar neemt die niet weg. Dat kan pas met de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek, een verbinding tussen A44 en N206. Die heette eerst Noordelijke randweg Rijnsburg en daarna Pioniersbaan. De wethouder is bezig met een nieuwe poging de provincie en buurtgemeentes daarin te interesseren. Want die moeten meebetalen. Het ontbrak GB niet aan ideeën voor de vermindering van de overlast voor de inwoners. In 2006 opperde GB de aanleg van een parallelweg langs de A44. Daarmee kon het verkeer van en naar de veiling rijden en de Brouwerstraat mijden. De andere fracties steunden dit voorstel niet. Maar de Flora zelf wel en diende het in bij de minister. Dat leidde tot de huidige afslag op de A44 rechtstreeks naar de veiling. Die afslag vermindert het vrachtwagenverkeer over de Rijnsburgerweg aanzienlijk.

In 2011 opperde GB de Bankijkerweg te verlengen met een brug naar de veiling. Zo kon het verkeer uit de Greenport rechtstreeks naar de Flora rijden en de Brouwerstraat ontwijken en ontlasten. Maar opnieuw geen steun. Maar het is nog steeds mogelijk. De 180 woningen die daar nu staan, hebben aan de wegkant speciale geluidsisolatie waardoor de bewoners vrachtwagenverkeer niet in huis horen. De Bankijkerweg valt ook aan te sluiten op de verlengde Vinkenweg en de oprit naar de A44 bij het Postviaduct en de AKZO. Het vrachtwagenverkeer hoeft dan niet per se over de N206 naar de veiling te rijden. GB stemde in 2012 uiteindelijk in met de herinrichting van de Brouwerstraat tot 30 kilometer weg en erfontsluitingsweg maar verwachtte veel bezwaren en zorgen. En die kwamen ook. Fietsers mijden de straat zelfs. De herinrichting heeft absoluut niet geleid tot de vermindering van het verkeer tot 7.000 voertuigen per etmaal die nodig is.

GB bleef daarom beleidsvragen stellen en pleiten voor een vrachtwagenverbod. GB is al met al blij met het vrachtwagenverbod en werkt stug door om de verbinding tussen N206 en A44, die nu zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek heet, mogelijk te maken.

René Slootweg

In memoriam Harry van Mierlo

  • Geschreven door René Slootweg

 

harrie met lampActief, gedreven, scherpzinnig, charmant, young at heart, al deze eigenschappen typeren Harry van Mierlo. De laatste decennia van de vorige eeuw was Harry van Mierlo de politieke leider van (toen nog de combinatie) D66/Gemeentebelangen; eerst 28 jaar als raadslid en lijsttrekker en van 1990 tot 1998 als wethouder. Welzijn, cultuur, zorg en toerisme waren zijn voornaamste aandachtsgebieden.


Harry heeft een belangrijke rol gespeeld in politiek Katwijk. Hij heeft zich ingezet voor voorzieningen voor alle Katwijkers, ongeacht hun kerk of overtuiging. Ook nieuwe ontwikkelingen konden op zijn steun rekenen. Zo is de Kinder Opvang Katwijk (KOK) onder zijn bestuurlijke regie tot stand gekomen, doordat hij het aandurfde de gemeenteraad voor te stellen de beschikbare rijkssubsidie voor kinderopvang aan KOK door te sluizen.

Dat was in die tijd gewaagd en het werd een spannend raadsdebat, maar met slechts één stem meerderheid haalde zijn voorstel het. Daarna kon de KOK van start. Onder Harry’s auspicien ontstond Young at Heart, een citymarketingplan om het toerisme naar Katwijk een broodnodige nieuwe impuls te geven. Door alle ondernemers en organisaties bij elkaar te brengen ontstond een platform dat gezamenlijk acties ondernam en resultaten boekte. Ook dat was toen nieuw voor Katwijk.harrie geeft duim

Harry was een harde werker. Hij wist het wethoudersschap te combineren met het directeurschap van De Wilbert – geen van beide eenvoudige functies. Hij startte zijn werkdag al vroeg op het gemeentehuis, ging in de loop van de ochtend naar de Wilbert om later ‘s middags terug te keren naar het gemeentehuis. Daarna wachtten hem ‘s avonds meestal nog politieke vergaderingen of andere verplichtingen.

Bij openingen of andere ceremonies kon je rekenen op zijn creatieve bijdrage of opvallende entree. Harry hield van feesten en kon zichtbaar genieten van aandacht. Hij was zeer geliefd: op zijn 60e verjaardag zong een groep van 60 Katwijkse vrouwen hem voor zijn woning aan de Zeeweg feestelijk toe.

Ook na zijn pensionering bleef hij actief, onder andere als bestuurder van de KOK en van de Bibliotheek. Hij bleef – weliswaar op afstand – de politiek en de partij volgen en was altijd present op de uitslagenavond van de verkiezingen. De viering van het 50-jarig jubileum van GemeenteBelangen is vanwege corona nu een jaar uitgesteld. GemeenteBelangen had dat graag samen met hem willen vieren. Maar dat zal nu niet zo zijn. GB en Katwijk zullen hem missen.

 

 

Harry van Mierlo

Harry van Mierlo 1936-2021