Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

René Slootweg

TNO is blij met de onderzoeks-hype in Katwijk

 • Geschreven door René Slootweg

TNO

In de afgelopen tijd heeft TNO met veel genoegen naar het nieuwe klimaat van de gemeente Katwijk gekeken. Alles wordt maar onderzocht en bekeken, het is een ware hype.

 • Een kleine greep uit de lopende en recent afgeronde onderzoeken binnen Katwijk:
 • Knip in de Tramstraat
 • Autoluwe Boulevard
 • Fiets tunnels
 • Slagbomen bij parkeerplaats Noordduinen
 • Tunnel N206
 • Fiets Kelder onder Andreasplein
 • Weekmarkt verplaatsen naar Katwijk aan Zee
 • Autovrij en Leefbaar centrum Katwijk aan Zee
 • Haalbaarheids studie(s) zeejachhaven
 • Lopende band voor boten.

Het is een ware wildgroei geworden van allerlei onderzoeken, maar TNO is erg content dat de onderzoeken vooral nutteloos zijn en vaak afgeserveerd worden door het college.

De nutteloze onderzoeken zijn natuurlijk een feest, want het maakt echt niet uit wat je onderzoek uiteindelijk voor conclusie of aanbeveling heeft; van te voren weet men al dat dit geen nut heeft.

Uit het bovenstaande lijstje is dat bijvoorbeeld de "Lopende band voor boten"; er is natuurlijk echt niemand die voor een enorm bedrag zijn boot over een lopende band van zee naar het achterland wil laten transporteren, om dan tot de conclusie te komen dat de provincie de bruggen heeft dichtgelast en je niet verder kan varen.

Ook is de "Tweede haalbaarheidsstudie van een zeejachthaven" een behoorlijk nutteloos onderzoek. Er lag al een uitgewerkt plan voor een zeejachthaven, maar nu is er een tweede onderzoek (kosten €13,750) om te kijken of er een privaat bedrijf dit wil oppakken. Natuurlijk is er niemand die dat wil, want het is veel te duur. Maar het college verwacht dat er in de toekomst wel vraag en behoeft naar is.

Het college weet het bij vele onderzoeken namelijk beter. Zeker bij dit onderzoek was het statement nodig om in de toekomst nogmaals een haalbaarheidsonderzoek te doen… nummer 3…

Het afserveren van de onderzoeksresultaten door het college is ook een ding. Het maakt niet uit welke conclusie of aanbeveling men doet op, in dit geval van behoorlijk nuttige onderzoeken, het college weet het immers toch beter en zal de uitkomst zeker afserveren met kreten als “niet nodig” of “niet handig”.

Een goed voorbeeld van zo’n onderzoek is de "Autoluwe boulevard". TNO heeft grote waardering voor de conclusies van hun collega/concurent Mobycon. Die heeft tweetal prima aanbevelingen gedaan om de boulevard autoluw te maken. Maar het college vindt het niets en laat weten dat het niet kan, omdat de boulevard een doorgaande weg is. Je hoeft zeker geen raket geleerde te zijn om te weten dat doorgaande en autoluwe wegen niet samen gaan. We kunnen nu al raden hoe de conclusie op de onderzoek van de Knip in de Tramstraat wordt… doorgaande weg?

Maar deze zaken zijn voor TNO prima, want ieder onderzoek word betaald en hoeft geen goede of onderbouwde conclusie of aanbeveling te hebben, er gebeurd toch niets mee.

Katwijk heeft €1M op de begroting staan om te bezuinigen, dus budget genoeg voor nog meer onderzoeken.

TNO noemt het “easy money”.

Afgelopen week heeft TNO zelf een voorstel gedaan aan de gemeente Katwijk voor een eigen onderzoek:

Het onderzoeken hoeveel niet-wielrenners op een blauwe fiets, op maandag tussen 10 en half elf bij de Tramstraat hun hand uitsteken om de bocht om te gaan. Dit onderzoek word dan een keer voor het plaatsen van de knip in de Tramstraat gedaan en een keer daarna.

TNO kan niet zeggen waarom dit onderzoek gedaan moet worden, maar met de huidige onderzoeks-hype zou dat ook niet belangrijk zijn. Ze schatten de kosten van zo’n onderzoek op €19,635 (excl BTW).

Daar de kosten van dit onderzoek onder de €50,000 blijven, is het een college bevoegdheid en hoeven ze de raad niet vooraf om toestemming te vragen. De uitkomsten van het onderzoek zullen nergens gepresenteerd of gepubliceerd worden.

René

René Slootweg

Scheef-parkeren in 2015 fors betalen

 • Geschreven door René Slootweg

parkeertarieven Blog

Na het succesvol invoeren van de term scheef-huren, is nu vanaf 2015 het woord scheef-parkeren het buzz-woord. Wat betekent nu scheef-parkeren eigenlijk? Het is een woord dat is ontstaan uit de verschillende discussies in gemeenteraden in het land over het betaald parkeren op zondag. Een scheef-parkeerder is iemand die op zondag niet wil betalen voor parkeren en daarmee net zoals een scheef-huurder het algemene belang niet dient en daarvoor eigenlijk "gestraft" dient te worden middels hogere tarieven.

Maar hoe bepaal je nu of iemand een scheef-parkeerder is? Bij de scheef-huurder is dat naar aanleiding van de huurprijs en het inkomen van de huurder gemakkelijk vast te stellen. Maar bij scheef-parkeren  blijkt dat niet zo eenvoudig.

Gelukkig is er in Katwijk een fractievoorzitter van de lokale CDA-fractie, dhr. van der Spijk, die met zijn uitgebreide onderzoek onder 5 mensen, de doorbraak gegeven heeft bij de bepaling van een scheef-parkeerder.

Hij heeft onomstotelijk bewezen, dat politieke voorkeur direct te maken heeft met de parkeervoorkeur van de inwoners. De staatssecretaris heeft hem daar ook persoonlijk voor bedankt.

Daarom zal er ook in Katwijk een pilot worden uitgevoerd met deze nieuwe wetgeving. Ook omdat er in Katwijk recent een nieuwe parkeergarage is gebouwd en de parkeermeters nog gemakkelijk aangepast kunnen worden.

Vanaf januari 2015 moeten de bezoekers van de parkeergarage bij binnenkomst aangeven voor welke lokale politieke partij ze de voorkeur hebben. Daaraan gelinkt zijn dan de parkeertarieven. Het bord is inmiddels al ontworpen en wordt hierbij gepresenteerd aan de Katwijkse bevolking.

Het extra geld wat met deze scheef-parkeerwet wordt opgehaald, wordt natuurlijk direct uitgegeven aan een extern bureau om alvast onderzoek te doen naar een voorspelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Het is volgens dhr. van der Spijk een ’unique selling point’ en uniek in de hele wereld.

René

René Slootweg

Statistische benadering van veiligheid in de Rijnstraat

 • Geschreven door René Slootweg

StatisischWat is statistisch de kans dat er qua verkeersveiligheid wat gebeurt in de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn? Volgens recentelijk onderzoek rijdt 85% van de auto’s in de Rijnstraat langzamer dan 47km/h, dus statistisch kan er dan weinig gebeuren.

Maar wat is statistisch de kans dan een Rijnsburger zich zorgen maakt over de veiligheid in de Rijnstraat en een brief schrijft aan het college van de gemeente Katwijk? Die kans is bijzonder klein, maar toch is dat gebeurd.

(Brief van een inwoner uit Rijnsburg, ontvangen op 19 september 2014, inzake verkeersproblemen Rijnstraat)

Volgens het college is de Rijnstraat een erg bijzondere straat, want inrichten naar 30 km/h kan echt niet. Het kan wel in Rijnsburg, want klaarblijkend gelden daar andere regels.

Maar in de Brouwerstraat heeft de gemeente 1,1 miljoen euro gespendeerd aan de inrichting van een 30 km zone. Die inrichting werkt niet en zelfs de voorstanders van toen brullen nu op de barricade dat extra maatregelen nodig zijn. Het lijkt nu net alsof het CDA kritisch is geworden wat betreft de verkeersveiligheid en begaan is met Rijnsburgse verkeersknelpunten?

Ook de Oegstgeesterweg kreeg een metamorfose en binnenkort omarmen we daar ook een prachtige schijnveilige voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten. Het college vindt dan ook dat de Rijnsburgers nu echt niet meer mogen klagen, want het is nu wel bewezen dat niet al het geld naar Katwijk aan Zee gaat.

Maar ik wijk af van het punt, want het ging over de doorstroom van het verkeer in de Rijnstraat,. Doorstromen namelijk kan niet in een 30km/h straat, volgens het Katwijkse college.

Hoe zit het dan met de provinciale weg die er parallel aan loopt? Beide wegen kunnen samen de doorstroom van het verkeer makkelijk aan. Sterker nog, andere genoemde wegen hebben geen parallelle alternatief, maar daar zet het college wel een bordje met 30 km.  Dat is dus weer meten met twee maten.

Maar dan neemt een Rijnsburger toch de moeite om een brief te sturen naar het college om aandacht te vragen voor de Rijnstraat. In plaats van serieus antwoord te geven, wordt deze burger middels statistische gegevens met een kluitje in het riet gestuurd.

Het college moest zich schamen... 

(Afdoening brief van inwoner uit Rijnsburg, ontvangen op 29 oktober 2014, inzake verkeersproblemen Rijnstraat)

Maar als het college dat wil, laten we het dan even statistisch bekijken; 85% rijdt niet te hard in de Rijnstraat, dus 15% rijdt wel te hard. Maar hoe hard dit is… geen idee. Dit is geheel terzijde….

De kans dat een te hard rijdende auto een ongeluk veroorzaakt in de Rijnstraat is dus klein. De kans dat als deze een ongeluk veroorzaakt met een fietser of voetganger, is nog kleiner. De kans dat dit ongeval letsel schade oplevert, is bijzonder klein. De kans, die dan nog overblijft, dat het een dodelijk ongeval is… statistisch gezien dan...

De kans, dat als dit jouw kind is, je enorm veel verdriet hebt, is bijzonder groot. De kans dat de buurt protesterend bij het gemeentehuis staat om aandacht voor de verkeersveiligheid te vragen, is zeker aanwezig. De kans dat het college dan eindelijk wat gaat doen aan de Rijnstraat is bijzonder groot.

Het college kan natuurlijk zeggen dat de kans dat dit allemaal gaat gebeuren, bijzonder klein is en ze daar geen beleid op kunnen maken. Natuurlijk is dat waar, maar moeten we wachten op een dodelijk ongeval?

Maar hoe kan het, statistisch gezien dan, dat er in de afgelopen twintig jaar er meer dan vijftien ongevallen op dezelfde plaats op de Rijnstraat gebeurd zijn? Wat is daar de kans op? Je zou bijna zeggen dat de kans op een dodelijk ongeval statistisch groter is.... Gelukkig is dat nog niet voorgekomen.... Laten we daar nu niet op gaan wachten, dit lijkt mij statistisch gezien geen goed idee..  

De volgende straat die aan de beurt is voor verkeer remmende maatregelen is de Rijnstraat.

Het is bijzonder goed beleid om daar nu, samen met de bewoners, een plan voor te maken en op korte termijn uit te voeren. Statistisch gezien dan….

René