Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

Geert Diemer

Wie is de baas over de bomen?

 • Geschreven door Geert Diemer

Bomen industriewegOp de foto staan de massieve stompen van volwassen bomen die de gemeente ombracht om het fietspad langs de Industrieweg te verbreden voor twee richtingsverkeer. Wie kan het begrijpen? GemeenteBelangen niet.

Het fietspad is immers breed genoeg voor twee richtingen. En als het echt nodig is, valt het ook aan de andere kant te verbreden.  Of is die verbreding maar een smoes? Uit antwoorden op vragen van GemeenteBelangen blijkt namelijk dat het gaat om een bezuiniging op het onderhoud.

Volgens de fietspadambtenaren had de gemeente de laatste acht jaar een goede 6000 euro per jaar uitgegeven aan straatwerk omdat de wortels de tegels omhoog drukten. De fietspadambtenaren dachten even niet aan de honderden wandelburgers, fietsburgers en autorijburgers die elke dag even genoten van de tien volwassen bomen met hun royale schaduw.

Ze wilden bezuinigen op het onderhoud, vonden een potje en vroegen de boomkapambtenaren de bomen te vellen. Ook al hadden de bomen nog minstens tien jaar te leven en ook al waren het ook de kabelaarmannetjes die het fietspad oneffen maakten.

We zagen net zoiets bij de Helmbergweg. Daar verloren de boomkapambtenaren het pleit van de geluidsschermambtenaren. Resultaat: de kap van 315 bomen.

Straks doen de boomkapambtenaren hetzelfde voor R-net, als we deze acties niet zien als waarschuwing. Want voor R-net willen de busprovincieambtenaren 98 bomen kappen.

GB vraagt zich af wat de boomkapambtenaren tegen hun technische collega’s inbrengen als die bomen willen laten kappen voor een bezuiniging op onderhoud, voor een nooit gebruikte onderhoudsgang langs een geluidsscherm en voor een tijdwinst in de bebouwde kom van Katwijk van één minuut voor de R-bus.

Het lijkt erop dat de boomkapambtenaren helemaal niets zeggen. Ik bedoel natuurlijk: loyaal meewerken. Hebben ze misschien hulp nodig?

Geert

René Slootweg

Klokkenluider onthuld complot gemeente

 • Geschreven door René Slootweg

slide2 img1De fractie van GemeenteBelangen ontving deze week een handgeschreven brief van een ambtenaar die een complot onthulde.

In deze brief werd duidelijk dat de klokkenluider de reden van het anti-groen beleid dat de gemeente Katwijk de laatste tijd uitvoert wilde onthullen,

Het werd al opgemerkt dat er bomen “zomaar” verdwenen op de Industrieweg. De wethouder wist bij de bespreking van het groenbeleid niet waarom die gekapt waren. Op zich een opmerkelijke uitspraak van de wethouder die groen in zijn portefeuille heeft.

Maar na vragen van GB bleek dat deze bomen, zoals al eerder gedacht werd, gekapt werden om het fietspad te verbreden zodat er twee kanten op gefietst kan worden.

Maar hoe kan het dat de politiek deze kap van mooie grote bomen over het hoofd gezien heeft. In het besluit omtrent deze kap staat “Verbeteren verkeersveiligheid en fietscomfort”, daar heeft de raad over beslist. Over deze misleiding heeft de fractie van GB inmiddels Artikel 41 vragen gesteld.

Ook de kap van ruim 680 meter groen bij het geluidscherm van de Helmbergweg is opmerkelijk. De wethouder verzekerde de raad dat het groen van matige kwaliteit was. Maar uit het antwoord op vragen van GB bleek dat deze aanname gebaseerd was op een éénmalige visuele waarneming, waarschijnlijk in de winter en dat er geen grondig onderzoek aan deze uitspraak ten grondslag ligt.

Maar de brief van de klokkenluider maakt deze destructieve houding tegen groen opeens duidelijk. De ambtenaar in kwestie was eerst ook niet zeker over deze plotselinge veranderde houding tegen groen sinds de verkiezingen van 2014.

Echter uit een recente ontwikkeling bleek de werkelijke reden. Een van de vrouwelijke collega’s was naar huis gestuurd, om zich “om te kleden”.

Dit is een hoogst ongebruikelijke gang van zaken, want niemand wordt zomaar naar huis gestuurd om zijn of haar kleding. Dan moet je wel iets bijzonder ongepast aan hebben.

Het was de wethouder Knape, portefeuillehouder groen, die haar naar huis had gestuurd. Toen werd het de klokkenluider duidelijk, want deze vrouw was geheel gekleed in het groen….

Het is dus niet een anti-groen beleid wat de gemeente aanhangt, maar het is het heel simpel; de wethouder houd gewoon niet van de kleur groen.

Het blijkt dat zijn lievelingskleur grijs is en dat hij er alles aan doet om Katwijk maar zo grijs mogelijk te maken.

Wel heel subtiel, want niemand mag merken dat het zijn haat tegen de kleur groen is. Hij heeft niets tegen bomen en struiken, maar dan in de winter, als ze geen bladeren hebben..

Het is nu onduidelijk wat te doen met deze onthulling omtrent de wethouder. Maar het is wel duidelijk waarom de gemeente zo hard bezig is om zich te ontdoen van al het groen….

René

René Slootweg

TNO is blij met de onderzoeks-hype in Katwijk

 • Geschreven door René Slootweg

TNO

In de afgelopen tijd heeft TNO met veel genoegen naar het nieuwe klimaat van de gemeente Katwijk gekeken. Alles wordt maar onderzocht en bekeken, het is een ware hype.

 • Een kleine greep uit de lopende en recent afgeronde onderzoeken binnen Katwijk:
 • Knip in de Tramstraat
 • Autoluwe Boulevard
 • Fiets tunnels
 • Slagbomen bij parkeerplaats Noordduinen
 • Tunnel N206
 • Fiets Kelder onder Andreasplein
 • Weekmarkt verplaatsen naar Katwijk aan Zee
 • Autovrij en Leefbaar centrum Katwijk aan Zee
 • Haalbaarheids studie(s) zeejachhaven
 • Lopende band voor boten.

Het is een ware wildgroei geworden van allerlei onderzoeken, maar TNO is erg content dat de onderzoeken vooral nutteloos zijn en vaak afgeserveerd worden door het college.

De nutteloze onderzoeken zijn natuurlijk een feest, want het maakt echt niet uit wat je onderzoek uiteindelijk voor conclusie of aanbeveling heeft; van te voren weet men al dat dit geen nut heeft.

Uit het bovenstaande lijstje is dat bijvoorbeeld de "Lopende band voor boten"; er is natuurlijk echt niemand die voor een enorm bedrag zijn boot over een lopende band van zee naar het achterland wil laten transporteren, om dan tot de conclusie te komen dat de provincie de bruggen heeft dichtgelast en je niet verder kan varen.

Ook is de "Tweede haalbaarheidsstudie van een zeejachthaven" een behoorlijk nutteloos onderzoek. Er lag al een uitgewerkt plan voor een zeejachthaven, maar nu is er een tweede onderzoek (kosten €13,750) om te kijken of er een privaat bedrijf dit wil oppakken. Natuurlijk is er niemand die dat wil, want het is veel te duur. Maar het college verwacht dat er in de toekomst wel vraag en behoeft naar is.

Het college weet het bij vele onderzoeken namelijk beter. Zeker bij dit onderzoek was het statement nodig om in de toekomst nogmaals een haalbaarheidsonderzoek te doen… nummer 3…

Het afserveren van de onderzoeksresultaten door het college is ook een ding. Het maakt niet uit welke conclusie of aanbeveling men doet op, in dit geval van behoorlijk nuttige onderzoeken, het college weet het immers toch beter en zal de uitkomst zeker afserveren met kreten als “niet nodig” of “niet handig”.

Een goed voorbeeld van zo’n onderzoek is de "Autoluwe boulevard". TNO heeft grote waardering voor de conclusies van hun collega/concurent Mobycon. Die heeft tweetal prima aanbevelingen gedaan om de boulevard autoluw te maken. Maar het college vindt het niets en laat weten dat het niet kan, omdat de boulevard een doorgaande weg is. Je hoeft zeker geen raket geleerde te zijn om te weten dat doorgaande en autoluwe wegen niet samen gaan. We kunnen nu al raden hoe de conclusie op de onderzoek van de Knip in de Tramstraat wordt… doorgaande weg?

Maar deze zaken zijn voor TNO prima, want ieder onderzoek word betaald en hoeft geen goede of onderbouwde conclusie of aanbeveling te hebben, er gebeurd toch niets mee.

Katwijk heeft €1M op de begroting staan om te bezuinigen, dus budget genoeg voor nog meer onderzoeken.

TNO noemt het “easy money”.

Afgelopen week heeft TNO zelf een voorstel gedaan aan de gemeente Katwijk voor een eigen onderzoek:

Het onderzoeken hoeveel niet-wielrenners op een blauwe fiets, op maandag tussen 10 en half elf bij de Tramstraat hun hand uitsteken om de bocht om te gaan. Dit onderzoek word dan een keer voor het plaatsen van de knip in de Tramstraat gedaan en een keer daarna.

TNO kan niet zeggen waarom dit onderzoek gedaan moet worden, maar met de huidige onderzoeks-hype zou dat ook niet belangrijk zijn. Ze schatten de kosten van zo’n onderzoek op €19,635 (excl BTW).

Daar de kosten van dit onderzoek onder de €50,000 blijven, is het een college bevoegdheid en hoeven ze de raad niet vooraf om toestemming te vragen. De uitkomsten van het onderzoek zullen nergens gepresenteerd of gepubliceerd worden.

René