Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

René Slootweg

Klokkenluider onthuld complot gemeente

 • Geschreven door René Slootweg

slide2 img1De fractie van GemeenteBelangen ontving deze week een handgeschreven brief van een ambtenaar die een complot onthulde.

In deze brief werd duidelijk dat de klokkenluider de reden van het anti-groen beleid dat de gemeente Katwijk de laatste tijd uitvoert wilde onthullen,

Het werd al opgemerkt dat er bomen “zomaar” verdwenen op de Industrieweg. De wethouder wist bij de bespreking van het groenbeleid niet waarom die gekapt waren. Op zich een opmerkelijke uitspraak van de wethouder die groen in zijn portefeuille heeft.

Maar na vragen van GB bleek dat deze bomen, zoals al eerder gedacht werd, gekapt werden om het fietspad te verbreden zodat er twee kanten op gefietst kan worden.

Maar hoe kan het dat de politiek deze kap van mooie grote bomen over het hoofd gezien heeft. In het besluit omtrent deze kap staat “Verbeteren verkeersveiligheid en fietscomfort”, daar heeft de raad over beslist. Over deze misleiding heeft de fractie van GB inmiddels Artikel 41 vragen gesteld.

Ook de kap van ruim 680 meter groen bij het geluidscherm van de Helmbergweg is opmerkelijk. De wethouder verzekerde de raad dat het groen van matige kwaliteit was. Maar uit het antwoord op vragen van GB bleek dat deze aanname gebaseerd was op een éénmalige visuele waarneming, waarschijnlijk in de winter en dat er geen grondig onderzoek aan deze uitspraak ten grondslag ligt.

Maar de brief van de klokkenluider maakt deze destructieve houding tegen groen opeens duidelijk. De ambtenaar in kwestie was eerst ook niet zeker over deze plotselinge veranderde houding tegen groen sinds de verkiezingen van 2014.

Echter uit een recente ontwikkeling bleek de werkelijke reden. Een van de vrouwelijke collega’s was naar huis gestuurd, om zich “om te kleden”.

Dit is een hoogst ongebruikelijke gang van zaken, want niemand wordt zomaar naar huis gestuurd om zijn of haar kleding. Dan moet je wel iets bijzonder ongepast aan hebben.

Het was de wethouder Knape, portefeuillehouder groen, die haar naar huis had gestuurd. Toen werd het de klokkenluider duidelijk, want deze vrouw was geheel gekleed in het groen….

Het is dus niet een anti-groen beleid wat de gemeente aanhangt, maar het is het heel simpel; de wethouder houd gewoon niet van de kleur groen.

Het blijkt dat zijn lievelingskleur grijs is en dat hij er alles aan doet om Katwijk maar zo grijs mogelijk te maken.

Wel heel subtiel, want niemand mag merken dat het zijn haat tegen de kleur groen is. Hij heeft niets tegen bomen en struiken, maar dan in de winter, als ze geen bladeren hebben..

Het is nu onduidelijk wat te doen met deze onthulling omtrent de wethouder. Maar het is wel duidelijk waarom de gemeente zo hard bezig is om zich te ontdoen van al het groen….

René

René Slootweg

TNO is blij met de onderzoeks-hype in Katwijk

 • Geschreven door René Slootweg

TNO

In de afgelopen tijd heeft TNO met veel genoegen naar het nieuwe klimaat van de gemeente Katwijk gekeken. Alles wordt maar onderzocht en bekeken, het is een ware hype.

 • Een kleine greep uit de lopende en recent afgeronde onderzoeken binnen Katwijk:
 • Knip in de Tramstraat
 • Autoluwe Boulevard
 • Fiets tunnels
 • Slagbomen bij parkeerplaats Noordduinen
 • Tunnel N206
 • Fiets Kelder onder Andreasplein
 • Weekmarkt verplaatsen naar Katwijk aan Zee
 • Autovrij en Leefbaar centrum Katwijk aan Zee
 • Haalbaarheids studie(s) zeejachhaven
 • Lopende band voor boten.

Het is een ware wildgroei geworden van allerlei onderzoeken, maar TNO is erg content dat de onderzoeken vooral nutteloos zijn en vaak afgeserveerd worden door het college.

De nutteloze onderzoeken zijn natuurlijk een feest, want het maakt echt niet uit wat je onderzoek uiteindelijk voor conclusie of aanbeveling heeft; van te voren weet men al dat dit geen nut heeft.

Uit het bovenstaande lijstje is dat bijvoorbeeld de "Lopende band voor boten"; er is natuurlijk echt niemand die voor een enorm bedrag zijn boot over een lopende band van zee naar het achterland wil laten transporteren, om dan tot de conclusie te komen dat de provincie de bruggen heeft dichtgelast en je niet verder kan varen.

Ook is de "Tweede haalbaarheidsstudie van een zeejachthaven" een behoorlijk nutteloos onderzoek. Er lag al een uitgewerkt plan voor een zeejachthaven, maar nu is er een tweede onderzoek (kosten €13,750) om te kijken of er een privaat bedrijf dit wil oppakken. Natuurlijk is er niemand die dat wil, want het is veel te duur. Maar het college verwacht dat er in de toekomst wel vraag en behoeft naar is.

Het college weet het bij vele onderzoeken namelijk beter. Zeker bij dit onderzoek was het statement nodig om in de toekomst nogmaals een haalbaarheidsonderzoek te doen… nummer 3…

Het afserveren van de onderzoeksresultaten door het college is ook een ding. Het maakt niet uit welke conclusie of aanbeveling men doet op, in dit geval van behoorlijk nuttige onderzoeken, het college weet het immers toch beter en zal de uitkomst zeker afserveren met kreten als “niet nodig” of “niet handig”.

Een goed voorbeeld van zo’n onderzoek is de "Autoluwe boulevard". TNO heeft grote waardering voor de conclusies van hun collega/concurent Mobycon. Die heeft tweetal prima aanbevelingen gedaan om de boulevard autoluw te maken. Maar het college vindt het niets en laat weten dat het niet kan, omdat de boulevard een doorgaande weg is. Je hoeft zeker geen raket geleerde te zijn om te weten dat doorgaande en autoluwe wegen niet samen gaan. We kunnen nu al raden hoe de conclusie op de onderzoek van de Knip in de Tramstraat wordt… doorgaande weg?

Maar deze zaken zijn voor TNO prima, want ieder onderzoek word betaald en hoeft geen goede of onderbouwde conclusie of aanbeveling te hebben, er gebeurd toch niets mee.

Katwijk heeft €1M op de begroting staan om te bezuinigen, dus budget genoeg voor nog meer onderzoeken.

TNO noemt het “easy money”.

Afgelopen week heeft TNO zelf een voorstel gedaan aan de gemeente Katwijk voor een eigen onderzoek:

Het onderzoeken hoeveel niet-wielrenners op een blauwe fiets, op maandag tussen 10 en half elf bij de Tramstraat hun hand uitsteken om de bocht om te gaan. Dit onderzoek word dan een keer voor het plaatsen van de knip in de Tramstraat gedaan en een keer daarna.

TNO kan niet zeggen waarom dit onderzoek gedaan moet worden, maar met de huidige onderzoeks-hype zou dat ook niet belangrijk zijn. Ze schatten de kosten van zo’n onderzoek op €19,635 (excl BTW).

Daar de kosten van dit onderzoek onder de €50,000 blijven, is het een college bevoegdheid en hoeven ze de raad niet vooraf om toestemming te vragen. De uitkomsten van het onderzoek zullen nergens gepresenteerd of gepubliceerd worden.

René

René Slootweg

Scheef-parkeren in 2015 fors betalen

 • Geschreven door René Slootweg

parkeertarieven Blog

Na het succesvol invoeren van de term scheef-huren, is nu vanaf 2015 het woord scheef-parkeren het buzz-woord. Wat betekent nu scheef-parkeren eigenlijk? Het is een woord dat is ontstaan uit de verschillende discussies in gemeenteraden in het land over het betaald parkeren op zondag. Een scheef-parkeerder is iemand die op zondag niet wil betalen voor parkeren en daarmee net zoals een scheef-huurder het algemene belang niet dient en daarvoor eigenlijk "gestraft" dient te worden middels hogere tarieven.

Maar hoe bepaal je nu of iemand een scheef-parkeerder is? Bij de scheef-huurder is dat naar aanleiding van de huurprijs en het inkomen van de huurder gemakkelijk vast te stellen. Maar bij scheef-parkeren  blijkt dat niet zo eenvoudig.

Gelukkig is er in Katwijk een fractievoorzitter van de lokale CDA-fractie, dhr. van der Spijk, die met zijn uitgebreide onderzoek onder 5 mensen, de doorbraak gegeven heeft bij de bepaling van een scheef-parkeerder.

Hij heeft onomstotelijk bewezen, dat politieke voorkeur direct te maken heeft met de parkeervoorkeur van de inwoners. De staatssecretaris heeft hem daar ook persoonlijk voor bedankt.

Daarom zal er ook in Katwijk een pilot worden uitgevoerd met deze nieuwe wetgeving. Ook omdat er in Katwijk recent een nieuwe parkeergarage is gebouwd en de parkeermeters nog gemakkelijk aangepast kunnen worden.

Vanaf januari 2015 moeten de bezoekers van de parkeergarage bij binnenkomst aangeven voor welke lokale politieke partij ze de voorkeur hebben. Daaraan gelinkt zijn dan de parkeertarieven. Het bord is inmiddels al ontworpen en wordt hierbij gepresenteerd aan de Katwijkse bevolking.

Het extra geld wat met deze scheef-parkeerwet wordt opgehaald, wordt natuurlijk direct uitgegeven aan een extern bureau om alvast onderzoek te doen naar een voorspelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Het is volgens dhr. van der Spijk een ’unique selling point’ en uniek in de hele wereld.

René