Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

René Slootweg

Het sprookje van de Westerbaan

  • Geschreven door René Slootweg

WesterbaanEr was eens een wethouder met een droom. Hij leefde lang geleden, in de tijd dat de Zanderij nog een onbebouwd stukje land was en zo ver je kon kijken alles groen en mooi was.

Hij wilde graag gaan bouwen op dit stuk land, héél veel huizen, want daar kon hij een heleboel centjes mee verdienen. Het was inderdaad echt lang geleden, toen men nog geld kon verdienen aan bouwprojecten. Dit staat echt in de geschiedenisboeken.

Maar aangezien er steeds meer mensen buiten hun woonplaats gingen werken, kwam er een soort van verkeersstroom op gang, die ‘s ochtends de ene kant op ging en ‘s avonds weer terug.

De wethouder, laten we voor het gemak er een CDA - wethouder van maken, moest voor deze verkeersstroom een weg gaan aanleggen. Hij had gelezen in oude geschriften dat er al langer een plan was om het huidige weggetje, die ze al heel lang Cantineweg noemden, te gebruiken. Maar met de bouw van veel nieuwe huizen moest er echt een brede weg komen. De Cantineweg kon niet makkelijk breder gemaakt worden, dus moest er eentje naast komen.

Zo gezegd zo gedaan, deze weg werd aangelegd. Maar nog voordat de hele weg klaar was, werd er door een gemeen groen mannetje roet in het eten gegooid. Hij vond dat de weg, die verderop dwars door de duinen zou lopen, niet zo gezond zou zijn voor de plantjes en de beestjes.

De CDA - wethouder vond dit mannetje niet zo aardig, want nu kon zijn weggetje niet verder aangelegd worden. Ook de grote baas, laten we hem minister noemen, was het eens met dit gemene groene mannetje en schreef in talloze brieven aan de CDA - wethouder dat door dit stuk duin geen weg mocht komen.

De CDA - wethouder bedacht een list en gebruikte een stukje van de oude Cantineweg om het laatste stukje toch te kunnen aansluiten op het Bosplein. Maar helaas kwamen de minister en het groene mannetje er achter. Ze waren erg boos op de CDA - wethouder, dus moest hij de weg afsluiten met grote rotsblokken.

Ze gaven hem nog wel de tijd om een nieuw plan te bedenken.

De CDA - wethouder deed iets wat een goede politicus altijd doet, hij beloofde de burgers iets wat hij niet kon waarmaken, namelijk dat de weg niet dicht hoefde. Maar natuurlijk kon hij het echt niet waar maken, want hij vergat om een nieuw plan te maken en daarom moesten de rotsblokken op de weg.

De bewoners van de Zanderij waren boos, maar wat nu? Ze waren boos op het gemene groene mannetje en de minister. Ze wisten alleen niet dat het eigenlijk de schuld was van de CDA - wethouder, want die was vergeten om een nieuw plan in te dienen.

De lange gele man en de kleine rode dame verzochten de CDA - wethouder dan ook om een alternatieve oplossing te gaan zoeken, want een weg door dit stuk van de duinen mocht niet van de minister. De CDA - wethouder beloofde ook deze twee dat hij dat ging doen. Maar inmiddels weten we allemaal hoe goed de CDA - wethouder is in het beloven van dingen...

Vele jaren gingen voorbij en de CDA wethouder werd een VVD - wethouder.

Deze VVD - wethouder ging de geschiedenisboeken in als….. als wat? Iets wat hij gedaan heeft…. maar wat dan? Misschien kom ik er later nog wel op, maar voor nu heeft hij eigenlijk alleen champagne drinkend de rotsblokken verwijderd en net zoals de CDA -wethouder, beloofde hij ook dat de weg open bleef …

De jaren gaan voorbij en de VVD - wethouder wordt een CU - wethouder. Maar deze CU wethouder is niet zoals de andere wethouders. Hij is een sluwe vos en heeft een ongelofelijk doordacht plan waar echt iedereen in zal trappen. Het is een plan, dat eigenlijk te mooi is om waar te zijn, maar niet zo ongeloofwaardig dat men argwaan zal krijgen. In zijn plan belooft hij dat de weg voor altijd open zal blijven.

Hij dient zijn plan in en het lijkt hem te lukken, alleen de lange gele man en de kleine rode dame doorzien het plan van deze sluwe CU - wethouder. Zij doen nog een verwoede poging om iedereen te laten zien hoe doordacht en belachelijk het plan is, maar niemand gelooft hen en ze belanden uiteindelijk in de gevangenis. Op water en brood is hun beloning de komende jaren.

In de straten viert men feest, de CU - wethouder is de held van de dag, want de weg blijft tot in de eeuwigheid open.

Maar wat iedereen niet weet is dat de minister en het gemene groene mannetje ook van dit plan hebben gehoord en het ook nog steeds niet goed vinden. De minister had de CDA - wethouder de tijd gegeven voor een nieuw plan. Zo heeft hij ook deze CU -wethouder tot maart 2016 de tijd gegeven om met een nieuw plan te komen.

Maar deze CU - wethouder is een echte politicus, hij heeft beloofd dat hij dat zal en kan doen...

Ik zou het politieke sprookje willen afsluiten met de alom bekende slotzin: ‘ze leefden nog lang en gelukkig’, maar dat is alleen tot maart 2016. Want dan gaan de rotsblokken er weer op. Hopelijk gaan dan ieders ogen open en zullen de lange gele man en de kleine rode dame uit de gevangenis worden vrijgelaten. Dan is het pas een happy end..

René

René Slootweg

Wij zijn voor, maar stemmen tegen

  • Geschreven door René Slootweg

Weet nietDit was in de raadsvergadering van donderdag 11 september de politieke richting die Hart van Katwijk opging, tot grote verbijstering en verbazing van alle ander fracties. Maar snappen hun eigen volgelingen het eigenlijk nog wel na deze woorden van hun fractielid Schrijvers? Het ging hier om zijn bijdrage m.b.t. de door het college voorgestelde subsidie van € 10.000,- voor het oud- en nieuw evenement van S.K.A.

Deze raadsvergadering lagen er twee te nemen besluiten in de politieke arena te weten: de eerder genoemde eenmalige extra subsidie van  € 10.000,- en een motie van GemeenteBelangen, PvdA, D’66 en VVD voor politieke afspraken m.b.t. een meerjarenbegroting (volledige tekst van de motie op deze link).

De heer Schrijvers, meldde dat zijn partij het doel van het evenement onderschrijft, het verminderen van vuurwerk schade. Schrijvers: ‘Het is een prachtige evenement. Maar het is een probleem dat zestien- en zeventienjarigen geen drank mogen gebruiken. Daar zou een oplossing voor gevonden moeten worden door bijvoorbeeld het gebruik van polsbandjes.  Maar het is ook geen taak van de gemeente om evenementen te organiseren, er moet zeker niet elk jaar geld bij. S.K.A. heeft al jaren de kans gehad om hun begroting op orde te krijgen. Er moet in de toekomst een solide begroting komen. Ze moeten zelfredzaam worden’.

Als u de tekst van de motie leest, dan zal het ook u verbazen dat Hvk niet instemde met deze motie.

Maar nog verrassender was het feit dat ze het voorstel voor de incidentele subsidie steunden. En dat terwijl nota bene in de vorige vergadering fractiegenoot Oosterlee van HvK had geroepen: ‘Dat feest moeten we maar schrappen want het staat niet in verhouding tot de kosten’.  En collega Schrijvers vermeldt nu met droge ogen dat S.K.A. al jaren de begroting niet op orde heeft en dat al veel eerder had kunnen doen. Dus hij maakt zich druk om iets waar zijn collega Oosterlee helemaal geen begroting van S.K.A. op zijn netvlies wil hebben. ‘Weg met dat feest’ was kort samengevat zijn credo als een eerdere politieke uiting van HvK in de Katwijkse politieke arena.

Ter vergadering stelde Hvk nu voor om een vuurwerkshow voor Katwijk te organiseren. Een feest voor jongeren op oudejaarsavond organiseren is volgens collega Oosterlee geen taak voor de gemeente, maar een feestje voor alle Katwijkers mag dan blijkbaar wel. Dan komt de heer Oosterlee er nog een keertje overheen om nogmaals te benadrukken dat het S.K.A. - feest een maatschappelijke taak heeft om de jaarlijkse vuurwerkschade te beperken.  Maar wilde U het feest niet volledig afschaffen? Schiet mij maar lek, maar ik volg dit niet meer. Oud – raadslid Cees Verdoes van de VVD noemde dit ooit in een politiek debat ‘het draaien als een drol in een pispot’.

Ik vraag me af of de burgers van Katwijk, maar zeker de kiezers van Hvk dit nog kunnen volgen. Ik ben hun politieke spoor op dit punt volledig kwijtgeraakt. Met deze politieke benadering belooft het in ieder geval een verrassend politiek werkjaar te worden. Wilt u zich ook eens verwonderen, kom op donderdag om de week naar de raadscommissies of de raadsvergadering in het gemeentehuis.  Gelukkig zijn er genoeg fracties die wel duidelijk zijn geweest op dit punt.

René

René Slootweg

CDA heeft de kop in het (duin)zand….

  • Geschreven door René Slootweg

struisvogel politiekDe digitale media plopt op met het nieuws van het CDA : ”Knap duinspeeltuin op”.

Het gaat hier over de speeltuin aan de Cantineweg

http://www.dichtbij.nl/duin-en-bollenstreek/regionaal-nieuws/artikel/3650481/cda-katwijk-knap-duinspeeltuin-op.aspx?utm_medium=twitter

Het stuk is voor de gemiddelde burger van Katwijk een prima initiatief, de speeltuin is enige jaren oud en moet nodig opgeknapt worden. Iedereen kan dat begrijpen en snapt niet waarom dit nog niet gedaan is.

Maar als men de historie kent van dit dossier en de toekomstverwachting van dit stuk grond, dan weet men ook dat dit een behoorlijk populistisch en geldverslindend statement is… of een reclamestunt om twee beginnende raadsleden naamsbekendheid te geven..

Laat de CDA - fractie zich eerder inzetten en hard maken voor een goede verkeersafwikkeling in dit gebied. Dat dit hoofdpijndossier met vele jaren ook verantwoordelijke CDA wethouders niet vlot kan worden getrokken, blijkt uit onderstaand overzicht.

De historie van deze weg loopt al meer dan vijftig jaar, maar laten we inzoomen op de laatste tien jaar of zo

Iedereen weet nog wel dat de blokken beton op de Westerbaan gingen? De meeste burgers snapten daar echt helemaal niets van. Waarom moest dat nu weer?

De aansluiting van de  Westerbaan op de Cantineweg was opengesteld op basis van een tijdelijk bestemmingsplan (d.w.z. voor een paar jaar), daarna moest een permanente oplossing gevonden worden met alle betrokkenen  waaronder Duinbehoud, die behoorlijk bezwaar had tegen de aansluiting  van de Westerbaan op de Cantineweg , die met alle extra verkeer te dicht bij de duinen kwam.

Ook de overheid werkte niet mee omdat het gebied waar de Verlengde Westerbaan moest komen, aangewezen werd als Natura2000 en daardoor beschermde natuur werd.

Het was toentertijd een CDA wethouder die zo naïef was en dacht dat hij dit wel even voor het verstrijken van het tijdelijk bestemmingsplan kon oplossen, maar helaas…Ook een gemeente moet zich houden aan de wet, dus termijn verlopen, weg dicht....

Dan zien we nog die lachende en champagne drinkende VVD wethouder, die later de blokken beton  weghaalde en beloofde het op te lossen…

Ik geloof niet dat hij überhaupt iets heeft opgelost of gedaan heeft.

De bezwaren van Duinbehoud waren er nog steeds en recent hebben ze  voor de zoveelste keer van de Raad van State weer gelijk gekregen.

Maar toch is er nog een tijdelijk bestemmingsplan afgegeven tot 2016 (!)

Nu is dan de beurt aan  een CU wethouder die toch denkt dit op te kunnen lossen. Maar het feit blijft dat als er geen oplossing voor 2016 gevonden is, dan moeten de blokken beton er weer op… (??!!)

Wie snapt het nog?

Maar wat heeft dit nu allemaal met de speeltuin te maken denkt U?

Zowel de door Duinbehoud voorgestelde aansluiting op de Boslaan, als de (bijna onhaalbare) aansluiting van de Westerbaan op een Verlengde Westerbaan zal gerealiseerd moeten worden via het terrein van de huidige speelplaats.. Deze zal dan ook verplaatst moeten worden. Daarop is deze duinspeeltuin ook opgezet en ingericht… voor een tijdelijke bovenwijkse speelvoorziening.

Vorige CDA-wethouders hebben dit risico in hun beslissingen om de speeltuin hier aan te leggen bewust ingecalculeerd.

Dus als je als CDA voorstelt om een speeltuin op te knappen die hoogstwaarschijnlijk voor 2016 weg moet, is dat gewoon populistische struisvogel politiek… Steek dan gewoon de handen uit de mouwen of benader de wijkraad / wijkregisseur en de vaste gebruikers kunnen als mogelijk een beheergroepje vormen zoals Criticaster in de laatste uitgave van De Katwijksche Post beschrijft.

Maar goed, het is aan de burger dit te beoordelen…

Voor alle duidelijkheid;  GemeenteBelangen is niet tegen de Westerbaan , maar wel tegen de verlengde Westerbaan dwars door het bijzondere natuurgebied. Dus GB wil graag dat er een oplossing gevonden wordt i.p.v. weer blokken beton te plaatsen. Het traject zoals het nu loopt, zal het niet gaan worden, daar Duinbehoud een sterke zaak heeft.

Dus laten we ons niet blind staren op één oplossing, GB is van mening dat een tweesporenbeleid (besluitvorming definitieve goede ontsluiting wijk de Zanderij en knelpunt Verlengde Westerbaan) het enige juiste spoor is. Laat de heer en dame van het CDA daar maar eens de pen voor in de inktpot dopen.

En natuurlijk moet dan de speeltuin ergens anders terug komen, want speeltuinen zijn heel belangrijk en we hebben er in Katwijk toch al zo weinig van, zeker zo’n bovenwijkse speelgelegenheid.

Dus lijkt het ons voor de hand liggen dat de wethouder, maar vooral ook het CDA , de kop uit het zand haalt en gaat kijken naar realistische oplossingen.

René