Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

René Slootweg

Wij zijn voor, maar stemmen tegen

  • Geschreven door René Slootweg

Weet nietDit was in de raadsvergadering van donderdag 11 september de politieke richting die Hart van Katwijk opging, tot grote verbijstering en verbazing van alle ander fracties. Maar snappen hun eigen volgelingen het eigenlijk nog wel na deze woorden van hun fractielid Schrijvers? Het ging hier om zijn bijdrage m.b.t. de door het college voorgestelde subsidie van € 10.000,- voor het oud- en nieuw evenement van S.K.A.

Deze raadsvergadering lagen er twee te nemen besluiten in de politieke arena te weten: de eerder genoemde eenmalige extra subsidie van  € 10.000,- en een motie van GemeenteBelangen, PvdA, D’66 en VVD voor politieke afspraken m.b.t. een meerjarenbegroting (volledige tekst van de motie op deze link).

De heer Schrijvers, meldde dat zijn partij het doel van het evenement onderschrijft, het verminderen van vuurwerk schade. Schrijvers: ‘Het is een prachtige evenement. Maar het is een probleem dat zestien- en zeventienjarigen geen drank mogen gebruiken. Daar zou een oplossing voor gevonden moeten worden door bijvoorbeeld het gebruik van polsbandjes.  Maar het is ook geen taak van de gemeente om evenementen te organiseren, er moet zeker niet elk jaar geld bij. S.K.A. heeft al jaren de kans gehad om hun begroting op orde te krijgen. Er moet in de toekomst een solide begroting komen. Ze moeten zelfredzaam worden’.

Als u de tekst van de motie leest, dan zal het ook u verbazen dat Hvk niet instemde met deze motie.

Maar nog verrassender was het feit dat ze het voorstel voor de incidentele subsidie steunden. En dat terwijl nota bene in de vorige vergadering fractiegenoot Oosterlee van HvK had geroepen: ‘Dat feest moeten we maar schrappen want het staat niet in verhouding tot de kosten’.  En collega Schrijvers vermeldt nu met droge ogen dat S.K.A. al jaren de begroting niet op orde heeft en dat al veel eerder had kunnen doen. Dus hij maakt zich druk om iets waar zijn collega Oosterlee helemaal geen begroting van S.K.A. op zijn netvlies wil hebben. ‘Weg met dat feest’ was kort samengevat zijn credo als een eerdere politieke uiting van HvK in de Katwijkse politieke arena.

Ter vergadering stelde Hvk nu voor om een vuurwerkshow voor Katwijk te organiseren. Een feest voor jongeren op oudejaarsavond organiseren is volgens collega Oosterlee geen taak voor de gemeente, maar een feestje voor alle Katwijkers mag dan blijkbaar wel. Dan komt de heer Oosterlee er nog een keertje overheen om nogmaals te benadrukken dat het S.K.A. - feest een maatschappelijke taak heeft om de jaarlijkse vuurwerkschade te beperken.  Maar wilde U het feest niet volledig afschaffen? Schiet mij maar lek, maar ik volg dit niet meer. Oud – raadslid Cees Verdoes van de VVD noemde dit ooit in een politiek debat ‘het draaien als een drol in een pispot’.

Ik vraag me af of de burgers van Katwijk, maar zeker de kiezers van Hvk dit nog kunnen volgen. Ik ben hun politieke spoor op dit punt volledig kwijtgeraakt. Met deze politieke benadering belooft het in ieder geval een verrassend politiek werkjaar te worden. Wilt u zich ook eens verwonderen, kom op donderdag om de week naar de raadscommissies of de raadsvergadering in het gemeentehuis.  Gelukkig zijn er genoeg fracties die wel duidelijk zijn geweest op dit punt.

René

René Slootweg

CDA heeft de kop in het (duin)zand….

  • Geschreven door René Slootweg

struisvogel politiekDe digitale media plopt op met het nieuws van het CDA : ”Knap duinspeeltuin op”.

Het gaat hier over de speeltuin aan de Cantineweg

http://www.dichtbij.nl/duin-en-bollenstreek/regionaal-nieuws/artikel/3650481/cda-katwijk-knap-duinspeeltuin-op.aspx?utm_medium=twitter

Het stuk is voor de gemiddelde burger van Katwijk een prima initiatief, de speeltuin is enige jaren oud en moet nodig opgeknapt worden. Iedereen kan dat begrijpen en snapt niet waarom dit nog niet gedaan is.

Maar als men de historie kent van dit dossier en de toekomstverwachting van dit stuk grond, dan weet men ook dat dit een behoorlijk populistisch en geldverslindend statement is… of een reclamestunt om twee beginnende raadsleden naamsbekendheid te geven..

Laat de CDA - fractie zich eerder inzetten en hard maken voor een goede verkeersafwikkeling in dit gebied. Dat dit hoofdpijndossier met vele jaren ook verantwoordelijke CDA wethouders niet vlot kan worden getrokken, blijkt uit onderstaand overzicht.

De historie van deze weg loopt al meer dan vijftig jaar, maar laten we inzoomen op de laatste tien jaar of zo

Iedereen weet nog wel dat de blokken beton op de Westerbaan gingen? De meeste burgers snapten daar echt helemaal niets van. Waarom moest dat nu weer?

De aansluiting van de  Westerbaan op de Cantineweg was opengesteld op basis van een tijdelijk bestemmingsplan (d.w.z. voor een paar jaar), daarna moest een permanente oplossing gevonden worden met alle betrokkenen  waaronder Duinbehoud, die behoorlijk bezwaar had tegen de aansluiting  van de Westerbaan op de Cantineweg , die met alle extra verkeer te dicht bij de duinen kwam.

Ook de overheid werkte niet mee omdat het gebied waar de Verlengde Westerbaan moest komen, aangewezen werd als Natura2000 en daardoor beschermde natuur werd.

Het was toentertijd een CDA wethouder die zo naïef was en dacht dat hij dit wel even voor het verstrijken van het tijdelijk bestemmingsplan kon oplossen, maar helaas…Ook een gemeente moet zich houden aan de wet, dus termijn verlopen, weg dicht....

Dan zien we nog die lachende en champagne drinkende VVD wethouder, die later de blokken beton  weghaalde en beloofde het op te lossen…

Ik geloof niet dat hij überhaupt iets heeft opgelost of gedaan heeft.

De bezwaren van Duinbehoud waren er nog steeds en recent hebben ze  voor de zoveelste keer van de Raad van State weer gelijk gekregen.

Maar toch is er nog een tijdelijk bestemmingsplan afgegeven tot 2016 (!)

Nu is dan de beurt aan  een CU wethouder die toch denkt dit op te kunnen lossen. Maar het feit blijft dat als er geen oplossing voor 2016 gevonden is, dan moeten de blokken beton er weer op… (??!!)

Wie snapt het nog?

Maar wat heeft dit nu allemaal met de speeltuin te maken denkt U?

Zowel de door Duinbehoud voorgestelde aansluiting op de Boslaan, als de (bijna onhaalbare) aansluiting van de Westerbaan op een Verlengde Westerbaan zal gerealiseerd moeten worden via het terrein van de huidige speelplaats.. Deze zal dan ook verplaatst moeten worden. Daarop is deze duinspeeltuin ook opgezet en ingericht… voor een tijdelijke bovenwijkse speelvoorziening.

Vorige CDA-wethouders hebben dit risico in hun beslissingen om de speeltuin hier aan te leggen bewust ingecalculeerd.

Dus als je als CDA voorstelt om een speeltuin op te knappen die hoogstwaarschijnlijk voor 2016 weg moet, is dat gewoon populistische struisvogel politiek… Steek dan gewoon de handen uit de mouwen of benader de wijkraad / wijkregisseur en de vaste gebruikers kunnen als mogelijk een beheergroepje vormen zoals Criticaster in de laatste uitgave van De Katwijksche Post beschrijft.

Maar goed, het is aan de burger dit te beoordelen…

Voor alle duidelijkheid;  GemeenteBelangen is niet tegen de Westerbaan , maar wel tegen de verlengde Westerbaan dwars door het bijzondere natuurgebied. Dus GB wil graag dat er een oplossing gevonden wordt i.p.v. weer blokken beton te plaatsen. Het traject zoals het nu loopt, zal het niet gaan worden, daar Duinbehoud een sterke zaak heeft.

Dus laten we ons niet blind staren op één oplossing, GB is van mening dat een tweesporenbeleid (besluitvorming definitieve goede ontsluiting wijk de Zanderij en knelpunt Verlengde Westerbaan) het enige juiste spoor is. Laat de heer en dame van het CDA daar maar eens de pen voor in de inktpot dopen.

En natuurlijk moet dan de speeltuin ergens anders terug komen, want speeltuinen zijn heel belangrijk en we hebben er in Katwijk toch al zo weinig van, zeker zo’n bovenwijkse speelgelegenheid.

Dus lijkt het ons voor de hand liggen dat de wethouder, maar vooral ook het CDA , de kop uit het zand haalt en gaat kijken naar realistische oplossingen.

René

René Slootweg

Verplichte rustdag?

  • Geschreven door René Slootweg

closedHet is wel een beetje jammer en behoorlijk ondankbaar, dat als je als niet-confessionele politieke partij het ambtsgebed met rust gelaten hebt en dan nu door de vrienden van de SGP een verplichte rustdag wordt opgelegd.

Toen de tegenpartij “Hard voor Katwijk” het ambtsgebed weg wilde hebben uit de raadsvergadering middels een initiatief voorstel, werd dit, tot groot verdriet van Anita van Ginkel, niet gesteund door de meeste partijen.

Ook GemeenteBelangen vond het niet belangrijk om zich hier druk over te maken.

Als de christelijke medemens onder ons, het belangrijk vindt om bij het begin en aan het eind van de raadsvergadering een moment van bezinning te hebben, dan staan wij dat niet in de weg en laten dat bestaan. Een ieder is vrij om het te beleven zoals hij/zij dat wil.

Maar dan steekt het behoorlijk, dat als het college een oud probleem op een originele manier wil oplossen, dit wordt af geserveerd door de SGP.

Het is al lang een probleem dat de bruggen in Katwijk niet op zondag bediend mogen worden, zo ook de Sandtlaanbrug. Ook dit werd altijd tegengehouden door de politieke meerderheid van christelijke partijen. Maar nu bedacht het college een plan, om de Sandtlaanbrug te laten bedienen door medewerkers van de jachthaven, die toch al op zondag aanwezig zijn.

De SGP heeft er geen gras over laten groeien en heeft fameuze artikel 41 vragen ingediend. Er staan natuurlijk serieuze vragen in, of het college overwogen heeft om de openingstijden op zaterdag op te rekken naar 22.00 uur? En of het geen extra kosten met zich meebrengt?

Maar de laatste vraag over de zondagsrust steekt. Het is klaarblijkelijk de SGP er aan gelegen om iedereen op zondag te laten rusten, of men nu wil of niet…

Sorry, maar die opdringerigheid hebben we niet verdiend. Wij hebben de christenen in hun waarde gelaten om het gebed te behouden.

Nu is het aan jullie om de mensen die op zondag willen varen, in hun waarde te laten.

Het zal zeker niet ten koste gaan van de rustdag. Varen is een behoorlijke stille manier van voortbewegen. Er zijn veel meer bewegingen (wandelen, fietsen etc) op een zonnige zondag richting de Boulevard en het Katwijkse strand waar te nemen waar de strandtenthouders met zondagse open armen de Katwijkers en vele toeristen gastvrij ontvangen.

De medewerkers van de jachthaven zijn toch al op zondag aanwezig.

De boten gaan niet door het centrum of langs een kerk, deze zullen afmeren bij de jachthaven… Een mooie gelegenheid om aan te meren en de Katwijkse horeca te ontdekken!

Zal het dan toch nog wat worden met de zwaaikom?

Laat de Sandtlaanbrug niet de titel van die intrigerende oorlogsfilm krijgen: ‘Een brug te ver’. 

René