Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

René Slootweg

Initiatiefvoorstel CU voor “Katwijk viert de zomer” festival

  • Geschreven door René Slootweg

zomerfestival

Het is na afgelopen donderdag duidelijk dat de CU een andere koers is ingegaan. Ze verraste vriend en vijand door een initiatiefvoorstel voor een mega muziekfestival in te dienen, dat op 21 juni 2015 op het strand zou moeten gaan plaatsvinden.

Het was de CU er aan gelegen dat Katwijk beter op de kaart zou komen te staan, vooral nu de kustwerken bijna klaar zijn. Waarom zou alleen Zwolle een zomerfestival moeten hebben, Katwijk is daar ook bijzonder geschikt voor.

Het was Gerard Mostert jr, die namens de CU een vurig pleidooi hield om dit te realiseren. 
Nu het strand en de strandtenten meer dan honderd meter van de boulevard liggen, is zo’n mega festival prima te doen. Er is immers minder overlast. Ook moest daarvoor de APV, die toch al ter agenda lag die avond, aangepast worden. 

De strandtenten moeten dan ook de mogelijkheid hebben langer open te blijven, inclusief de terrassen in het dorp, daar ze anders inkomsten missen. Het zou raar staan, als het festival om 23.00 nog in volle gang is, de strandtenten hun deuren al moeten sluiten. 

Het was een bijzondere cultuurschok voor de andere partijen dat de CU dit voorstelde, maar goed het werd met bijna algemene stemmen aangenomen, alleen de SGP stemde tegen.

Om maar geen onnodige regelgeving te hebben, wordt de APV zodanig aangepast dat de strandtenten, terrassen en horecagelegenheden als gelijken behandeld worden. Gelijke openingstijden voor alle etablissementen.

Een terechte vraag van GemeenteBelangen of deze verruiming van openingstijden geen ongenode gasten en extra feesten in de rest van het jaar zou gaan aantrekken op het strand, werd lacherig weggezet door dhr Moster jr.

“Dat GB zo bang was omdat maar te denken”, was zijn reactie in de raad. Hij verzekerde de raad dat het echt niet zo’n vaart zal gaan lopen.

De CU is daarmee af van hun behouden imago. GemeenteBelangen is dolblij met deze permanente koerswijziging van de CU…

René

René Slootweg

Camera toezicht in gemeentehuis Katwijk

  • Geschreven door René Slootweg

cameraVanaf volgende week worden er in het gemeentehuis camera’s geïnstalleerd.

Op alle mogelijke plekken zullen 24 uur per dag in beeld én geluid te volgen zijn op internet. De link www.katwijk.nl\camera geeft toegang tot deze beelden, maar is nog niet actief.

De aanleiding tot deze verscherpte toezicht methode, is het feit dat de ambtenaren de besluiten/toezeggingen van de gemeenteraad niet kunnen uitvoeren. De directie is vooralsnog “not amused”, maar helaas hebben die het niet meer voor het zeggen. De organisatie heeft momenten genoeg gehad om te doen wat hun gevraagd werd, maar keer op keer werd er niet geluisterd.

Eén voorbeeld is een ander camera-toezicht in het centrum van Katwijk-Zee, deze camera’s zijn in augustus van 2012 geplaatst. Dat werd door de gemeenteraad op 8 december 2011 besloten en daarbij een toezegging meegeven aan de organisatie om na 1 jaar een evaluatie te houden. Deze toezegging werd keurig door de griffie op de lange-termijn agenda geplaatst, maar de organisatie vond deze evaluatie niet nodig en heeft eigenhandig de toezegging als “afgedaan” afgesloten.

Na herhaaldelijk vragen, ook in de raad commissie van 10 april jl, was de organisatie niet in staat deze toezegging alsnog te doen. 

Daarom is nu besloten overal in het gemeentehuis camera’s te plaatsen.
De werkzaamheden moeten eind volgende week klaar zijn, zodat we er een nieuwe real life soap bij hebben. 

De fractie van GemeenteBelangen wil in een ultieme poging nog proberen de organisatie van de gemeente Katwijk tot inzicht te laten komen en de evaluatie van het camera toezicht in Katwijk-Zee op de eerst volgende vergadering van de gemeenteraad op de agenda plaatsen.

René