Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

René Slootweg

Parkeren op zondag gratis

  • Geschreven door René Slootweg

Kaartje Panbos

Het college maakt van het parkeerbeleid een wirwar van regels en uitzonderingen. Het heeft het beleid en de tarieven al een keer gewijzigd en past ze nu nog een keer aan. Er is maar één regel die ongewijzigd blijft.

De tarieven golden eerst het hele jaar tot 19.00 uur maar nu zijn er twee periodes.  De ene periode moet je tot 22.00 uur betalen. Die periode loopt van 1 april tot 30 september. De tweede de periode hoef je maar tot 20.30 uur te betalen. Die loopt van 30 september tot 1 april. Jammer alleen dat deze regel niet overal van toepassing is…...

Maar zondag is parkeren gratis.

Het college voert nu sportparkeervergunningen in. Daarmee kunnen een aantal leden gratis parkeren. Het college belast daarmee de vrijwilligers van de verenigingen met extra administratie, want die moeten middels kopieën van identiteitsbewijzen de vergunningen registeren…

Maar zondag is parkeren gratis.

Het college heeft zoveel regels gemaakt dat de GOA's een dik boek nodig hebben. Ook burgers weten niet meer hoeveel je wanneer waar moet betalen.

Maar zondag is parkeren gratis.

Op zondag parkeren de kerkgangers massaal op de stoep. Dat mag van onze CDA fractieleider, want het is maar een uurtje. Het geeft niet dat de omwonenden hun uitrit niet meer kunnen gebruiken.

Maar zondag is parkeren gratis.

Het college zorgt ervoor dat door op zondag gratis parkeren te hebben de tarieven in de week extra hoog te stellen. Dat is oneerlijk tegenover de winkeliers, want hoe hoger de parkeertarieven, hoe minder omzet.

Maar zondag is parkeren gratis

De winkels blijven op zondag dicht, petitie of niet, want geen ambtenaar mag werken op zondag.

Maar zondag moet men in het Panbos gewoon betalen.....

Geert Diemer

Wie is de baas over de bomen?

  • Geschreven door Geert Diemer

Bomen industriewegOp de foto staan de massieve stompen van volwassen bomen die de gemeente ombracht om het fietspad langs de Industrieweg te verbreden voor twee richtingsverkeer. Wie kan het begrijpen? GemeenteBelangen niet.

Het fietspad is immers breed genoeg voor twee richtingen. En als het echt nodig is, valt het ook aan de andere kant te verbreden.  Of is die verbreding maar een smoes? Uit antwoorden op vragen van GemeenteBelangen blijkt namelijk dat het gaat om een bezuiniging op het onderhoud.

Volgens de fietspadambtenaren had de gemeente de laatste acht jaar een goede 6000 euro per jaar uitgegeven aan straatwerk omdat de wortels de tegels omhoog drukten. De fietspadambtenaren dachten even niet aan de honderden wandelburgers, fietsburgers en autorijburgers die elke dag even genoten van de tien volwassen bomen met hun royale schaduw.

Ze wilden bezuinigen op het onderhoud, vonden een potje en vroegen de boomkapambtenaren de bomen te vellen. Ook al hadden de bomen nog minstens tien jaar te leven en ook al waren het ook de kabelaarmannetjes die het fietspad oneffen maakten.

We zagen net zoiets bij de Helmbergweg. Daar verloren de boomkapambtenaren het pleit van de geluidsschermambtenaren. Resultaat: de kap van 315 bomen.

Straks doen de boomkapambtenaren hetzelfde voor R-net, als we deze acties niet zien als waarschuwing. Want voor R-net willen de busprovincieambtenaren 98 bomen kappen.

GB vraagt zich af wat de boomkapambtenaren tegen hun technische collega’s inbrengen als die bomen willen laten kappen voor een bezuiniging op onderhoud, voor een nooit gebruikte onderhoudsgang langs een geluidsscherm en voor een tijdwinst in de bebouwde kom van Katwijk van één minuut voor de R-bus.

Het lijkt erop dat de boomkapambtenaren helemaal niets zeggen. Ik bedoel natuurlijk: loyaal meewerken. Hebben ze misschien hulp nodig?

Geert

René Slootweg

Klokkenluider onthuld complot gemeente

  • Geschreven door René Slootweg

slide2 img1De fractie van GemeenteBelangen ontving deze week een handgeschreven brief van een ambtenaar die een complot onthulde.

In deze brief werd duidelijk dat de klokkenluider de reden van het anti-groen beleid dat de gemeente Katwijk de laatste tijd uitvoert wilde onthullen,

Het werd al opgemerkt dat er bomen “zomaar” verdwenen op de Industrieweg. De wethouder wist bij de bespreking van het groenbeleid niet waarom die gekapt waren. Op zich een opmerkelijke uitspraak van de wethouder die groen in zijn portefeuille heeft.

Maar na vragen van GB bleek dat deze bomen, zoals al eerder gedacht werd, gekapt werden om het fietspad te verbreden zodat er twee kanten op gefietst kan worden.

Maar hoe kan het dat de politiek deze kap van mooie grote bomen over het hoofd gezien heeft. In het besluit omtrent deze kap staat “Verbeteren verkeersveiligheid en fietscomfort”, daar heeft de raad over beslist. Over deze misleiding heeft de fractie van GB inmiddels Artikel 41 vragen gesteld.

Ook de kap van ruim 680 meter groen bij het geluidscherm van de Helmbergweg is opmerkelijk. De wethouder verzekerde de raad dat het groen van matige kwaliteit was. Maar uit het antwoord op vragen van GB bleek dat deze aanname gebaseerd was op een éénmalige visuele waarneming, waarschijnlijk in de winter en dat er geen grondig onderzoek aan deze uitspraak ten grondslag ligt.

Maar de brief van de klokkenluider maakt deze destructieve houding tegen groen opeens duidelijk. De ambtenaar in kwestie was eerst ook niet zeker over deze plotselinge veranderde houding tegen groen sinds de verkiezingen van 2014.

Echter uit een recente ontwikkeling bleek de werkelijke reden. Een van de vrouwelijke collega’s was naar huis gestuurd, om zich “om te kleden”.

Dit is een hoogst ongebruikelijke gang van zaken, want niemand wordt zomaar naar huis gestuurd om zijn of haar kleding. Dan moet je wel iets bijzonder ongepast aan hebben.

Het was de wethouder Knape, portefeuillehouder groen, die haar naar huis had gestuurd. Toen werd het de klokkenluider duidelijk, want deze vrouw was geheel gekleed in het groen….

Het is dus niet een anti-groen beleid wat de gemeente aanhangt, maar het is het heel simpel; de wethouder houd gewoon niet van de kleur groen.

Het blijkt dat zijn lievelingskleur grijs is en dat hij er alles aan doet om Katwijk maar zo grijs mogelijk te maken.

Wel heel subtiel, want niemand mag merken dat het zijn haat tegen de kleur groen is. Hij heeft niets tegen bomen en struiken, maar dan in de winter, als ze geen bladeren hebben..

Het is nu onduidelijk wat te doen met deze onthulling omtrent de wethouder. Maar het is wel duidelijk waarom de gemeente zo hard bezig is om zich te ontdoen van al het groen….

René