Blogs

Blogs GemeenteBelangen Katwijk

Geert Diemer

Verbonden blijven in 2016

  • Geschreven door Geert Diemer

handen verbondenNederland telt veel kiezers die boos zijn. Ze zijn ontevreden dat Nederland steeds minder de baas is over zichzelf en moet doen wat de Europese Unie zegt, bijvoorbeeld hoeveel vluchtelingen Nederland moet opnemen en een eind maken aan het gratis plastic boodschappentasje. Ze zijn ook ontevreden dat de regering toelaat dat kapitalisten in China en de Verenigde Staten hier banen opheffen en dat de regering ook nog eens betaalbare sociale woningen laat verdwijnen. En zo meer. Steeds meer mensen verliezen daardoor vertrouwen in onze bestuurders.

Ook Katwijk heeft boze kiezers, denk aan de vele stemmen voor de PVV, aan de petitie met 900 handtekeningen dat Katwijk vol is en aan de petitie met 1100 handtekeningen dat het college Tripodia moet behouden in plaats van opheffen. Denk ook aan de honderden mensen van Smart Village. Ze zien verbaasd hoe de wethouder – al zijn de verkeersvoorspellingen onbetrouwbaar – overweegt veilige rotondes op te offeren voor kruispunten, fietsers te laten omrijden en het mooie deel van Katwijk Binnen te verminken door de kap van bomen. Denk ook aan de velen die het plan voor een nieuwe centrale bibliotheek geldverspilling vinden. En aan de duizenden Binders die willen dat gemeente de N206 overkluist.

Mijn wens voor 2016:  laat het college zich drie keer bedenken voor het vervreemdende besluiten neemt over Tripodia, R-net en de centrale bibliotheek. Gelukkig heeft het de behandeling van zijn plan voor Tripodia van de raadsagenda gehaald en is het college in gesprek met Smart Village want die spreekt in zijn nieuwjaarsverslag van ‘veel lichtpuntjes’.

Geert Diemer

Klopt de hondenbelasting wel?

  • Geschreven door Geert Diemer

HondePenning1Wat zegt een inleiding in het Nederlands belastingrecht? ‘De burger mag verlangen dat de wetgever de belastingdruk verdeelt op een wijze die hier en nu voor rechtvaardig wordt gehouden.’ Verdeelt het college de hondenbelasting zo? Nee.

De gemeente stelde op de avond over de hondenpoep dat het aantal honden in Nederland gelijk is aan tien procent van het aantal inwoners. Dat betekent voor Katwijk 6250 honden. De hondenbelasting bracht in 2014 €347.000 op. Omdat het tarief ± €100/hond bedraagt, ontving de gemeente dus voor ±3500 honden belasting. En voor ±2750 honden niet. Die 44 procent brutale baasjes geeft over een hondenleven van 11 jaar dus €1100 minder uit dan de 56 procent brave baasjes. Dat is onrechtvaardig. Belastingontduiking door tien procent is trouwens al op het randje van onrechtvaardig.

De wethouder zei later dat Katwijk niet óp maar ónder het Nederlandse gemiddelde zat. Maar om op tien procent overtreders = 625 ontduikende hondenbaasjes uit te komen moet het totaal aantal honden in Katwijk gelijk zijn aan 6,6 procent van het aantal Katwijkers = 4125. Dat is irreëel want die tien procent is al aan de lage kant. Dog-scooper.nl bijvoorbeeld stelt het aantal honden in Nederland gelijk aan 11,9 procent = 7440 Katwijkse honden en puppyplaats.nl aan 13,5 procent = 8440 Katwijkse honden. Dat betekent voor Katwijk 3900 tot 4900 ontduikende hondenbaasjes op 3500 brave baasjes.

Hondengrafiek

Terug naar het belastingrecht: ‘Wanneer een overheid lijdelijk toeziet hoe het recht in eigen hand wordt genomen, kan nauwelijks worden verwacht dat de belastingbetaling als een moreel bindende plicht wordt erkend.’ Inderdaad, het college zag bijna lijdelijk toe dat in 2014 maar twaalf baasjes aangifte deden van hun nieuwe hond en dat 44 - 58 procent geen belasting betaalde. De controle stelt namelijk weinig voor: (1) de controleurs mogen de huizen niet in; (2) ze mogen niet doorvragen als het baasje liegt dat de hond een logé is; (3) baasjes die de bel hebben uitgezet of de bel niet horen, in een flatgebouw wonen of overdag niet thuis zijn, worden helemaal niet gecontroleerd; (4) de gemeente controleert elk huishouden maar ééns per drie jaar. De controleurs vonden daardoor in 2014 maar 219 niet-geregistreerde honden. Deze gebrekkige handhaving grenst aan lijdelijkheid en brengt het gelijkheidsbeginsel uit het zicht.

De gemeente kan op vier manieren aan de slag. De eerste is invoering van een hondenpenning. GOAs kunnen dan zien of het baasje aangifte deed. Maar de gemeente vindt een penning te duur. De tweede is uitkeringsgerechtigden inzetten die ieder jaar elk huis intensief controleren. Dat doet Amstelveen. De controle bespaart dan uitkeringsgeld en het tarief kan naar €60/hond. De derde manier combineert 1 met 2. De vierde is afschaffing maar de wethouder wil dat niet ook al gaat het maar om 0,2 procent van de begroting.

Tot slot een vraagje: gaan de baasjes die elk jaar de hondenbelasting aan hun laars lappen de gemeente plotseling wel gehoorzamen bij de komende antihondenpoep campagne?

Geert.

René Slootweg

Parkeren op zondag gratis

  • Geschreven door René Slootweg

Kaartje Panbos

Het college maakt van het parkeerbeleid een wirwar van regels en uitzonderingen. Het heeft het beleid en de tarieven al een keer gewijzigd en past ze nu nog een keer aan. Er is maar één regel die ongewijzigd blijft.

De tarieven golden eerst het hele jaar tot 19.00 uur maar nu zijn er twee periodes.  De ene periode moet je tot 22.00 uur betalen. Die periode loopt van 1 april tot 30 september. De tweede de periode hoef je maar tot 20.30 uur te betalen. Die loopt van 30 september tot 1 april. Jammer alleen dat deze regel niet overal van toepassing is…...

Maar zondag is parkeren gratis.

Het college voert nu sportparkeervergunningen in. Daarmee kunnen een aantal leden gratis parkeren. Het college belast daarmee de vrijwilligers van de verenigingen met extra administratie, want die moeten middels kopieën van identiteitsbewijzen de vergunningen registeren…

Maar zondag is parkeren gratis.

Het college heeft zoveel regels gemaakt dat de GOA's een dik boek nodig hebben. Ook burgers weten niet meer hoeveel je wanneer waar moet betalen.

Maar zondag is parkeren gratis.

Op zondag parkeren de kerkgangers massaal op de stoep. Dat mag van onze CDA fractieleider, want het is maar een uurtje. Het geeft niet dat de omwonenden hun uitrit niet meer kunnen gebruiken.

Maar zondag is parkeren gratis.

Het college zorgt ervoor dat door op zondag gratis parkeren te hebben de tarieven in de week extra hoog te stellen. Dat is oneerlijk tegenover de winkeliers, want hoe hoger de parkeertarieven, hoe minder omzet.

Maar zondag is parkeren gratis

De winkels blijven op zondag dicht, petitie of niet, want geen ambtenaar mag werken op zondag.

Maar zondag moet men in het Panbos gewoon betalen.....