Standpunten

Verduurzaming

GBK Duurzaam v2Katwijk is in 2030 een gemeente waar duurzaamheid is verweven in de gemeenschap

De milieuschade door onze industriële samenleving dwingt ons onze manier van leven snel te verduurzamen. We moeten onze woningen bouwen en verwarmen en ons verplaatsen zonder broeikasgassen de dampkring in te stoten.
We moeten onze lucht vrij maken van de gezondheidsbedreigende uitlaatgassen van vervoermiddelen.  We moeten in onze gemeente ruimte bieden aan de grootst mogelijke variëteit aan planten, bomen en dieren. Onze inwoners en bezoekers moeten informatie krijgen over het leven in de duinen en in zee.
We moeten de spullen die we niet meer nodig hebben, recyclen tot grondstoffen en het voedsel dat we te veel  hebben en ons tuinafval recyclen tot compost.  We moeten ons regen- en rioolwater afvoeren zonder schade aan wegen of stranden. 
Daarvoor moeten we -  als inwoners en als gemeente - bestaande en nieuwe technologieën invoeren,  zoals het realiseren van gasvrije woonwijken en zorgen voor voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en  verruiming van de financiering van zonnecellen. De gemeente moet de inwoners en ondernemers  krachtiger informeren, motiveren en faciliteren en zelf meer het goede voorbeeld geven in de jaren 2018-2022.

1. Centra die schoner en stiller zijn door vermindering van verkeersbewegingen van auto’s, scooters en brommers of doordat ze autovrij zijn gemaakt.
2. Verruiming en bekender maken van het fonds voor de financiering van investeringen in de besparing en opwekking van milieuvriendelijke energie.
3. Bevorderen van collectief opdrachtgeverschap voor de aanleg van zonnepanelen waar individuele opdrachten nauwelijks mogelijk zijn.
4. Vermindering van afval en verhoging van het scheidingspercentage afval.
5. Gebruik maken van duurzame energieopwekking, zoals warmtepompen in  gemeentelijke gebouwen, scholen en andere instellingen.
6. Inkoop van producten en diensten waarin biomassa en andere gerecyclede grondstoffen zijn verwerkt.
7. Maatregelen nemen om fijnstofuitstoot te verminderen
8. Meer biodiversiteit, meer groen in de wijk door samen te werken met burgers en natuur- en milieuorganisaties.
9. Klimaatbestendige inrichting van wijken (wateroverlast, schaduw door bomen).
10. Betere fiets- en wandelverbindingen in de gemeente en met het achterland.
11. Bevorderen van afspraken tussen de overheid en andere partijen om de overstap naar een duurzame samenleving te versnellen, zoals bij woningbouw geen gasaansluitingen.
12. Realiseren van een repaircafe waar kapotte spullen worden gerepareerd.

meer artikelen over standpunt 'verduurzaming'