Standpunten

Groen

GBK Groen2GB wil een dorp met veel groen, mooie grote oude bomen, parken en groene schoolpleinen. De straten worden opgefleurd door bloemenmanden en geveltuintjes. De natuur wordt gerespecteerd en behouden..

Katwijk had 25.000 bomen in 2010 en nu nog maar 23500. Er moeten dus 1500 bomen terugkomen. GB steunt de burgerinitiatieven voor een ringpark rond Katwijk, een wandelpark op de Overrijn en een groene inrichting van de vuilnisbelt in Rijnsburg Noord. GB wil een deskundiger groenafdeling om deze plannen uit te voeren.

Onze groen standpunten:

1. Realisatie van het ringpark voor de aanleg van groene verbindingen in Katwijk aan Zee.
2. Aanleggen van een park in de Kwakkelwei.
3. Meer groen in en het aantrekkelijker inrichten van het Duyfrakplein
4. Behoud van oude bomen zolang dat mogelijk is.
5. Toename van het aantal bomen met minimaal 300 per jaar.
6. Meer burgers de gelegenheid geven het gemeentelijk groen in hun buurt te onderhouden.
7. Stimuleren dat burgers betegelde erven omzetten in groene tuintjes  (operatie Steenbreek).
8. Meer bloemenmandjes (hanging baskets) aan lantaarnpalen en bruggen.
9. Stimuleren van de aanleg van groene schoolpleinen.
10. Vasthouden aan de groene en recreatieve inrichting van het voormalig vliegkamp Valkenburg, in het bijzonder de Mient Kooltuin en het gebied niet volbouwen. 
11. Realiseren van een permanent centrum voor natuur- en milieueducatie.
12. Inrichten van groene gevels in grijze wijken.

 

meer artikelen over standpunt 'groen'