Standpunten

Voorzieningen in elke kern

gbk voorzieningen in kernKatwijk bestaat in 2030 uit zes levendige kernen met primaire voorzieningen ‘naast de deur’. Katwijk aan Zee is het bovenwijkse  centrum met een breed voorzieningenniveau.

De voorzieningen zijn qua omvang afgestemd op de grootte van de kern. Het Dorpshuis in Valkenburg en de Burgt in Rijnsburg, zijn goede voorbeelden van een prima gemeenschapshuis met bijbehorende voorzieningen. GB wil deze voorzieningen in elke kern van onze gemeente. 

Voor Katwijk aan Zee wel een bibliotheekfiliaal, maar ter grootte van het afzetgebied. Boekenvoorraad op minder dure locatie.

1. Basisvoorzieningen in alle kernen zoals een gemeenschapshuis met een bibliotheekvoorziening en een cultuurpodium, detailhandel, gezondheidscentrum, thuiszorg, wijkteam en sportvoorzieningen.
2. Stoepen en speelplaatsen vrij van hondenpoep.
3. Een hondenveldje in elke wijk.

meer artikelen over standpunt 'voorzieningen in elke kern'