Standpunten

Zorg

gbk zorgElke inwoners van de gemeente Katwijk ontvangt de zorg die ieder nodig heeft. 

GemeenteBelangen Katwijk wil zorgen voor uitputting van de WMO begroting door te organiseren dat gebruikers en hulpverleners meer input kunnen leveren in de gemeentelijke regels. GB wil daarvoor een digitale ideeënbus op de website van de gemeente.
GB wil ook een nieuwe Adviesraad.

1. Feedback aan de gemeente door vrijwilligers, klanten en zorgverleners over de uitvoering van het beleid van de zorg.
2. Meer greep op de kwaliteit van de hulp bij het huishouden voor de WMO cliënten.
3. Meer preventieve signalering van opgroeistoornissen door sportcoaches van jeugdteams.
4. Verstevigen van de maatschappelijke functies van de sportverenigingen in de wijk.
5. Ontwikkeling van een digitale sociale kaart met praktische informatie, adressen en links naar websites van instanties en hulpverlenende instanties op het terrein van wonen, welzijn, zorg en inkomen in Katwijk.
6. Gids met alle zorg- en welzijnsvoorzieningen voor senioren.
7. Faciliteren van schuldhulpverlening en ondersteunen van organisaties die inwoners begeleiden die financieel in de problemen zijn geraakt.

meer artikelen over standpunt 'zorg'