Standpunten

Economie

GBK economieKatwijk heeft een economie die rust in 2030 op meerdere pijlers en sluit aan op de kracht van de regio.

1. Ruimte voor innovatieve bedrijven gericht op kennisontwikkeling of nieuwe producten voor duurzame ontwikkeling.
2. Verduurzaming van de economie door innovatieve en creatieve burgers en ondernemers mogelijkheden te bieden.
3. Stimuleren van lokale ondernemers en initiatieven.
4. Optimaliseren van de samenwerking in de regio.

 

meer artikelen over standpunt 'economie'