Standpunten

Veiligheid

GBK veiligheidKatwijk is ook in 2030 een veilige gemeente.

 1. Toezicht op de snelheid van het verkeer vooral in woongebieden
2. Meer toezicht en handhaving door politie en G.O.A. ’s in alle kernen.
3. Vermindering van de handel in verdovende middelen.
4. Vermindering van het huiselijk geweld.
5. Uitbreiden van buurtpreventie voor een veilige woonomgeving.
6. Een veiliger uitgaansgebied.
7. Stimuleren van de keurmerken veilig wonen en veilig ondernemen.
8. Veilige inrichting van de woonomgeving.
9. Continueren van de inzet van het bureau Halt.

.

meer artikelen over standpunt 'veiligheid'