Standpunten

Cultuur

GBK CultuurKatwijk heeft in 2030 een breed cultureel aanbod.

1. Instandhouden van het cultureel erfgoed.
2. Ondersteuning van de vele vrijwilligers in het culturele verenigingsleven.
3. Realisatie van een cultuurpodium.
4. Muziekonderwijs toegankelijk houden voor iedereen.
5. Bevorderen van de culturele functie van de bibliotheekvestigingen.

meer artikelen over standpunt 'cultuur'