Standpunten

Integratie

GBK integratieKatwijk heeft in 2030 een samenleving waar iedereen volledig geïntegreerd is 

1. Gelijke behandeling van alle inwoners.
2. Gelijke eisen aan alle inwoners.
3. Intensiever toezicht op de eis dat alle inwoners het Nederlands beheersen.
4. Statushouders sneller naar taalonderwijs en werk leiden.
5. Organisaties die via vrijwilligers taalonderwijs bieden voldoende ondersteunen.

meer artikelen over standpunt 'integratie'

 

 

 

%MCEPASTEBIN%