Standpunten

Jeugd

GBK JeugdKatwijk heeft in 2030 jeugd met een gezonde levensstijl en is de jeugdzorg toegankelijk en effectief. 

De Katwijkse jongvolwassenen trekken voor hun werk, opleiding, sportactiviteiten en uitgaan veel naar buiten Katwijk. Hun woonplaats is veranderd van een gemeente die bijna geheel kerkelijk was in een gemeente met merendeels  niet-kerkelijke inwoners. De confessionele politieke partijen remmen het aantal zomerse evenementen af en bewaken nog steeds de door hun gewenste  zondagsrust. Jonge politici wensen mede  daarom een jongerenraad als tegenwicht.
De jeugdsociëteiten en de festivals programmeren bands die ook buiten Katwijk succes hebben. Alle reden voor GB om deze jeugdsociëteiten en festivals te steunen, zich in te zetten voor een jongerenraad en andere ‘wereldse’ life style elementen.
Jong volwassenen moeten soms vijf jaar wachten voor ze een woning krijgen. Dat is te lang en GB wil voor hen nieuwe woonvormen realiseren.

1. De toename van het aantal jongeren dat aan sport en beweging doet.
2. Voorlichting op scholen aan ouders en leerlingen over de gevaren van drugs, alcohol en roken en voeding in combinatie met een ongezonde levensstijl.
3. De totstandkoming in elke wijk samen met de inwoners van speel- en  sportvoorzieningen, afgestemd op de samenstelling van de jeugd wat betreft leeftijd (bijvoorbeeld van zandbak naar ontmoetingsplek).
4. Versterking van de jeugdcentra die voor alle jongeren toegankelijk zijn.
5. Ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor professionals, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt.
6. Het voorkomen van overlast.
7. Vermindering van kindermishandeling of misbruik.
8. Meer uitgaansmogelijkheden voor 12 tot 18 jarigen. 

meer artikelen over standpunt 'jeugd'