Standpunten

Onderwijs

GBK onderwijsKatwijk heeft in 2030 een goed, toegankelijk en toegesneden onderwijs. 

1. Verbeterde aansluiting van het voortgezet- en beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
2. Het creëren van stages en leerwerkplaatsen door oprichting van een gezamenlijk fonds van de gemeente met ondernemers en onderwijsinstellingen ter bevordering van initiatieven op dit terrein.
3. Faciliteren van om- en bijscholing voor (oudere) werklozen.
4. Het multifunctioneel invullen van schoolgebouwen (peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang).
5. De vermindering van het aantal jongeren dat de opleiding verlaat zonder startkwalificatie.

 

meer artikelen over standpunt 'onderwijs'

 

 

 

%MCEPASTEBIN%