Actueel

Actueel

Geert Diemer

Verwijs naar vrouwenabdij in Hof van Rijnsburg

  • Geschreven door Geert Diemer

Op en rond de plaats van de kringloopwinkel aan de Oegstgeesterweg komen 51 huur- en 36 koopappartementen. Daar zitten 24 zorgwoningen bij. GemeenteBelangen stemde 5 april in met het bestemmingsplan. Dankzij een amendement van GB in november 2010 komen er maar vier bouwlagen, met voor de afwisseling een kort stukje vijfde bouwlaag.

Hof van Rijnsburg

Bij het besluit van 5 april deed GB een tweede suggestie. Zij zou graag zien dat de woningen dichtbij de Laurentiuskerk zullen verwijzen naar de vrouwenabdij die daar van 1133 tot 1574 stond. Bijvoorbeeld door de ramen aan de voorkant Romaanse bogen te geven.

Nu krijgen die rechthoekige kozijnen, zoals alle huizen in alle nieuwbouwwijken in heel Nederland. Dat is jammer want juist in de Hof van Rijnsburg valt iets bijzonders te bouwen dat verwijst naar de unieke vrouwenabdij uit de tijd van de graven van Holland. Die abdij was vermogend en invloedrijk doordat alleen adellijke vrouwen mochten intreden en zij hun bezittingen aan de abdij moesten overdragen. Dat ging met hele boerderijen, polders en dorpen tegelijk.

De stedenbouwkundige van de gemeente nam in zijn richtlijnen geen verwijzing op naar deze geschiedenis , en het architectenbureau in zijn ontwerpen ook niet. GB ziet graag dat de projectontwikkelaar toch naar dit erfgoed gaat verwijzen omdat het voor Rijnsburg belangrijk is, net als het mausoleum. Heb je een idee hoe zo’n verwijzing vorm te geven, contacteer dan GB svp.

René Slootweg

GB bedankt zijn kiezers!

  • Geschreven door René Slootweg

Via deze weg willen wij alle Rijnsburgers, Katwijkers en Valkenburgers bedanken die afgelopen woensdag tijdens de verkiezingen hun steun, vertrouwen en stem naar ons uit hebben gesproken!

Kiezers Bedankt

Komende 4 jaar mogen wij met drie raadsleden ons Katwijk vertegenwoordigen. René Slootweg, Geert Diemer & Amy Guijt gaan namens GB aan de slag om met elkaar weer bij te kunnen dragen aan een mooier, groener en leefbaarder Katwijk. En de steun die wij van jullie ontvangen geven wij graag terug. Heb je vragen, een goed initiatief of problemen benader ons gerust. Wellicht kunnen wij iets bijdragen, wij zijn er ook voor jouw belangen!

Geert Diemer

Seniorenwoningen naar ieders wens

  • Geschreven door Geert Diemer

Heb je ook zo genoten van Het geheime dagboek van Hendrik Groen? Maar als oudere sloeg ongetwijfeld ook de angst je om het hart over je eigen toekomst. Uit gesprekken met senioren door GemeenteBelangen is gebleken dat veel Katwijkse ouderen graag willen verhuizen naar een andere woning met minder kamers, gelijkvloers en gemakkelijk in onderhoud.
Voorzieningen in de buurt zijn belangrijk, zoals winkels, openbaar vervoer en huisarts. Wie later zorg nodig heeft, wil zelf kiezen wie dat gaat geven en zeker als oudere wil je je thuis veilig voelen. Mondige senioren willen wonen op hún manier en zelf uitmaken hoe zij leven en wonen. Wooninitiatieven als Knarrenhof, Grijze lente en Thuishuizen zijn voorbeelden van hoe het elders gebeurt.

Nevel Nemas

Senioren lopen een risico te vereenzamen. Velen hebben behoefte aan contact en aanspraak en willen elkaar helpen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.  Daarom is er behoefte aan bijzondere woonconcepten. Dat kan in de vorm van een vereniging. Iedere bewoner heeft zijn/haar zelfstandige woonruimte, men deelt een gemeenschappelijke ruimte en biedt elkaar zo nodig wederzijds hulp.  Enige tijd geleden heeft GemeenteBelangen een bezoek gebracht aan de woonvereniging Nevel Nemas in Delft. Zij bezitten een gebouw met 48 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting en activiteiten. Het is een combi van sociale huurwoningen en die in de vrije sector, in alle prijsklassen. Dit bezoek was indrukwekkend en inspirerend. GB denkt dat er in Katwijk  belangstelling is om een dergelijk woonconcept te realiseren.  Datzelfde geldt voor een seniorencomplex met grotere en luxere appartementen dan gemiddeld.

Snel meer diversiteit
Er is een versnelling nodig en het is hoog tijd om serieus aan de slag te gaan. Er zijn de afgelopen jaren al diverse seniorencomplexen gebouwd, maar er moet meer diversiteit komen. De gemeente moet particuliere initiatieven steunen en zo nodig opnemen in de prestatieafspraken met Dunavie.  Het is immers voor iedereen een win-winsituatie. Ouderen laten vaak een eengezinswoning achter, waar een gezin in kan. Dat gezin woont vaak in een appartement, dat dan weer vrij komt voor een jonge starter. Zo help je met de bouw van één woning drie generaties.
In het verleden heeft GB zich sterk gemaakt voor het initiatief om een serviceflat voor senioren op algemene grondslag in Katwijk te realiseren.

GB wil zich de komende jaren sterk maken voor het realiseren van meer diverse woonvormen voor senioren en wil initiatieven van senioren zelf belonen en steunen.