Actueel

René Slootweg

AB 2023 - Handen uit de mouwen

  • Geschreven door René Slootweg

Groen en verduurzamen
Het winnen van een prijs is altijd een mooi moment, een waardering voor een geweldige prestatie. Maar als je de dubieuze prijs ontvangt voor de minst groene gemeente van Nederland, is dat niet iets om trots op te zijn, maar een moment om je handen uit de mouwen te steken en vol in te zetten op vergroening.

Daarvoor hebben we prima beleid, een stevig groenbeleidsplan en een duidelijk groenstructuurplan. De ambitie van het college is om aanvullende impulsen te doen voor het versterken van het groen en de groenstructuur, maar reserveert daar geen geld voor en komt  pas in het derde kwartaal van volgend jaar met een besluit hierop. Duidelijk geen topprioriteit.

Ook opmerkelijk is dat het college onderzoeksrapporten naast zich neerlegt omdat men het zelf beter weet. Zo werd er bij de herontwikkeling van de wijk Cleijn Duin een onderzoek gedaan naar de bomen, een Bomen Effect Analyse. Een prima stuk waar zeer waardevolle aanbevelingen in staan om de bomen te behouden en om bij de uitvoering voorzichtig om te gaan met bestaande bomen. Een van de aanbevelingen is het aanstellen van een toezichthouder, maar het college is niet bereid een toezichthouder aan te stellen, zo antwoordt zij op onze politiek vragen, ze weten het zelf beter.

Maar nog vorige week werd GB gebeld door een oplettende burger in de Mr Fockstraat, daar was begonnen met de werkzaamheden voor herinrichting van de straat, maar er werden ook serieuze grote bomen gekapt. Dat was toch niet de bedoeling? Door snel contact met de wethouder zijn de werkzaamheden stilgelegd.

De aannemer was namelijk bomen aan het kappen zonder kapvergunning. Hoe kan het college nu met droge ogen volhouden dat een toezichthouder niet nodig is?

GemeenteBelangen maakt zich al jaren sterk voor de gebieden Mient Kooltuin en de strook rond het Valkenburgsemeer. Deze gebieden zijn nu stevig verankerd in gebiedsvisies, die ervoor zorgen dat hier alleen groen en recreatie komen en geen woningen. Dit zou voor meer plekken in Katwijk moeten gelden, zoals een bijvoorbeeld de Kwakelwei.

En natuurlijk moeten we betaalbare woningen bouwen, want onze inwoners willen ook wonen. Gelukkig is dat wel een topprioriteit van dit college, maar niet elk stukje groen of open ruimte volbouwen graag..

Mobiliteit 
Met betrekking tot mobiliteit heeft Katwijk een prima beleid, namelijk de Katwijkse Agenda Mobiliteit (de KAM). Maar keer op keer zien we dat de uitvoering van dit beleid tot koudwatervrees leidt. Het beleid geeft aan dat we ontwerpen voor fietsers en voetgangers en auto’s op de laatste plaats komen.

De uitvoering van de KAM leverde een top 5 van punten op in onze gemeente waarvan de verkeersveiligheid verbeterd moet worden. Helaas is daar nog geen uitvoering op gekomen en is er vorig jaar een nieuwe top 10 vastgesteld, maar ook deze is nog niet uitgevoerd. Als er nu geen actie komt is er straks in 2024 een top 15 en weer geen uitvoering op deze punten. Het wordt een keer tijd om deze plannen uit te voeren.

Fietsers in voorrang


Een van de punten uit deze KAM die ook nog steeds niet is uitgevoerd is de voorrang van fietsers op de rotondes. Het mooie is dat de meeste rotondes in onze gemeente al klaar zijn voor fietsers in de voorrang, dit heeft dan te maken met de afstand van de fietspaden tov de rotonde. En mocht er aanpassing nodig zijn, is er subsidie vanuit het rijk.

Ook hier liggen er diverse onderzoeken waaruit blijkt dat voorrang voor fietsers beter is, daarnaast is het al meer dan 25 jaar landelijk beleid. Wanneer gaat het college hier nu een besluit op nemen en zorgen voor veiligheid en vooral eenduidigheid, want Katwijk is in de regio de enige gemeente zonder fietsers in de voorrang.

Naast de fietsers en de voetgangers is in de KAM ook aangegeven dat het openbaar vervoer beter moet in onze gemeente. Prima ontwikkelingen zien wij langskomen voor een aparte busbaan langs de N206, met behoud van het groen. Dan heb je GB al helemaal aan je zijde.

Maar een stokpaardje van dit college is de feestbus. En we noemen deze zo omdat de term nachtbus niet past bij deze plannen, want het plan is om dit alleen voor de vrijdag- en de zaterdagnacht te doen, dus alleen voor de feestende jongeren. Maar waarom dan niet gelijk voor de beroepen met nachtdiensten, zoals in het ziekenhuis en de politie? We zijn continu bezig betaalbare woningen voor de gewone man te realiseren, maar hoe ze met het openbaar vervoer op hun werk kunnen komen schijnt niet belangrijk te zijn. 

GemeenteBelangen wil ook haar zorgen uitspreken over de lobby naar de provincie en andere overheden. De reden dat we ons zorgen maken is dat als we politieke vragen stellen over geluidsoverlast van de N206, we nu na bijna 4 maanden nog steeds geen antwoord hebben van de provincie. Als het college de provincie al niet kan bewegen om vragen te beantwoorden, hoe moet het dan met de lobby voor 80 km/u of de verdieping van de N206?

Beleidskader uitvoering / participatie 
Het vertrouwen in de overheid neemt al jaren af en dat vindt GemeenteBelangen niet zo raar. Steeds vaker zijn we getuige van de uitvoer van het beleid richting de burgers. En dat is vaak koud en kil, strak volgens de regels en niet meedenken of omdenken zoals dat mooi heet. Geef nou niet aan waarom het niet kan, maar ga samen met de burger zitten om te zien hoe het wel kan.

Een recent voorbeeld waar GB zich de laatste tijd druk over heeft gemaakt, is het snippergrondbeleid. Een op zich prima beleid voor burgers die al jaren grond in gebruik hebben van de overheid of een uitbreiding willen op hun grond.

Maar waar het beleid tot grote frustratie leidt is waar burgers niet weten dat hun grond eigenlijk van de gemeente is. En dan moeten ze ook nog zelf bewijzen dat het hun grond is, terwijl de gemeente de administratie niet op orde heeft, soms al meer dan 70 jaar!!

GB vraagt het college bij alle beleidsstukken oog te hebben voor de menselijke maat en denken in mogelijkheden. Zo kunnen we langzaam het vertrouwen in de overheid terug winnen.

Wonen
Er is behoefte aan betaalbare woningen en daar moeten we ook vol op inzetten, maar niet elk open stukje volbouwen.

De ontwikkeling Valkenhorst gaat de komende jaren hopelijk verlichting bieden om meer en betaalbaar te bouwen, maar het bestemmingsplan ligt nog bij de Raad van State.

GB heeft al vaker gewaarschuwd om een plan B te hebben als hier een dikke streep door gaat, de bouw van betaalbare woningen voor vele jaren in de vertraging gaat.

Positief is wel dat onze motie Natuurinclusief bouwen nu ook in het beleid van het college is opgenomen. 

Evenementen 
GemeenteBelangen heeft met veel genoegen kunnen lezen dat SKA dit jaar een vergunning heeft aangevraagd voor een eindejaarsevenement. Wij zijn blij dat we hebben kunnen bijdragen dat dit evenement weer doorgang kan krijgen.

Maar dat dit college in het nieuw te vormen evenementenbeleid wil vastleggen dat evenementen niet meer op zondag mogen worden afgebroken vinden wij maar raar.

Veel evenementen in deze gemeente worden georganiseerd door vrijwilligers, dus als er een extra dag gewacht moet worden om een evenement af te breken levert, afgezien van het feit dat men de maandag vrij moeten nemen van werk, een beveiligingsprobleem op, want wie houd toezicht op de opgebouwd podia? Het is al vaak moeilijk een evenement financieel rond te krijgen, nu moet er ook nog een extra dag beveiliging komen?

GemeenteBelangen roept het college op naar aanleiding van al onze aandachtspunten, nu uitvoering te geven aan het beleid. 

Het is nu tijd om te stoppen met praten en de handen uit de mouwen te steken en nu wat te gaan doen.