Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  • Published in Algemeen

Algemene Voorwaarden

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze site grote zorgvuldigheid betracht is, kan GemeenteBelangen niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. GemeenteBelangen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan GemeenteBelangen. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande toestemming van GemeenteBelangen.

© Copyright 2009 GemeenteBelangen