Verslag aan kiezer

Verslag aan kiezer

Verantwoording aan de kiezer over 2020

verslag

Over het jaar 2020 

GemeenteBelangen verantwoord jaarlijks aan de kiezer wat zij de afgelopen jaar gedaan en bereikt heeft. Het is voor GB al vele jaren een terugkerende traditie en we vinden het leuk dat we nu ook andere fracties zien die deze jaarlijks verantwoording adopteren. Weer een goed idee van GB…

Lees meer

Verantwoording aan de kiezer over 2019

verslag

Halverwege raadsperiode 2018-2022

Elk jaar geeft GemeenteBelangen een verantwoording aan de kiezers over haar activiteiten van het  afgelopen jaar. GB kijkt halverwege deze raadsperiode terug op 2019/2020.

Lees meer

Verantwoording aan de kiezer over 2018

verslag

GB neemt deel aan coalitie in 2018

Elk jaar geeft GemeenteBelangen een verantwoording aan de kiezers over hun activiteiten van het  afgelopen jaar. GB kijkt terug op een heel productief 2018/2019.

 

Lees meer

Verantwoording over de raadsperiode 2014-2018

verslag

De raadsperiode 2014-2018

Elk jaar legt GemeenteBelangen verantwoording af aan de kiezers. Aan het einde van deze raadsperiode geeft GB een verantwoording over de hele periode. U zult zien dat de GB raadsleden echte volksvertegenwoordigers zijn die veel hebben gewerkt aan onderwerpen die de inwoners belangrijk vinden..

 

Lees meer