Actueel

Actueel

René Slootweg

Parkeerregulering door de strot geduwd

  • Geschreven door René Slootweg

Betaaldparkeren wel of nietDuidelijker kunnen de inwoners het niet maken, want met 1413 ondersteuningsverklaringen voor een referendum laten ze zien dat ze er wat van vinden. Dit had het college prima kunnen voorkomen als ze aan de voorhand in gesprek waren gegaan met de inwoners en ondernemers, nu voelt het voor velen door de strot geduwd.

Is parkeerregulering de enige manier om betaalbaar te bouwen? Nee, natuurlijk niet, er zijn veel meer knoppen om aan te draaien. Maar daar mogen de inwoners en ondernemers niet over meepraten, want het college heeft al besloten dat we het gaan doen. En de coalitiepartijen steunen hun college en lijken met een meerderheid af te streven om dit hoe dan ook door te voeren.

GemeenteBelangen zal niet instemmen met het voorstel, omdat er geen goed participatie traject is gevolgd. En de raad heeft nota bene recent nog een vernieuwd participatiebeleid van dit college vastgesteld. Bijzonder is dan dat bij het eerste grote onderwerp het college vindt dat hier aan de voorkant geen participatie nodig is.

Zo krijg je het vertrouwen in de politiek zeker niet terug.

GemeenteBelangen is van mening dat als we aan de voorkant het gesprek waren aangegaan met onze inwoners en ondernemers er meer begrip zou zijn, maar zeker goede ideeën hadden kunnen worden gedeeld. Nu is er zoveel schade aan dit onderwerp berokkend dat wij verwachten dat dit niet meer te repareren is.

GB blijft zich inzetten om onze gemeente leefbaar te maken en houden. Natuurlijk moet er betaalbaar gebouwd worden, maar niet op elke lege plek. Er moet zeker plek blijven voor groen, recreatie en ontspannen. 
Daarnaast moet het alternatief voor de auto goed zijn, we zijn al jaren bezig om de fietspaden en voetpaden te verbeteren. Maar niet iedereen werkt dichtbij of kan met de fiets naar het werk. Daarom moet ook het openbaar vervoer verbeterd worden. Niet alleen in het weekend voor de feestende jongeren, maar ook doordeweeks voor alle mensen die vroeg naar het werk moeten of met nachtdiensten.

Hierbij zal GB altijd blijven luisteren naar de inwoners om samen met hen Katwijk leefbaar te houden.Paulina Smit

Burgerberaad in Katwijk

  • Geschreven door Paulina Smit

In de raadvergadering van 7 december jl. kreeg de motie van GemeenteBelangen om de invoering van een Katwijks burgerberaad te onderzoeken een ruime meerderheid.

Waarom een burgerberaad als aanvulling op het referendum?

burgerparticipatie

Een referendum is een middel dat kan worden ingezet om alle inwoners voor of tegen te laten stemmen over een voorstel. GemeenteBelangen heeft ook ingestemd met de invoering van de mogelijkheid voor het houden van een referendum in Katwijk. Maar met de vastgestelde verordening, kan een referendum alleen tegelijk gehouden worden bij andere verkiezingen zoals voor de gemeenteraad of de Tweede Kamer.

Voor een burgerberaad wordt via loting een groep burgers uitgenodigd om hun mening te geven over een vraagstuk dat leeft in de Katwijkse samenleving. Daarom is een burgerberaad een goede manier om de mening van willekeurige burgers te vragen. Waardoor ook niet alleen de ‘bekende’ inwoners hun mening geven.

Een burgerberaad wordt niet beïnvloed door partijpolitiek. Hierdoor is er ruimte om een echte publieke discussie te voeren op basis van kennis en inzichten. Er zijn andere gemeenten waar het burgerberaad goed werkt en waar burgers met weloverwogen aanbevelingen komen. De politiek kan die desgewenst overnemen of naar beleid vertalen.

René Slootweg

Hebben ze hier zo lang over nagedacht?

  • Geschreven door René Slootweg

GemeenteBelangen is zeer teleurgesteld over het actieplan verkeersveiligheid dat het college heeft aangeboden aan de raad. Na bijna twee jaar wachten en aandringen ligt er dan eindelijk een plan om de top 10 knelpunten aan te pakken. En weer is de voorrang van fietsers op de rotonde op de lange baan geschoven.

Fiets veiligheid

Maar waar GB het meest over verbaasd is, is dat het nog geen definitieve plannen zijn, maar alleen kleine maatregelen. Het college gaat het vooral “proberen of het werkt” en “kijken waar het schip strandt".

Onze  inwoners zijn toch geen proefkonijnen? En wat heeft het college dan bedacht?

Bijvoorbeeld; naast het verhoogde fietspad op de boulevard komt een extra strookje voor “snelle” fietsers. Deze snelle fietsers worden dan verzocht hier te gaan fietsen, maar daar is naar ons weten daar geen verkeersbord voor. En de andere kant op, wordt het straks een bonte mix van wel en geen voorrang vanuit de zijstraten. Dat lijkt ons niet erg duidelijk en vooral niet eenduidig. Om maar te zwijgen over of dat wel zo veilig is.

Al voor het besluit genomen is, werd op de sociale media door een van coalitiepartijen al gevierd dat het knelpunt Hoorneslaan en afslag N206 opgelost wordt.

Maar ook hier wordt er iets “uitgeprobeerd” en gaat men kijken of het niet te veel opstoppingen gaat veroorzaken. 

Op de Buitensluis wordt eenrichtingsverkeer voorgesteld. Daar waren de vorige keer dat dit werd gedaan bij het gemaal toch veel klachten over? 

Op zich zijn het allemaal, zoals het college het noemt, quick wins, maar zonder solide onderbouwing of het ook werkelijk gaat werken. Dus of de deze proeven een win zijn is nog maar de vraag.

GemeenteBelangen vraagt al jaren om de onveilige punten structureel aan te pakken. Dat er nu, na twee jaar nadenken, een paar quick win pleistertjes worden geplakt en men nog moet gaan kijken of het werkt, is voor onze fractie een behoorlijke teleurstelling. 

Er zijn naar ons idee structurele oplossingen nodig en we hopen echt dat deze uitprobeersels van het college gaan werken, maar we hebben daar echt onze twijfels over.