Actueel

Actueel

René Slootweg

Nooit bouwen op de Kwakelwei

  • Geschreven door René Slootweg

De Katwijkse politiek spreekt met regelmaat over de Kwakelwei. Veel plannen zijn de revue gepasseerd, van stadspark tot villadorp. Maar nooit kwam de politiek tot een raadsuitspraak over de toekomst van het laatste stukje binnenstedelijk groen.

Kwakelwei luchtfoto


De raad behandelt nu een groenstructuurplan. Dat is een document waarin de gemeente aangeeft wat ze vindt van het groen, wat hoort bij de hoofdgroenstructuur en wat niet. Zo’n plan is nog nooit eerder in deze gemeente gemaakt, laat staan vastgesteld..

GemeenteBelangen is als dé groene partij van mening dat met het binnenkort vaststellen van dit groenstructuurplan het moment is gekomen een formele uitspraak over de Kwakelwei te doen. GB roert zich al langer over de plekken beschreven in dit plan, zoals de Mient Kooltuin en de Kwakelwei. Deze moeten we groen houden en niet volbouwen met woningen, en zeker niet met onbetaalbare villa’s. Het groenstructuurplan merkt de Mient Kooltuin en Kwakelwei aan als onderdeel van de hoofdgroenstructuur, en dat is mooi, maar helaas zijn die gebieden daarmee nog niet voor de volle 100% beschermd tegen bebouwing.

Op 7 oktober zal GB daarom samen met andere partijen een motie indienen om de mening van de raad over de Kwakelwei vast te leggen .

De raad zal dan als mening uitspreken dat:

  1. de Kwakelwei groen moet blijven, zonder bebouwing.
  2. realisatie van een stadspark gewenst is,


en het college opdragen bij het beoordelen van initiatieven en plannen voor de Kwakelwei te handelen overeenkomstig de opvattingen onder 1 en 2.

GB hoopt dat zo voor de eigenaar duidelijk wordt wat we als gemeente Katwijk met deze mooie groene oase willen. En wat zeker niet…

 

De bijdrage van GB in de oordeelsvormende sessie : 

 

De tekst van de voorgenomen motie: Motie Kwakelwei

Amy Guijt

Nieuwe Bestuursvoorzitter GB

  • Geschreven door Amy Guijt

Marleen website

GemeenteBelangen is al druk bezig met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Daarbij wil GB ook met trots de nieuwe bestuursvoorzitter aan u voorstellen.

Vanaf 1 mei 2021 is Marleen de Kok de nieuwe voorzitter van GemeenteBelangen. Inmiddels is Marleen al bijna vier jaar actief betrokken bij de partij en was zij enthousiast om de bestuursfunctie van Joke Slings over te nemen.


Daarnaast is Marleen ook erg actief in de samenleving waardoor zij de fractie van GemeenteBelangen regelmatig van nuttige informatie voorziet. Marleen is in het dagelijks leven werkzaam als Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg bij huisartspraktijk Kingma en de thuiszorgorganisatie Buurtzorg in Katwijk.

“Ik wil graag wat kunnen betekenen voor alle inwoners van Katwijk. Bij GemeenteBelangen vind ik die mogelijkheid. Ik kan als bestuursvoorzitter de partij ideeën ondersteunen zoals de inzet voor een groenere leefomgeving en betere (ouderen)zorg”, aldus Marleen.

René Slootweg

GB omarmt RijnParkPlan voor groene Kwakelwei

  • Geschreven door René Slootweg

Het mag geen geheim zijn dat GemeenteBelangen al langer strijdt voor een groene Kwakelwei. Bebouwing op deze locatie is voor GemeenteBelangen uitgesloten.
Het plan van de Stichting vrienden van het RijnPark was uit het groene hart van GemeenteBelangen gegrepen. Een initiatief vanuit de inwoners om de Kwakelwei en het Heerenschoolbos samen om te toveren tot een prachtig groen dorpspark met ruimte voor spelen, recreatie en natuureducatie.

RijnPark

Op dit moment is het stuk grond bij de Kwakelwei eigendom van een particulier. Er kan dus niet zomaar een park gerealiseerd worden op deze locatie.
Binnenkort komt het groenstructuurplan naar de raad ter goedkeuring; met het opnemen van de Kwakelwei in dit groenstructuurplan zal de groene bestemming voor dit gebied verder verankeren en de eerste grote stap zetten naar een park.


Het zal niemand verbazen dat GemeenteBelangen absoluut vóór een groene Kwakelwei zal stemmen. De ruimte voor groen binnen Katwijk is zo beperkt en veel te schaars dat we een kans als deze niet onbenut moeten laten.

Immers, is de grond eenmaal bebouwd, dan is deze voor eeuwig voor groen verloren

GemeenteBelangen daagt de andere partijen in de gemeenteraad ook kleur te bekennen en te durven doorpakken op dit dossier en niet zullen zwichten voor plannen met dure villa's of andere bebouwing.

Geen ja-maar vragen, maar zoals GB wel vaker zegt: “groen moet je gewoon doen!”


Onze fractie kiest natuurlijk voor groen op misschien wel de laatste locatie waar wij voor Katwijk een prachtig dorpspark kunnen realiseren. GemeenteBelangen hoopt dat een meerderheid van de gemeenteraad ons zal volgen.

 

Link naar het ontwerp: Rijn Park Ontwerp