Actueel

Actueel

Paulina Smit

Verdichten OK, maar dan wel duurzaam.

  • Geschreven door Paulina Smit

Er is veel behoefte aan woningen in Katwijk. En duurzaam bouwen is de toekomst! Door deze twee te combineren kunnen we onze woningvoorraad ook kwalitatief verbeteren. Katwijk heeft naast de opgave van 5600 woningen op Valkenhorst een opgave om binnen de dorpen, waar mogelijk, nog eens 2500 extra woningen te bouwen. Meer bouwen binnen de bestaande wijken betekent verdere verdichting. Daarom heeft GB aan de voorkant aandacht gevraagd dat er ook duurzaam gebouwd wordt. Dit door een puntenstelsel in te voeren bij aanbestedingen. Niet langer praten en nota’s schrijven maar doen! GemeenteBelangen kiest voor extra woningen maar dit moet natuurlijk niet leiden tot versteende wijken zonder kwaliteit.

Natuurinclusief bouwen en biodiversiteit

Verkiezingsbeloften verdwenen al als sneeuw voor de zon, want met de nieuwe coalitie in het vooruitzicht ging de ChristenUnie akkoord om hoger dan 40 meter (13 etages) te bouwen, terwijl hun verkiezingsprogramma maar voor maximaal 10 etages pleitte. Onder druk van de aankomende coalitie wordt alles vloeibaar.

Nog hoger bouwen is niet eens nodig omdat de 2500 benodigde woningen ook gebouwd kunnen worden zonder overal hoge woontorens neer te zetten.
GB en een aantal andere partijen zijn van mening dat het loslaten van deze grens een soort vrijbrief wordt voor projectontwikkelaars om maar lukraak overal de hoogte in te gaan. GB gaat juist voor én snel meer woningen bouwen én kwaliteit om het unieke karakter van Katwijk te behouden.

Hoe doe je dat dan? Kwaliteit moet je soms afdwingen en door goed overleg met ontwikkelaars kom je tot betere resultaten. Mensen willen duurzamere huizen zodat ze niet over 10 jaar alles zelf opnieuw moeten doen. En het is niet per se duurder. Een ding is zeker je kunt het bij nieuwbouw maar beter gelijk goed doen omdat je anders op de langere termijn van de regen in de drup komt.

Relatief kleine verbeteringen aan de voorkant kunnen tot verrassend duurzame resultaten leiden maar ook tot veel meer comfort. Op dit moment is er nog onvoldoende aandacht voor bepaalde maatregelen die je kunt nemen tegen hitte, droogte, kwaliteit van bouwen en laten we al gemeente onnodig veel simpele zaken liggen. Het is zo simpel als; een gevel wit maken of groene daken.
Kortom; de motie van GB die door bijna de gehele gemeenteraad werd omarmd zorgt dat natuurinclusief bouwen in Katwijk meegenomen wordt in de aanbesteding

Kijk en luister ook naar onze bijdrage in de raad: https://youtu.be/dTqD8Nyxnzs

René Slootweg

Toch geen verkoop aan de Morgenster

  • Geschreven door René Slootweg

Nog vorig jaar maakte GemeenteBelangen bezwaar tegen de exclusieve verkoop van het stuk grond aan de Van Lierstraat aan de reformatorische stichting de Morgenster, nu blijkt dat de rechter dit besluit alsnog corrigeert. Eind november bepaalde namelijk de Hoge Raad in een zaak dat overheden een stuk bouwgrond niet langer exclusief aan één partij mogen verkopen.
Dit is precies de insteek van GemeenteBelangen, om de grond via een openbare tender op de markt te brengen, waar allerlei partijen op kunnen reageren.

GemeenteBelangen vond en vindt het hoog tijd voor woonzorgvoorzieningen op algemene grondslag. Woonzorg die niet gebonden is aan geloofsovertuiging, afkomst of levenswijze maar toegankelijk voor alle Katwijkers. Vanuit dat oogpunt kan onze fractie zich nog steeds niet vinden in deze voorrangsbehandeling voor De Morgenster.

De rechter blijkt hier afgelopen november al een stokje voor gestoken te hebben. De gemeente onderzoekt nu of deze uitspraak gevolgen heeft voor de verkoopdeal met Stichting De Morgenster. Voor GemeenteBelangen is de uitspraak van de Hoge raad glashelder. GB gaat ervan uit dat de gemeente nu toch besluit tot een openbare tender.

 

Morgenster

Paulina Smit

Lagere huur en zelfbewoning

  • Geschreven door Paulina Smit

Wonen is een grondrecht. Daarom wil GB een eind maken aan het opkopen van woningen door beleggers om ze daarna duur te verhuren. Hierdoor komen er minder koopwoningen op de markt en zijn als het zo doorgaat, op termijn alleen nog maar deze dure huurwoningen in de vrije sector. Commercieel verhuren van woningen levert inkomsten op voor een kleine groep eigenaren maar pakt desastreus uit voor de grote groep woningzoekenden.

monopoly

GemeenteBelangen stemde daarom afgelopen donderdag in met het beleid dat deze kloof tussen huurders en eigenaren moet gaan verminderen. Hierdoor hebben starters meer kans op de markt. Daarnaast stond GB jaren geleden ook al aan de wieg van het initiatief voor de starterslening. Ook dit zorgt al langer voor meer kansen voor starters.

Tegenstanders van deze opkoopbescherming zeggen dat deze het aantal vrije sector huurwoningen juist zal verminderen. Maar daar is GB niet bang voor. Een afname van de dure huur kan juist leiden tot een toename van de betaalbare koop. Het beleid stelt de gemeente ook in staat om in de huisvestingsverordening regels op te nemen over het gebruik van korte termijn kamerverhuur en recreatieve verhuur. Dit om overlaststuaties tegen te gaan en woekerprijzen op de verhuurmarkt tegen te gaan.

Natuurlijk, Katwijk is een badplaats waar toeristen welkom zijn. Maar GB wil voorkomen dat steeds meer woningen als tweede huis worden opgekocht en een groot deel van het jaar leeg staan zodat onze eigen woningzoekenden niet eens één woning kunnen vinden.

GB wil meer woningen voor starters beschikbaar laten komen en beseft dat de verordening de oorzaken van de vastgelopen woningmarkt niet direct zal wegnemen. Daarom wil GB ook dat er sneller en anders gebouwd wordt, zodat het voor de opkopers en beleggers minder lucratief wordt, en Katwijk een evenwichtiger woningmarkt krijgt.