Actueel

Actueel

Amy Guijt

Nieuwe Bestuursvoorzitter GB

  • Geschreven door Amy Guijt

Marleen website

GemeenteBelangen is al druk bezig met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Daarbij wil GB ook met trots de nieuwe bestuursvoorzitter aan u voorstellen.

Vanaf 1 mei 2021 is Marleen de Kok de nieuwe voorzitter van GemeenteBelangen. Inmiddels is Marleen al bijna vier jaar actief betrokken bij de partij en was zij enthousiast om de bestuursfunctie van Joke Slings over te nemen.


Daarnaast is Marleen ook erg actief in de samenleving waardoor zij de fractie van GemeenteBelangen regelmatig van nuttige informatie voorziet. Marleen is in het dagelijks leven werkzaam als Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg bij huisartspraktijk Kingma en de thuiszorgorganisatie Buurtzorg in Katwijk.

“Ik wil graag wat kunnen betekenen voor alle inwoners van Katwijk. Bij GemeenteBelangen vind ik die mogelijkheid. Ik kan als bestuursvoorzitter de partij ideeën ondersteunen zoals de inzet voor een groenere leefomgeving en betere (ouderen)zorg”, aldus Marleen.

René Slootweg

GB omarmt RijnParkPlan voor groene Kwakelwei

  • Geschreven door René Slootweg

Het mag geen geheim zijn dat GemeenteBelangen al langer strijdt voor een groene Kwakelwei. Bebouwing op deze locatie is voor GemeenteBelangen uitgesloten.
Het plan van de Stichting vrienden van het RijnPark was uit het groene hart van GemeenteBelangen gegrepen. Een initiatief vanuit de inwoners om de Kwakelwei en het Heerenschoolbos samen om te toveren tot een prachtig groen dorpspark met ruimte voor spelen, recreatie en natuureducatie.

RijnPark

Op dit moment is het stuk grond bij de Kwakelwei eigendom van een particulier. Er kan dus niet zomaar een park gerealiseerd worden op deze locatie.
Binnenkort komt het groenstructuurplan naar de raad ter goedkeuring; met het opnemen van de Kwakelwei in dit groenstructuurplan zal de groene bestemming voor dit gebied verder verankeren en de eerste grote stap zetten naar een park.


Het zal niemand verbazen dat GemeenteBelangen absoluut vóór een groene Kwakelwei zal stemmen. De ruimte voor groen binnen Katwijk is zo beperkt en veel te schaars dat we een kans als deze niet onbenut moeten laten.

Immers, is de grond eenmaal bebouwd, dan is deze voor eeuwig voor groen verloren

GemeenteBelangen daagt de andere partijen in de gemeenteraad ook kleur te bekennen en te durven doorpakken op dit dossier en niet zullen zwichten voor plannen met dure villa's of andere bebouwing.

Geen ja-maar vragen, maar zoals GB wel vaker zegt: “groen moet je gewoon doen!”


Onze fractie kiest natuurlijk voor groen op misschien wel de laatste locatie waar wij voor Katwijk een prachtig dorpspark kunnen realiseren. GemeenteBelangen hoopt dat een meerderheid van de gemeenteraad ons zal volgen.

 

Link naar het ontwerp: Rijn Park Ontwerp

Geert Diemer

Brouwerstraat - van vrachtwagenverbod naar randweg

  • Geschreven door Geert Diemer

In 2010 stelde GemeenteBelangen als enige partij een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat voor. Inmiddels meer dan tien jaar later erkennen meer partijen de problemen in de Brouwerstraat en volgt er volgende week een besluit over de maatregelen. De verwachting is dat een meerderheid van de gemeenteraad volgende week instemt met het vrachtwagenverbod. GemeenteBelangen is blij dat dit voorstel na meer dan tien jaar alsnog wordt uitgevoerd.Brouwerstraat 200

Het vrachtwagenverbod vermindert de overlast voor bewoners, maar neemt die niet weg. Dat kan pas met de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek, een verbinding tussen A44 en N206. Die heette eerst Noordelijke randweg Rijnsburg en daarna Pioniersbaan. De wethouder is bezig met een nieuwe poging de provincie en buurtgemeentes daarin te interesseren. Want die moeten meebetalen. Het ontbrak GB niet aan ideeën voor de vermindering van de overlast voor de inwoners. In 2006 opperde GB de aanleg van een parallelweg langs de A44. Daarmee kon het verkeer van en naar de veiling rijden en de Brouwerstraat mijden. De andere fracties steunden dit voorstel niet. Maar de Flora zelf wel en diende het in bij de minister. Dat leidde tot de huidige afslag op de A44 rechtstreeks naar de veiling. Die afslag vermindert het vrachtwagenverkeer over de Rijnsburgerweg aanzienlijk.

In 2011 opperde GB de Bankijkerweg te verlengen met een brug naar de veiling. Zo kon het verkeer uit de Greenport rechtstreeks naar de Flora rijden en de Brouwerstraat ontwijken en ontlasten. Maar opnieuw geen steun. Maar het is nog steeds mogelijk. De 180 woningen die daar nu staan, hebben aan de wegkant speciale geluidsisolatie waardoor de bewoners vrachtwagenverkeer niet in huis horen. De Bankijkerweg valt ook aan te sluiten op de verlengde Vinkenweg en de oprit naar de A44 bij het Postviaduct en de AKZO. Het vrachtwagenverkeer hoeft dan niet per se over de N206 naar de veiling te rijden. GB stemde in 2012 uiteindelijk in met de herinrichting van de Brouwerstraat tot 30 kilometer weg en erfontsluitingsweg maar verwachtte veel bezwaren en zorgen. En die kwamen ook. Fietsers mijden de straat zelfs. De herinrichting heeft absoluut niet geleid tot de vermindering van het verkeer tot 7.000 voertuigen per etmaal die nodig is.

GB bleef daarom beleidsvragen stellen en pleiten voor een vrachtwagenverbod. GB is al met al blij met het vrachtwagenverbod en werkt stug door om de verbinding tussen N206 en A44, die nu zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek heet, mogelijk te maken.