Actueel

Actueel

René Slootweg

Is verkeersveiligheid wel belangrijk?

  • Geschreven door René Slootweg

Verkeersveiligheid is eigenlijk niet in geld uit te drukken, maar voor de oplossingen die nodig zijn om verkeerspunten aan te pakken is vaak serieus geld nodig.

verkeersveiligheid

De afgelopen jaren heeft de gemeente €200,000 elke jaar extra op de begroting gezet (stelpost) om verkeersveiligheid aan te pakken. Daarmee worden dan grote financieringen afgelost, dus de bedragen die we als gemeente dan kunnen gebruiken loopt in de miljoenen.
Een investering in het verkeer wordt voor tientallen jaren gedaan, dus mag in de begroting in kleine stukjes (net als een hypotheek van een huis) worden afbetaald.
Recent is nog €91,000 van deze stelpost gebruikt om investeringen te doen in de Brouwerstraat.

Het huidige college wilde de overgebleven €109,000 van deze stelpost niet meer gebruiken als aflossing, maar eenmalig gebruiken voor kleine zaken en als onderzoek budget.
Voor de komende jaren daarna weet men het nog niet zeker of er iets op de begroting komt te staan. Voor GemeenteBelangen is dat een zorgelijke ontwikkeling, want er zijn teveel gevaarlijke punten die nog aangepakt moeten worden in onze gemeente.

Iedereen heeft vaker in de media kunnen lezen dat verschillende partijen zich zorgen maken over deze punten en het college oproepen deze aan te pakken. Maar het is nu allerminst zeker dat er in de komende begroting een serieuze stelpost komt voor verkeersveiligheid, want de huidige is door dit college gestopt..

GemeenteBelangen gaat zich sterk maken dat in de begroting voor 2023 voldoende geld wordt vrijgemaakt om veel van deze onveilige punten de komende jaren effectief aan te pakken.

 

Het debat over de verkeersveiligheid 

René Slootweg

Geen bebouwing langs het Valkenburgsemeer

  • Geschreven door René Slootweg

De jarenlange inzet van GemeenteBelangen om het gebied rond het Valkenburgsemeer onbebouwd te houden is beloond in de nieuwe gebiedsvisie die binnenkort door de raad zal worden vastgesteld. Het gebied rond en aan het Valkenburgsemeer, maar ook de Mient Kooltuin, zijn voor GemeenteBelangen gebieden om open en groen te laten blijven.

Valkenburgse Meer header

Katwijk wordt op steeds meer plaatsen volgebouwd met woningen. Met deze alsmaar oprukkende verstening is het zaak ook open ruimte en natuur te behouden om plek te hebben voor al deze mensen om maar te recreëren en ontspannen. Daarom bleef GB jarenlang strijden voor de Mient Kooltuin en het gebied rond het Valkenburgsemeer. De gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin is al eerder vastgesteld door de raad en dicteert ook om hier geen bebouwing toe te staan. Met de voorliggende gebiedvisie voor het Valkenburgsemeer kan GB trots terugkijken op een goede lobby deze twee gebieden vrij te houden van de verstening.

Er wordt ook ingezet op het stimuleren van andere vervoersbewegingen dan met de auto. Prima in de ogen van GB, eerst ontwerpen voor fietsers en wandelaars en pas de laatste plaats plek voor de auto.

GemeenteBelangen ziet vol vertrouwen uit naar de verdere ontwikkeling van het Valkenburgsemeer met recreatie en beleefbaar groen.

 

 

Het oordeel van GB in de raadzaal

 

Amendement bij de nota van uitgangspunten voor geen bebouwing
https://katwijk.notubiz.nl/document/9752060/1/7_+Amendement+Geen+bebouwing+noordoostzijde+Valkenburgse+meer+%28verworpen%29%281801454%29

 

 

René Slootweg

De overheid weet het toch beter….

  • Geschreven door René Slootweg

Het vertrouwen van burgers in de overheid is nog nooit zo slecht geweest. De burger voelt zich niet of nauwelijks gehoord, want de plannen zijn toch al in kannen en kruiken.

Vertrouwen overheid

Om dit vertrouwen terug te winnen is veel nodig, want de sceptische houding is erg volhardend. Maar dat is ook erg begrijpelijk, want men voelt zich niet gehoord en heeft er geen enkele vertrouwen meer in.

Bij de gemeente Katwijk is een behoorlijk uitvoerig participatiebeleid van kracht, dat duidelijk aangeeft waar en hoe de burgers gehoord kunnen en moeten worden bij de verschillende beleidsstukken. Maar de grote vraag is dan ook, wordt dit beleid correct gevolgd en is het uiteindelijk ook praktisch uitvoerbaar?

Het herijken van dit beleid is zeker geen overbodige luxe, want het moet anders om het vertrouwen weer terug te winnen van de burger. Hoe goed bedacht het huidige beleid ook is, het werkt niet zoals ooit bedoeld, want er is nu nog minder vertrouwen dan ervoor.

Het college heeft daarom voorgesteld om het huidige participatiebeleid te herzien en dan niet gelijk komen met een kant en klare oplossing, maar eerst een zogeheten startnotitie te maken. Dat is een ruwe opzet hoe het beleid eruit zou moeten zien en wordt gevraagd om hier input aan te geven.
Een prima uitgangspunt hiervoor is in de ogen van GemeenteBelangen een evaluatie van het huidige beleid. Wat gaat er nu mis en wat gaat er goed?

Deze evaluatie is bijna klaar en zal in de komende weken naar de raad toekomen, maar hier ligt dan voor GB ook het grote probleem bij deze startnotitie. Het college wil niet wachten op de uitslag van de evaluatie en de startnotitie nu alvast besluiten.

GemeenteBelangen is van mening dat dit een verkeerd signaal naar de burger geeft. Want het komt over naar de burger dat men het in het gemeentehuis toch beter weet en niet hoeft te wachten op de uitkomst van de evaluatie.
Onze oproep om twee weekjes te wachten met het besluit voor de startnotitie kon niet op een meerderheid in de raad rekenen.

GemeenteBelangen heeft daarom tegen het voorstel gestemd, niet omdat we burgerparticipatie niet belangrijk vinden, maar omdat we niet alle informatie hebben om een startnotitie vast te stellen.

Een positief punt was de aangenomen motie die we mede-indiende om een onderzoek te doen naar een jongerenraad. Het is namelijk nog veel moeilijker om jongeren te betrekken bij de politiek, een jongerenraad zou daar zeker bij kunnen helpen.

 

Bekijk ook de bijdrage van GB in de raadzaal