Steun GB Katwijk

Steun GemeenteBelangen Katwijk

Iedere bijdrage telt!

Doneer en steun GemeenteBelangen Katwijk voor een mooie toekomst voor alle inwoners van Katwijk. We stellen je bijdrage op prijs!

Stort je bijdrage op rekeningnummer NL56 RABO 0108 5655 21, t.n.v. GemeenteBelangen Katwijk te Katwijk, onder vermelding van Donatie.

GemeenteBelangen Katwijk is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de donatie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte.

Ons ANBI nummer RSIN is 815455987 Vereniging GemeenteBelangen KRV (ook bekend als Gemeente Belangen Katwijk)