Resultaten

Hé, weer een goed idee van GB

GemeenteBelangen is trots op alles dat we de afgelopen jaren bereikt hebben. Hier een overzicht van al onze successen.

 


RESULTAAT Vrachtwagen verbod

 

2022 Natuur Inclusief Bouwen

De motie van GB werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Deze zorgt voor dat natuur inclusief bouwen wordt opgenomen in de aanbesteding van de Gemeente. De wethouder zei toe dat ook cirulair bouwen en klimaat adaptatie in de aanbesteding worden meegenomen.  

 


RESULTAAT Vrachtwagen verbod

2021 Vrachtwagenverbod Brouwerstraat

Meer dan tien jaar streed GB voor een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat. In 2020 kwam er eindelijk een meerderheid voor in de gemeenteraad. Onze wethouder realiseerde vervolgens deze maatregel die de leefomgeving in de straat zelf en de buurt verbetert en het verkeer veiliger maakt.

 

  2021 Opsporing Verkeeroverlast

2021 Opsporing Verkeeroverlast

Door vragen van GB heeft de politie nu Noise Control apparatuur aangeschaft om de geluidsoverlast in het verkeer beter te kunnen opsporen.

 

 

RESULTAAT Mient Kooltuin

 

2021 Mient Kooltuin hoofdgroenstructuur

Door het aanwijzen van de Mient Kooltuin als hoofdgroenstructuur is deze behoorlijk beschermd tegen bebouwing en kunnen we verder gaan vergroenen.

 

 

RESULTAAT Toeristenbelasting

 

2021 Meer inkomsten toeristenbelasting

De gemeente berekende de toeristenbelasting met een soort gemiddelde. Maar berekening aan de hand van het werkelijke aantal overnachtingen levert de gemeente meer inkomen op. En kost onze inwoners niets. GB zette zich vijf jaar in voor deze verbetering. In 2021 stapte de gemeente er op over.

 

RESULTAAT Huurkorting

2021 Huurkorting bij kleiner wonen

Wanneer hun kinderen uit huis zijn, willen veel ouderen verhuizen naar een kleinere woning. Maar als ze meer huur moeten betalen, blijven ze liever zitten. Hun grotere woningen komen daardoor niet vrij voor jonge gezinnen, vaak met tweeverdieners. GB droeg de wethouder op met Dunavie af te spreken dat ouderen die verhuizen, hun oude huur blijven betalen en dat de jonge gezinnen die naar zo’n grotere woning verhuizen, een nieuwe marktconforme huur betalen aan Dunavie zodat die kan blijven bouwen.

 

 RESULTAAT Hanging Baskets

2021 Hanging baskets behouden

Een idee van GB uit 2010 dat de straten opfleurde. Helaas met de bezuinigingen in 2020 wegbezuinigd, maar gelukkig eind 2021 toch weer terug in het straatbeeld dankzij inzet van GB.

 

 

RESULTAAT Kwakelwei

2021 Geen bebouwing op de Kwakelwei

Als groene partij hebben wij na het vaststellen van de groenstructuur een motie ingediend die het college opdraagt geen bebouwing toe te staan op de Kwakelwei. Dit bleek het juiste moment te zijn, omdat een overgrote meerderheid van de raad zich achter onze motie schaarde. Hiermee is een grote stap gezet om dit laatste binnenstedelijke stukje groen te behouden.

   

 

RESULTAAT Skatepark

2021 Budget voor nieuw skatepark

Extra geld is vrijgemaakt door het college voor het realiseren van een prachtig plan ontworpen door de jongeren voor de jongeren.

 

 

 

 

RESULTAAT Beter Afval Scheiding

2021 Betere afval scheiding

Als de inwoners hun groen- en groenteafval apart houden en ook alle plastic, metaal en drinkkartons (PMD), kan de gemeente die voor een goede prijs verkopen. Dit afval valt dan namelijk te composteren of recyclen.

 

 

 

RESULTAAT Wonen betaalbaar

2020 Woningen betaalbaar houden

Het amendement van GB heeft er voor gezorgd dat de nieuwe sociale en middel dure koopwoningen 10 jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep.

 

 

 

 

RESULTAAT Beter Fietsverbinding

2020 Verbetering fiets verbindingen

Op verschillende plekken in de gemeente zijn brede fietspaden gekomen: langs de Biltlaan, door de duinen bij de Vlaggeduin en onder de Zeeweg bij het Waterloopje..

 

 

 

RESULTAAT Hondenveldje2020 Hondenveldjes in Rijnsburg erbij

Door de volhardendheid van GB zijn er twee hondenveldjes in Rijnsburg gekomen

 

 

 

 

RESULTAAT Betaald parkeren

2020 Betaald parkeren op zondag

Ook hiervoor is GB jaren in de weer geweest. Het betaald parkeren zal ook op zondag worden gehandhaafd.

 

 

 

RESULTAAT Meer Biodiversiteit2019 Meer biodiversiteit door minder maaien

Minder is meer is het motto. Door minder te maaien is er meer biodiversiteit in de natuur.

 

 

 

RESULTAAT Groene Verbindingen

2019 Groene verbindingen

Het was een amendement van GB dat er voor zorgde dat de nieuwe Julianabrug nu een prachtige groenstrook heeft.

 

 

 

 

RESULTAAT Geen autoweg

2019 Geen autoweg door de duinen

Vijftig jaar streed GB tegen een plan van de gemeente voor een autoweg door de Zuidduinen. Op die plek ligt nu een prachtig fietspad, compleet met wandelpad en ruiterpad.

 

 

 

 

RESULTAAT Geen autoweg

 

2018 Geef zorgproffesionals een stem

Het klinkt logisch, een zorgprofessional raadplegen als de gemeente de zorgbehoefte van onze inwoners moet vaststellen. Maar de extra uitgaven kunnen in de weg staan. Door een motie van GB kregen de huisarts, de wijkverpleegkundige en de case managers een erkende stem. Daardoor kan de gemeente volledig recht doen aan de zorgbehoefte..

 

 

 

 

 

 Meer behaalde resultaten:

Wanneer? Wat? Waarom?
2021 Geluid reductie vliegtuigen Amendement aangenomen om zienwijze in te dienen vliegtuiggeluid te verminderen in de regio
2020 Amendement aangenomen om niet te bezuinigen op o.a. inclusief houden onderwijs Bezuinigingen op het onderwijs mogen niet ten kosten gaan van ondersteuning mogelijkheden en het inclusief / passend maken van het onderwijs.
2019 Motie om milieu parkjes beschikbaar te houden Milieu parkjes vaak vol, daarom is men minder bereid afval te scheiden, vooral op zaterdag bakken vol.
2018 Motie tot behoud zwarte dennen bij het zwembad Groen moet zo lang mogelijke behouden worden. Bomen zijn behouden en worden ingepast in buitenruimte nieuw zwembad
2017 Slimme volmelders in afvalcontainers Slimme volmelders besparen de gemeente geld en CO2 uitstoot door minder vrachtwagens.
In 2018 wederom een toezegging van de wethouder om nogmaals deze melders te bekijken om toe te passen.
2017 Behoud van rotondes bij o.a. het Gemeentehuis en het idee van  toevoegen van invoegstrook bij het gemeentehuis. Rotondes zijn bewezen veiliger dan kruispunten. De invoegstrook vervangt de gevaarlijk invoeg van de bypass strook bij de rotonde voor het gemeentehuis.
2017 Aansluiting Westerbaan op Bosplein De weg al tientallen jaren er "tijdelijk" ligt.
2017 Gemeente informeert vragers van bijstand al in eerste intake dat zij bezwaar kunnen maken tegen groepsgewijze voorlichting Gemeente respecteerde privacy van de aanvragers niet.
2016 Beveiliging oversteek voor kinderen bij speeltuin Spinozalaan Peuters en kleuters enz renden soms zonder te kijken over. GB ondersteunde petitie bewoners.
2016 Integratieprogramma 2.0 Gemeente niet ingericht voor ondersteuning integratie van statushouders. GB zette met CU college aan tot dit programma.
2016 Gemeente gaat meedoen aan Operatie Steenbreek Initiatief van GB en daarna van de groengroep Katwijk.
2016 Gemeente geeft wijkverpleegkundigen meer zeggenschap in verhuizing personen met gevorderde dementie naar verpleeghuis. Gemeente drong aan op aanmelding bij verpleeghuis voordat dat noodzakelijk was, ook als client met instemming van netwerk nog thuis wilde blijven.
2015 Na motie GB vraagt gemeente burgers om als meelezers haar rondzendbrieven te verbeteren. Veel brieven onbegrijpelijk en onvolledig.
2015 Meerjaren financiering voor SKA SKA moet werken met steeds meer nieuwe regels . Die kosten geld   maar SKA kan die niet plannen als het geen geld heeft. 
2015 Vaste plaats voor Rijnsburg in kunstcommissie Rijnsburg niet vertegenwoordigd
2015 Motie snelheidsvermindering N206 bij Helmbergweg Vermindering geluidsoverlast voor omwonenden
2015 Controle op hondenbelasting voortaan op uren met meer pakkans Ongeveer de helft van de baasjes geeft zijn hond niet aan en spaart zo €1100 over het leven van de hond. Is oneerlijk en drijft het tarief op.
2015 Start bomengroep Versterken publieke opinie voor verbetering groenbeleid
2015 Veiligheidsvoorzieningen voor fietsers en wandelaars op Voorhouterweg ter hoogte van GOM villa’s Weg te smal. GB ondersteunde initiatief van bewoners.
2014 Startte discussie over herinrichting Oegstgeesterweg/Tramstraat= verbinding oud met nieuw Rijnsburg. Zorgde met anderen voor voetgangerslicht. Gemeente was geen voorziening voor voetgangers (schoolgaande scholieren, senioren) van plan op dit drukke kruispunt.   
2012 Snelbalie voor afhalen van paspoorten en rijbewijzen Inwoners moesten tweede afspraak maken voor afhalen, en daarzonder terugkomen.
2010 Hanging baskets en geveltuintjes met regelgeving mogelijk gemaakt
(Hanging baskets pas in 2015 in Katwijk Zee gerealiseerd)
Gemeente wilde baas blijven van alle stoeptegels
2009 Sandtlaanburg open zondag (pas in 2014 gerealiseerd) Was gesloten wegens de zondagsrust.
2008 Snelheidsvermindering op N 208 bij Blekerij (pas 2010 gerealiseerd) Verminderen geluidsoverlast voor omwonenden
2007 Zwembad ook open op zondag Was gesloten wegens de zondagsrust.
2006 Varend erfgoed in De Zwaaikom (positief gereageerd door college in 2007, gerealiseerd pas in 2015) Helpt bezoekers Katwijk te situeren in de tijd.
2004 Glijdende sluitingstijden worden standaard en zijn dat nog steeds Nodig om meer reuring mogelijk te maken in het dorp.
1999 glijdende sluitingstijden cafés en bars voor gesteld door GB (in 2002 pilot) Verminderen van overlast nodig om uitgaan en reuring te bevorderen.