over GBKatwijk

GB admin

Over Gemeente Belangen

  • Geschreven door GB admin
  • Published in Algemeen

Waar staat Gemeentebelangen KRV voor: onze missie en doel

GemeenteBelangen is een actieve, sterke en onafhankelijke locale politieke partij die streeft naar een open, duidelijke en eerlijke gemeentepolitiek. Dit betekent niet alleen dat GemeenteBelangen zich onafhankelijk van de landelijke en provinciale partijpolitiek opstelt, maar ook dat het gemeentelijke beleid voor iedere inwoner van de gemeente Katwijk helder en toegankelijk moet zijn. Dat beleid komt tot stand door een integer bestuur en via participatie van jong en oud, mannen en vrouwen. Gemeentepolitiek heeft een eigen karakter dat kan botsen met landelijke en provinciale politieke standpunten.

Missie

GemeenteBelangen zet zich in voor een samenleving waar de belangen van alle burgers tellen.

De overtuiging is dat alle mensen gelijkwaardig zijn en elkaar respecteren. Om dit te waarborgen bestrijdt GemeenteBelangen alle vormen van discriminatie op grond van ras, levensbeschouwelijke overtuiging, nationaliteit, afkomst, sekse of seksuele geaardheid.

GemeenteBelangen zet zich in om de individuele ontplooiing en ontwikkeling van mensen te handhaven en te vergroten.

Dit gebeurt in vrijheid en verantwoordelijkheid naar eigen inzicht en overtuiging.
Elk individu maakt deel uit van de samenleving, is daar sociaal bij betrokken, houdt rekening met anderen en streeft naar een duurzame toekomst. Bij GemeenteBelangen komt dit tot uitdrukking in solidariteit en zorg en aandacht voor anderen, vooral voor de zwakkeren. Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan de Katwijkse samenleving.

GemeenteBelangen heeft vertrouwen in de kracht van vooruitgang. GemeenteBelangen staat open voor nieuwe ontwikkelingen en speelt in op vernieuwing.

De nieuwe gemeente biedt de inwoners nieuwe kansen. GemeenteBelangen wil deze kansen zo optimaal mogelijk benutten.

Doel

GemeenteBelangen wil:

  • zich - in samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties - inzetten om het eigen karakter van de vier kernen binnen de gemeente (Katwijk aan Zee, Katwijk aan de Rijn, Valkenburg en Rijnsburg) te behouden en/of te verbeteren;
  • burgers op interactieve wijze betrekken bij het beleid en de plannen van de gemeente, van initiatief tot uitvoering; en
  • de belangstelling van de inwoners voor politieke zaken op gemeentelijk en regionaal niveau bevorderen.

GemeenteBelangen wil haar doel bereiken door:

  • vertegenwoordigers uit de verschillende kernen af te vaardigen naar de gemeenteraad;
  • een breed georiënteerde deskundige adviesgroep te vormen die de gemeenteraadsleden met raad en daad bijstaat;
  • zo nodig alternatieve beleidsvoorstellen te doen via het opstellen van nota's;
  • een actieve benadering van de burgers door regelmatig contact te onderhouden met groepen en organisaties en met de individuele burger; en
  • voor vragen en opmerkingen van burgers maximaal bereikbaar te zijn.

 

GemeenteBelangen Katwijk is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de donatie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Klik hier voor het laatste financiele overzicht

Ons ANBI nummer RSIN is 815455987 Vereniging GemeenteBelangen KRV (ook bekend als Gemeente Belangen Katwijk)

 

Het huishoudelijk reglement

Klik op de link om ons huishoudelijk reglement te downloaden

Statuten van GemeenteBelangen.

Klik op de link om onze statuten te downloaden

Het verkiezingsprogramma 2022-2026

Klik op de link om ons Verkiezingsprogramma 2022-2026 te downloaden.