wethouder

Wethouder

Wethouder van Gemeentebelangen Katwijk:

wethouder Rien Nagtegaal

Wethouder
Rien Nagtegaal

Ik woon al mijn hele leven (61 jaar) in Katwijk. Katwijk is dus mijn thuis. Mijn vader was een immigrant uit Melissant, Goeree Overflakkee. Mijn moeder heette Kuijt, dat kan dus niet missen.

Ik ben getrouwd met Marjolein en heb twee zonen. Na mijn studie Nederlands (in Leiden) heb ik o.a. meer dan 20 jaar voor de gemeente Rotterdam gewerkt en nu inmiddels 11 jaar voor de gemeente Leiden als directeur stedelijke ontwikkeling. De afgelopen jaren ben ik ook voorzitter geweest van het Natuurcentrum Katwijk.

Ik ben trots dat ik nu namens Gemeentebelangen met het college van B&W voor mijn woonplaats aan de slag mag. Ik ga werken aan de inrichting en het onderhoud van onze openbare ruimte. Het moet er schoon en heel zijn. Wij moeten ons er thuis voelen. Diezelfde openbare ruimte moet zo ingericht zijn dat we de gevolgen van de klimaatverandering (o.a. hitte en forse buien) op kunnen vangen. Dus meer groen en minder stenen. Ik ga ook werken aan de bereikbaarheid. Als je de deur uitgaat ga je ergens naar toe. Dat moet goed en veilig geregeld zijn. Voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer geven we daarvoor meer ruimte.

Ik vind het belangrijk om dat samen met onze bewoners te doen. Samen voor het Katwijk van morgen!

Portefeuille wethouder