Actueel

Actueel

René Slootweg

Auto’s van de (Wester)baan

  • Geschreven door René Slootweg

Dit jaar viert GemeenteBelangen haar 50 jarig bestaan. Bijna net zo lang strijden wij tegen de snelweg door de duinen. Met succes! Al zo lang iedereen zich kan herinneren zou “de verlengde Westerbaan” de Cantineweg verbinden naar het sportpark Nieuw Zuid. Er was zelfs ooit al een tankstation gebouwd die aan deze nieuwe weg zou komen.

De afgelopen tientallen jaren hielden wethouders van andere partijen de plannen voor deze duin-snelweg in stand. Dus bleef GemeenteBelangen continu strijden. Auto’s door een duingebied gaat te ver. Daarnaast wil GB al jaren meer voorzieningen én veiligheid voor fietsers en voetgangers. Daar past deze autoweg niet in. Nu er eindelijk een GB wethouder aan de knoppen draait in dit dossier is de snelweg voor auto’s van de baan. In plaats daarvan begint binnenkort de aanleg van een duurzaam fietspad. Dit fietspad zorgt voor een directe fietsverbinding van Leiden naar de kust van Katwijk aan Zee. Naast het fietspad komt een schelpenpad voor wandelaars. Ook zullen ruiters deze duinroute straks kunnen gebruiken. Als alles mee zit zal de wethouder dit fietspad eind februari openen.

PB fietspad westerbaan naar nieuw zuid impressie

Een wethouder met groen én mobiliteit in zijn portefeuille werpt dus zijn vruchten af. Geen autoweg door de duinen, maar een mooie groene recreatie route voor fietsers, voetgangers en ruiters. GemeenteBelangen is blij met deze kroon op jarenlange strijd. Hiermee Is Katwijk weer een stapje dichter bij een groene leefomgeving waar de aandacht vooral gaat naar voetgangers en fietsers en de auto ondergeschikt is.


In onze strijd hebben we niet alleen serieuze berichten gemaakt, maar ook met spot ons doel te willen bereiken: https://www.gbkatwijk.nl/blogs/965-het-sprookje-van-de-westerbaan

 

 

PB fietspad westerbaan naar nieuw zuid case closed v3

 

 

René Slootweg

Nieuw Valkenburg heeft het (bijna) allemaal

  • Geschreven door René Slootweg

Twee weken geleden werd de samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling op voormalig vliegkamp Valkenburg getekend. De eerste stap richting éindelijk actie, bouwen! De volgende mijlpaal staat op de agenda, het stedenbouwkundig raamwerk. Een ingewikkelde term voor een beschrijving en visualisering op hoofdlijnen van het nieuw te bouwen dorp. De gemeenteraad geeft zijn visie over dit raamwerk, met uiteraard de nodige aandachtspunten. Één punt viel ons direct weer op. Na twee toezeggingen richting GemeenteBelangen van wethouder Mostert om hondenveldjes mee te nemen in dit nieuwe dorp is er geen veldje te bekennen..

Een hondenveldje is uiteraard niet ons enige aandachtspunt voor dit nieuwe dorp. De praktijk leert echter wel dat als we het nú niet meenemen, het er nooit meer komt. Wijken worden vol gebouwd en beschikbare ruimte steeds beperkter. Projectlocatie Valkenburg telt straks 5600 woningen. Waar volgens het gemiddelde straks pakweg 700 honden zullen wonen. Een uitrenveldje zal dus niet misstaan. Inwoners betalen immers hondenbelasting. De hondenvoorzieningen moeten dan ook toereikend zijn in iedere wijk vindt GemeenteBelangen.

PLV stedenbouwkundigraamwerk

De wethouder vroeg zich afgelopen week echter af waarom hij tweemaal had toegezegd zich te buigen over het fenomeen hondenveldje. Voor speeltuinen geldt een norm, per zoveel vierkante meter en/of inwoners moet er een bepaalde oppervlakte aan speelgelegenheid zijn. GemeenteBelangen wil deze norm ook voor hondenveldjes. Zodat er in de toekomst geen discussie meer over bestaat. De wethouder was van mening dat dit niet tot de prioriteiten behoord, tijd is beperkt en capaciteit om iemand een eenvoudige berekening te laten maken zegt hij niet te hebben. Einde van de hondenveldjes? Zeker niet, GemeenteBelangen zal blijven hameren op dit punt.

Daarnaast zijn er natuurlijk tal van aandachtspunten die GemeenteBelangen heeft voor dit nieuwe dorp. Veel zien we gelukkig wél terug in de plannen en in de ambitie van de wethouder. Als groene partij zijn wij blij dat er ruimte is gemaakt voor veel openbaar en vooral beleefbaar groen waar plaats is voor spelen, gebruiken en ontmoeten. Daarnaast wordt het gebied omringt door natuur en recreatiegebieden, zoals de Mient Kooltuin, het Valkenburgse meer en natuurlijk Lentevreugd. Aan de historie van het gebied wordt ook gedacht. Het oude krekenstelsel wordt in ere hersteld en op de verschillende historische vindplaatsen worden geen huizen gebouwd, maar verrijzen verschillende parken.

De auto is ondergeschikt, voorzieningen in elke kern en vooral een duurzame betaalbare groene wijk waar juist ook onze eigen woningzoekende straks een thuis kunnen vinden.

Amy Guijt

GemeenteBelangen tikt Abraham aan

  • Geschreven door Amy Guijt

Het begon allemaal op een voorjaarsdag aan de boulevard in 1970. Een groepje ontevreden Katwijkers is klaar voor vernieuwing, verandering & openheid binnen de Katwijkse politiek. GemeenteBelangen was geboren. Dit jaar vieren wij ons 50 jarig jubileum. Door de huidige coronacrisis niet groots en meeslepend, maar desondanks verdient deze mijlpaal zijn aandacht. GB 50 jaar

Onze inwoners beter betrekken, meer woningen bouwen voor jonge starters en uitbreiding van horeca en evenementenbeleid. Het lijken actuele standpunten, maar na een duik in de archieven strijdt GemeenteBelangen hier al tientallen jaren voor! Dat politiek een kwestie van de lange adem is blijkt uit een van onze allereerste standpunten uit 1970, zondag openstelling van het zwembad. In 2008 krijgen wij éindelijk een meerderheid hiervoor en wordt dit gerealiseerd. Onze strijd is divers om ons doel te bereiken. Zo startte GemeenteBelangen eens een handtekeningenactie op onder inwoners voor het realiseren van een gemengde woonzorgvoorziening, tuigde we in de jaren ’90 een financiële actie op om te proberen jongerenorganisatie JAC te redden en stapte we in 2005 zelfs uit de coalitie toen bleek dat de rest niet mee wilde werken aan onze standpunten voor o.a. de uitbreiding van uitgaansgelegenheden voor jongeren. In de afgelopen vijftig jaar heeft GemeenteBelangen afwisselend termijnen van oppositie en coalitie gekend. Een viertal wethouders heeft aan het bestuurlijke roer gestaan in een college namens onze partij. En waar het zwemmen op zondag sinds ons voorstel zo'n 38 jaar op zich heeft moeten laten wachten, gaan we ook nu door tot al onze standpunten éindelijk een meerderheid hebben in de Katwijkse gemeenteraad.

De uitbreiding van uitgaansgelegenheden voor jongeren is er namelijk ook nog steeds niet. Het doolhof van bureaucratische rompslomp dat we in 1970 al ten einde wilde brengen heeft nog steeds de aandacht. En al onze andere standpunten verdienen minstens zoveel inzet, aandacht én net zo'n lange adem. Een groener Katwijk, meer aandacht voor fietsers en voetgangers, inclusief onderwijs. Woningen bouwen voor ónze jongeren, ouderen en alle andere Katwijkers zodat zij ook eindelijk een passende betaalbare woning kunnen vinden binnen onze gemeente, allemaal dingen waar GemeenteBelangen ook de komende jaren met passie voor strijdt. Zonder strijdt geen overwinning.

Mocht je graag meedenken, willen bijdragen aan een betere versie van Katwijk ben je natuurlijk altijd van harte welkom om je voor de volgende 50 jaar aan te sluiten bij onze strijdt. Vul het formulier in en we nemen snel contact met je op


Wij proosten in ieder geval op 50 jaar GemeenteBelangen.