Actueel

Actueel

René Slootweg

Een tijdelijke weg, maar aan welke kant?

  • Geschreven door René Slootweg

De tijdelijke N206 aan de noordkant.. voor velen een doorn in het oog. Inwoners vrezen voor overlast, er verdwijnt voor maanden een al zo beperkt stukje groen & ook binnen de gemeenteraad hangen twijfels over de positie van deze tijdelijke weg. Maar waarom stemde de overgrote meerderheid van de raad dan toch tegen de motie voor een zuidelijke variant?

n206 2

Dit timing van de motie was ronduit slecht. Volgende week donderdag 19 september is er namelijk een informatieve sessie over dit onderwerp, waarbij o.a. een afvaardiging van de provincie aanwezig is om de raad, maar ook inwoners, te voorzien van de nodige informatie.

Alle belangstellende zijn tijdens deze sessie van harte welkom om mee te luisteren en te spreken! Noodzakelijke informatie, want er is nog veel onduidelijk over het verschil in kosten en tijd tussen noord en zuid, maar ook over de projectgrenzen.


De fractie van GB heeft in aanloop naar deze sessie een tweetal vragen gesteld om een beter beeld te krijgen van het hoe en waarom:

  • Het gebied van het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) houdt op ten noorden van de sloot, maar de tijdelijke N206 is gesitueerd buiten het PIP-gebied. Waarom is het mogelijk om de tijdelijke N206 buiten het PIP te situeren?
  • De zuidelijke variant van KSV werd afgedaan als duurder en meer tijdrovend, graag ontvangen wij de informatie hoeveel geld en extra tijd het dan gaat kosten en natuurlijk ook de reden waarom.


Met antwoorden op deze vragen en de informatie vanuit de informatieve sessie kunnen wij een veel beter beeld krijgen over de haalbaarheid van een tijdelijke weg aan de zuidkant.


Zelfs na grote terughoudendheid van de raad en meerdere oproepen, ook vanuit GB, richting het CDA om de motie twee weken later in te dienen, werd geen gehoor gegeven. Na een korte schorsing brachten CDA, PvdA en VVD toch de motie in stemming, die met grote meerderheid werd verworpen.
Een bijzonder actie van deze drie partijen, die het proces tot het realiseren van een zuidelijk weg eigenlijk meer schade aanrichten dan goed deed.


De fractie van GemeenteBelangen gaat voor de beste oplossing voor deze tijdelijke weg, maar dan wel goed geïnformeerd en niet voordat we in gesprek zijn geweest met belanghebbenden tijdens de informatieve sessie.

Amy Guijt

Streef naar inclusief onderwijs

  • Geschreven door Amy Guijt

De scholen zijn weer begonnen! Kinderen zitten in de schoolbanken, leraren zijn aan het werk & ons college is aan de slag met een nieuwe onderwijsagenda. In de laatste vergadering voor het zomerreces besprak de gemeenteraad de startnotitie voor deze agenda, de kleine kaders en richtlijnen. GemeenteBelangen viel echter één ding op. In de startnotitie wordt meerdere malen gesproken over passend onderwijs en nergens over inclusief onderwijs. Gewoon een kwestie van andere woordkeus kun je denken, maar in essentie zijn het twee verschillende dingen.
inclusief onderwijs 3

Want wat klinkt beter? Een school die zich aan past aan de manier van leren van een kind, of een kind dat zich aanpast aan de school? Dat is precies het verschil tussen inclusief en passend onderwijs. Bij passend onderwijs wordt er een manier van onderwijs gezocht die past bij het kind. Maar hierbij is het niet van zelfsprekend dat dit op een reguliere school in de buurt kan. Kinderen met een chronische aandoening, hoogbegaafdheid of leerproblemen komen hierdoor regelmatig in het speciaal onderwijs terecht. Dit is vaak verder van huis, gescheiden van buurtgenootjes en kinderen zonder speciale behoefte. Inclusief onderwijs daarentegen is een onderwijsvorm die alle kinderen welkom heet, ongeacht de achtergrond, ervaring of manier van leren en spelen.

Op een inclusieve school wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om ieder kind de juiste ondersteuning te bieden. De school past zich aan aan de manier van leren van het kind. Professionals werken nauwer samen over de grenzen van disciplines heen, en zoeken meer de samenwerking met ouders om kennis over en weer te delen. Met een inclusief schoolsysteem is het voor ieder kind mogelijk om naar een school in de buurt te gaan, waar hij of zij ook naar toe zou gaan wanneer er geen speciale behoefte was. En dat is wat GemeenteBelangen graag wil voor Katwijk. 

GB zou dan ook graag zien dat er in de nieuwe onderwijsagenda een streven naar inclusief onderwijs uitgesproken wordt. De onderwijsagenda wordt namelijk voor vier jaar vastgesteld. Wanneer Katwijk nu een ambitie voor passend onderwijs gaat formuleren worden we het traagste jongetje van de klas op dit beleid. Nederland heeft namelijk al drie jaar een ondertekend VN verdrag liggen waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt. En ook de tweede kamer heeft onlangs een motie aangenomen om een coalitie voor inclusief onderwijs te gaan bouwen. Laat Katwijk de uitdaging aan gaan om het schoolsysteem zo inclusief mogelijk te maken!

Amy Guijt

GemeenteBelangen kiest voor groene Juliana brug

  • Geschreven door Amy Guijt

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces besprak de gemeenteraad de renovatie van de julianabrug. Deze renovatie gaat de levensduur van de brug met zestig jaar verlengen. Onze achterkleinkinderen zitten straks dus opgescheept met besluiten die we vandaag de dag nemen. In het perspectief van zestig jaar, wat kies je dan? Steen of groen? Is natuur een extra, een luxe, iets waar je zonder kan? Of moeten we onze natuurlijke omgeving juist versterken?

Julianabrug

Voor GemeenteBelangen was dit duidelijk. Waar een mogelijkheid is om extra groen te plaatsen kiezen we daar natuurlijk voor! Er lagen drie varianten voor de nieuwe brug voor. In februari opperde GemeenteBelangen al het idee voor een groen ecoduct over de brug. In variant 3 was uiteindelijk deze brede groenstrook opgenomen, mede dankzij de wethouder, Katwijk Smart Village en de deelnemers aan de sessie over het nieuwe groenbeleidsplan op 7 maart. Toch stelde het college afgelopen donderdag een variant met beperkt groen voor. 

Je zou denken dat de gemeente genoeg ambtenaren heeft die om groen geven. Maar gezien het versteende ontwerpvoorstel waar het college uiteindelijk mee kwam hebben die kennelijk te weinig invloed. GemeenteBelangen hoopt dat deze armetierige houding verandert bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan. Want in deze tijd van klimaat- en natuurcrisis zouden we alle mogelijkheden tot extra vergroenen van onze gemeente moeten aangrijpen!

GemeenteBelangen vroeg dan ook middels een amendement de raad toch te kiezen voor variant 3. De wethouder gaf aan met provinciale subsidies voor bloeiende bermen, nieuwe fietspaden en de ecologische verbinding tussen Berkheid en Noordwijk goede kansen te zien voor de dekking van de kosten van het extra groen. Een bijdrage van het Hoogheemraadschap is ook niet uitgesloten.  Alles bij elkaar kan het groen daarom zelfs een meevaller opleveren. 

Groenebrug

Een klein stukje extra groen voor Katwijk, dankzij het amendement van GemeenteBelangen. Tijdens de vergadering konden we op veel steun en overtuigende betogen rekenen van vooral D66 en de PvdA.  Zij hielpen terughoudende partijen over de streep te trekken. Als politieke partij kun je het voortouw nemen voor mooie ontwikkelingen maar je kunt nooit alleen tot realisatie komen. Fracties die de twijfelaars overtuigen zijn minstens zo belangrijk.

Het amendement werd door alle fracties gesteund behalve VVD, Durf en SGP.