Actueel

Actueel

René Slootweg

Hoornes gasvrij: Hoe, wat en waarom?

  • Geschreven door René Slootweg

Waarom doen we dit?
Het belang van minder CO2 produceren is voor GemeenteBelangen zeker duidelijk, want we moeten onze kinderen en toekomstige generaties niet met onze ellende opzadelen. Het plan om een wijk in onze gemeente gasvrij te maken lijkt dan ook een goede stap. Maar dan moet de alternatieve warmte opwekking wel duurzaam gebeuren, want we willen het probleem niet verplaatsen maar oplossen.

gas vlam


Spookverhalen van anderen
De burgers van deze wijk zijn de laatste tijd veel spookverhalen en schrikbeelden voorgehouden. De huishoudens zouden zeer hoge investeringen in hun woning moeten doen. Dat waren populistische verhalen van bepaalde politieke partijen in Katwijk. Die sloegen de plank mis want het besluit tot aanpassingen in de wijk wordt simpelweg nu nog niet genomen. De gemeente gaat eerst meer onderzoek doen.

De feiten
De Rijksoverheid heeft elke gemeente gevraagd om vóór 2021 3 wijken aan te wijzen die van het gas af zouden kunnen. En Katwijk kan een subsidie van €4,7 miljoen ontvangen voor het gasvrij maken van een tranche van 500 woningen. Het besluit dat nu voorligt is om verder te onderzoeken welke warmtebron we gaan gebruiken en welke kosten elke bron oplevert voor de bewoners. Dit onderzoek wordt betaald uit de subsidie van het Rijk. Het kost de gemeente dus onder de streep geen geld. En nogmaals, er wordt nog geen enkel besluit tot aanleg genomen.

Zorgen
GB let ondertussen wel goed op. Zo heeft GB aangetoond dat de second opinion vol staat met typefouten, incorrecte optellingen en allerlei aannamen. Ook zijn in de second opnion bedragen anders samengesteld dan in het eerste stuk maar zonder onderbouwing in de tekst.  En al kloppen de cijfers onder de streep, dit rapport verdient zeker geen schoonheidsprijs. Het verdere onderzoek is dus hard nodig om echt aan te tonen wat de kosten werkelijk zijn en welke mogelijkheden er bestaan om de warmte duurzaam op te wekken.

Natuurlijk let GemeenteBelangen ook scherp op of het allemaal betaalbaar zal zijn voor de huishoudens.

Conclusie
GemeenteBelangen ziet de noodzaak van maatregelen tot reductie van CO2 en steunt het verdere onderzoek in de pilot wijk Hoornes en houdt de betaalbaarheid daarin leidend.

Amy Guijt

GemeenteBelangen over de “toekomst van Katwijk”

  • Geschreven door Amy Guijt

Misschien heb je ze de afgelopen maanden wel gezien. De posters langs de weg, advertenties in de krant of berichten op facebook met de vraag of je mee kwam praten over “de toekomst van Katwijk”. De reden van deze bijeenkomsten was de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda (MAG). Hierin staat beschreven waar we de komende jaren geld, tijd en energie in willen stoppen als gemeente. Hoe we dit gaan doen? Dat is nog de vraag. De MAG bevat opgaven maar nog geen uitwerking. Tijdens de laatste raadvergadering werd dit besproken.

MAG 2

Positief met aandachtspunten
Voor GemeenteBelangen is de basis positief. Een breed participatietraject, het vervangen van diverse “in beton gegoten” beleidsplannen & meer ruimte voor (burger)initiatieven. Ondanks de positieve basis ziet GB wel een aantal belangrijke aandachtspunten.

Praat mét en niet over hen
Tijdens de participatiebijeenkomsten konden alle inwoners aan schuiven. Maar nu we de “Hoe?” vraag gaan uitwerken worden alleen nog de belangrijke organisaties en bedrijven gevraagd. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat juist tijdens de uitwerkingsfase de doelgroep betrokken blijft. Gaan we bepalen hoe we eenzaamheid gaan aanpakken? Praat dan ook met mensen die dit ervaren. Meer jongeren die bewegen? Vraag hen dan zélf wat zij belangrijk vinden. De doelgroep weet waar de behoefte ligt, praat dus mét en niet over hen.

Voorzieningen in elke kern
Als een initiatief een opgave wil oppakken kunnen zij een aanvraag indienen. Deze wordt dan getoetst op punten als resultaat en aanpak. Nergens was terug te vinden of de locatie van het initiatief meegenomen zou worden. Is het dan zo dat er straks 20 initiatieven in Katwijk aan Zee zijn en maar 2 in Valkenburg? Kijkend naar het huidige activiteitenschema van de bibliotheek zien we dat van tientallen voorjaarsactiviteiten er momenteel maar één in Rijnsburg is. Wat GemeenteBelangen betreft ongelijk verdeeld. We vragen dan ook aandacht voor gelijke verdeling van activiteiten over alle kernen.

Bureaucratische rompslomp
Regelmatig hoor je dat inwoners wel willen maar gek worden van de bureaucratische rompslomp. Als we het hebben over samen met elkaar de toekomst van Katwijk ontwikkelen is GemeenteBelangen van mening dat het voor de diverse inwoners, organisaties en vrijwilligers ook zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden om bij te dragen. Dus geen bureaucratische rompslomp maar juist tijd voor de praktijk, heldere aanvraagprocedures & niet meer administratielast dan noodzakelijk. Zodat de aandacht van iedereen écht uit kan gaan naar onze toekomst.

Logo MAG Katwijk
René Slootweg

GB organiseert inspiratieavond

  • Geschreven door René Slootweg
Plastic soep2

Binnenkort is het weer Wereldmilieudag en ook de internationale dag van de biodiversiteit (VN) staat voor de deur. Leuk, maar het blijkt dat deze diversiteit en ons milieu toch behoorlijk in het gedrang komen.

Daarom organiseert GemeenteBelangen op 21 mei om 20:00 uur een inspiratieavond in De Roskam.

De avond staat geheel in het teken van natuur en is vrij bij te wonen voor iedereen die geïnteresseerd is. Bij
Want wist je dat 80% van onze eetbare gewassen afhankelijk is van bijen en insecten? Zonder deze inmiddels bedreigde bijen is onze voedselvoorziening binnenkort dus in gevaar. Ook de "Plastic soep" draagt bij aan vergiftiging van onze voedselketen & neem eens al het vuil dat aanspoelt op ons mooie strand. Daar moeten we samen toch iets aan kunnen doen?

Alleen is het onmogelijk, maar samen kan er een hoop veranderd worden. Dat is ook het uitgangspunt van onze sprekers. Zo zijn NL Zoemt, WNF Operatie Jonas & Jutters Katwijk aanwezig om iedereen te vertellen over een aantal van deze problemen en hun aanpak en oplossingen daarvoor. Interessant voor gemeente, politieke partijen maar ook zeker voor jou als inwoner!

Iedereen is vanaf 20:00 uur welkom in De Roskam. Vanaf 20:15 uur zullen we met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar de diverse lezingen & ons laten inspireren! De bijeenkomst is gratis, en vooraf aanmelden is niet nodig.

We hopen je zien.

Deze avond is in samenwerking met:

Jutters Katwijk 20Duurzaam20 Logo operatie Jonas NL zoemt
Jutters Katwijk 20Duurzaam20 Operatie Jonas NL Zoemt

 

kijk ook alvast dit fimpje over Operatie Jonas: https://youtu.be/23zucm7PASY

Neem vrienden en kennisen mee naar deze avond, download hier de uitnodiging in PDF om door te sturen: Uitnodiging in PDF