Actueel

Actueel

Amy Guijt

Digitaal in het “nieuwe normaal”

  • Geschreven door Amy Guijt

digitaal.onderwijs

De afgelopen maanden bleek hoe groot de innovatiekracht van het onderwijs, de zorg en andere sectoren eigenlijk is. In recordtempo werd er een digitalisering gerealiseerd, waardoor alles op afstand door kon gaan. Natuurlijk met de nodige mitsen en maren, maar het moest dus het kon.

Nu langzaam de corona maatregelen worden versoepeld gaan we in het onderwijs, de zorg en op kantoor weer langzaam terug naar het “oude normaal". De winst die is geboekt omtrent de realisatie van online afstandsonderwijs, e-health consulten en digitaal vergaderen wordt los gelaten. Maar zijn dit nu niet juist de dingen die we zouden moeten implementeren in ons “nieuwe normaal"?


Voor kinderen en jongeren die door een functiebeperking vaak lessen missen en regelmatig thuis zitten was het een prachtige stap, het digitaal afstandsonderwijs. Voor deze groep leerlingen biedt digitaal onderwijs juist kansen en uitkomst. Thuis studeren werd vooralsnog vaak als lastig of onmogelijk bestempeld. Sommige scholen beschikken over de KlasseContact van KPN, maar dit is vaak maar voor een enkele leerling beschikbaar. De gemiddelde onderwijsinstelling heeft echter vaak tientallen leerlingen met een functiebeperking, waarvan een deel regelmatig verzuimt door bijvoorbeeld ziekenhuis bezoeken, chronische vermoeidheid of concentratie problemen. GemeenteBelangen vindt het tijd om lering te trekken uit de opgedane ervaring tijdens deze crisis en de kansen op de lange termijn te benutten.


GemeenteBelangen vroeg daarom aan de burgemeester en wethouders op welke manier we deze vorm van digitaal onderwijs kunnen borgen voor onze leerlingen met een beperking. Hoe hebben de scholen dit ervaren, waar liggen de mogelijkheden? En is het college van B&W het met GemeenteBelangen eens dat het implementeren van afstandsonderwijs in het reguliere onderwijssysteem kan leiden tot een inclusiever onderwijssysteem in onze gemeente? Waarbij leerlingen met én zonder beperking altijd onderwijs kunnen volgen bij een school in de buurt en waar de school zich aan past aan de manier van leren van het kind, en niet andersom.


Daarnaast vroeg GemeenteBelangen tijdens het corona-debat aandacht voor e-health consulten in de jeugdzorg. Veel jongeren gaven aan dit als prettig te ervaren tijdens de coronacrisis. Tevens kan het borgen van dit soort consulten schelen in de steeds hoger oplopende kosten binnen de jeugdhulp. Goede zorg staat voorop, maar gewaardeerde zorg, effectiviteit en ontwikkelen in aanbod is minstens zo belangrijk. Stilstaan is achteruitgaan. GemeenteBelangen hoopt op positieve antwoorden van B&W en dat zij samen met ons deze opgedane ervaringen willen blijven benutten!

Amy Guijt

GB kritisch met vertrouwen in situatie DSV

  • Geschreven door Amy Guijt

DSV

De laatste raadsavond voor het zomerreces kon rekenen op een stevig debat. De financiële problemen van DSV en de afgegeven garantstelling van de gemeente werden uitvoerig besproken. In 2013 besloot de gemeenteraad unaniem om voor 55 miljoen garant te staan voor DSV. GemeenteBelangen was toen kritisch, stelde tientallen vragen & wilde geen lichtvoetig besluit over zo’n enorm bedrag. Ook nu blijft GemeenteBelangen kritisch, maar wel met vertrouwen in de toekomst.


Oppositiepartijen spraken over wantrouwen, ontbrekende informatie & onbehoorlijk bestuur. Eerdere financiële debacles werden aangehaald, en er werd een motie van wantrouwen ingediend. Onterecht vindt GemeenteBelangen. Toen de problemen bij DSV boven tafel kwamen heeft het college gehandeld én de gemeenteraad ingelicht. De gemeenteraad is dus al een jaar betrokken. Inmiddels is het bestuur van DSV vervangen, heeft de gemeente een openbestuursstijl & is er onafhankelijk onderzoek gedaan. Bij aangehaalde eerdere debacles was sprake van onbekwaamheid van ambtenaren, nu van onbekwaam bestuur bij DSV. Er lijkt geen sprake van kwade opzet, maar wel een te onbekwaam bestuur voor een goede bedrijfsvoering bij DSV stellen onderzoeksrapporten.


De oppositie wilde een raadsenquête vanwege gesuggereerde ontbrekende informatie Als GemeenteBelangen dacht dat er informatie ontbrak zouden wij zeker aansluiten. Maar gezien er twéé uitgebreide onafhankelijke onderzoeken zijn gedaan, raadsleden ruim honderd vragen hebben ingediend en beide onderzoeksrapporten tot dezelfde conclusies kwamen ziet GemeenteBelangen geen meerwaarde. Tevens kost een raadsenquête veel tijd van raadsleden en ambtenaren, blijft er minder tijd over voor andere zaken en loopt het kostenplaatje snel op tot €150.000,-. GemeenteBelangen kijkt liever vooruit en pakt dit fiasco aan! Het college erkent de gemaakte fouten, neemt alle aanbevelingen uit de onderzoeken over & blijft de gemeenteraad betrekken. Documentatie wordt voortaan anders beheerd, de wethouder controleert strikter op de volledigheid van informatie bij financiële controle van garantstelling en garantstellingen worden scherper geformuleerd om informatie af te dwingen.


GemeenteBelangen praat de situatie zeker niet goed, maar diverse media schetsen schrikbeelden. Inwoners, cliënten en werknemers van DSV zouden de dupe worden van dit debacle. De zorgkwaliteit omlaag en de belastingen omhoog. De vork zit anders in de steel. DSV heeft enorme financiële fouten gemaakt en de gemeente had dit eerder moeten constateren. Maar de financiële hulp aan DSV is een lening en geen gift. En door deze financiële steun van de gemeente komen cliënten en werknemers juist niét in gevaar en kan goede zorg geborgd worden.


GemeenteBelangen vertrouwt op de genomen maatregelen en zal het vervolgtraject kritisch volgen.

René Slootweg

Parkeren maar dan anders

  • Geschreven door René Slootweg
Het nieuwe parkeerbeleid is uit het hart van GemeenteBelangen gegrepen. De straten worden niet langer ingericht voor stilstaande auto’s maar voor mensen. En parkeren wordt ondergeschikt gemaakt aan de groenstructuur. De auto’s staan niet langer op de eerste plaats, maar leefbaarheid, voetgangers en fietsers. Parkeren 1
 
GemeenteBelangen wethouder Rien Nagtegaal noemde het een reset van het huidige parkeerbeleid. Waar het vorige beleid vol zal met uitzondering op uitzondering komt er nu een vereenvoudigd, duidelijk en fris beleid voor in de plaats! Met soms dwingende maatregelen om het blik uit de straten te krijgen, zoals het duurder maken van de tweede parkeervergunning en het schrappen van de derde. Maar ook met positieve stimulerende aspecten, zoals de eerste twee uur gratis parkeren in de winter om de middenstand te ondersteunen.
 
Daarnaast wordt het nieuwe beleid vereenvoudigd door onder andere de talloze vergunningenzones te schrappen. We kennen straks nog twee zones, centrum en ring. Waardoor het parkeergebied voor bewoners met een parkeervergunning wordt vergroot. Tevens is GB blij dat, zodra het technisch mogelijk is door kentekenherkenning, het garageparkeren voor mensen met een gehandicaptenkaart gratis wordt. Dit vergroot de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, maar zorgt ook voor minder blik op straat! Ook wordt de bezoekersregeling in het betaald parkeren gebied aangepast. Zo kunnen er meerdere bezoekers per keer geregistreerd worden, is er geen maximum parkeerduur meer en geen gedoe met bezoekerspassen. GB wethouder Nagtegaal heeft daarnaast toegezegd het voorgenomen aantal van 500 bezoekuren te evalueren en zo nodig bij te stellen als dit te kort blijkt voor onze inwoners.
 
Parkeren op Zondag Voorstraat 1
 
 
En eindelijk is het dan een feit, betaald parkeren op zondag. Dit stond al lang in het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen en wordt nu geregeld. GB vindt dat als je gebruikt maakt van een betaalde voorziening, het niet uit moet maken welke dag het is. Hiermee komt er ook eindelijk handhaving op zondag. Foutparkeerders die regelmatig voor overlast of gevaarlijke situaties zorgen in Katwijk aan Zee zullen vanaf nu worden aangepakt.
 
  
Wel vinden wij het jammer dat de strenge regels voor auto’s niet voor fietsers gelden bij de strandopgangen en in het winkelcentrum van Katwijk aan Zee. Fiets fout is fiets weg is hard, maar is helaas nodig voor al die fietsers die vooral de strandopgangen belemmeren. Hier wordt eerst nog met fietscoaches gewerkt en na evaluatie wordt dit na de zomer heroverwogen.
  
 
Het nieuwe beleid gaat voor een groot deel al 1 augustus in werking.