Actueel

Actueel

René Slootweg

In memoriam Harry van Mierlo

  • Geschreven door René Slootweg

 

harrie met lampActief, gedreven, scherpzinnig, charmant, young at heart, al deze eigenschappen typeren Harry van Mierlo. De laatste decennia van de vorige eeuw was Harry van Mierlo de politieke leider van (toen nog de combinatie) D66/Gemeentebelangen; eerst 28 jaar als raadslid en lijsttrekker en van 1990 tot 1998 als wethouder. Welzijn, cultuur, zorg en toerisme waren zijn voornaamste aandachtsgebieden.


Harry heeft een belangrijke rol gespeeld in politiek Katwijk. Hij heeft zich ingezet voor voorzieningen voor alle Katwijkers, ongeacht hun kerk of overtuiging. Ook nieuwe ontwikkelingen konden op zijn steun rekenen. Zo is de Kinder Opvang Katwijk (KOK) onder zijn bestuurlijke regie tot stand gekomen, doordat hij het aandurfde de gemeenteraad voor te stellen de beschikbare rijkssubsidie voor kinderopvang aan KOK door te sluizen.

Dat was in die tijd gewaagd en het werd een spannend raadsdebat, maar met slechts één stem meerderheid haalde zijn voorstel het. Daarna kon de KOK van start. Onder Harry’s auspicien ontstond Young at Heart, een citymarketingplan om het toerisme naar Katwijk een broodnodige nieuwe impuls te geven. Door alle ondernemers en organisaties bij elkaar te brengen ontstond een platform dat gezamenlijk acties ondernam en resultaten boekte. Ook dat was toen nieuw voor Katwijk.harrie geeft duim

Harry was een harde werker. Hij wist het wethoudersschap te combineren met het directeurschap van De Wilbert – geen van beide eenvoudige functies. Hij startte zijn werkdag al vroeg op het gemeentehuis, ging in de loop van de ochtend naar de Wilbert om later ‘s middags terug te keren naar het gemeentehuis. Daarna wachtten hem ‘s avonds meestal nog politieke vergaderingen of andere verplichtingen.

Bij openingen of andere ceremonies kon je rekenen op zijn creatieve bijdrage of opvallende entree. Harry hield van feesten en kon zichtbaar genieten van aandacht. Hij was zeer geliefd: op zijn 60e verjaardag zong een groep van 60 Katwijkse vrouwen hem voor zijn woning aan de Zeeweg feestelijk toe.

Ook na zijn pensionering bleef hij actief, onder andere als bestuurder van de KOK en van de Bibliotheek. Hij bleef – weliswaar op afstand – de politiek en de partij volgen en was altijd present op de uitslagenavond van de verkiezingen. De viering van het 50-jarig jubileum van GemeenteBelangen is vanwege corona nu een jaar uitgesteld. GemeenteBelangen had dat graag samen met hem willen vieren. Maar dat zal nu niet zo zijn. GB en Katwijk zullen hem missen.

 

 

Harry van Mierlo

Harry van Mierlo 1936-2021

Geert Diemer

Minder VROEMMMM!!

  • Geschreven door Geert Diemer

Met mooi weer hoor je ze: de motorrijders die hun gashendel vroemopen draaien. En ook nog op hun motor een ‘sportieve’ uitlaat hebben gemonteerd. Ze laten zich horen op de boulevard, bij de Sandtlaanbrug en in de woonwijken. Het lijkt hen niet te deren dat ze overlast veroorzaken.

Voor de duidelijkheid: de meerderheid van de motorrijders maakt niet meer herrie dan personenauto’s. Maar een minderheid heeft een ‘sportieve’ uitlaat en draait graag de gashendel open, of ze nou stil staan of rijden.


Ze ergeren veel inwoners. GemeenteBelangen vroeg daarom al in 2017 aan de politie om de geluidsnormen te handhaven. Maar de commandant antwoordde dat dat geen prioriteit was. GemeenteBelangen hamerde daarna ieder jaar op controle maar de politie luisterde niet.


Tot februari dit jaar, in een vergadering van de raadscommissie voor veiligheid. Toen verraste de politiecommandant GB met de mededling dat hij apparatuur had gekocht om de geluidsnormen te handhaven. En twee BOA’s had gekregen met een specialisatie in geluidsopsporing.


Na jaren van aankaarten is de politie dus het belang gaan zien van handhaving. Zodra de politie de afspraken rond heeft met de officier van justitie over de manier van bekeuren, zal de politie beginnen. Dat is begin deze zomer.


Geluidsoverlast schaadt de gezondheid. Het verhoogt je bloeddruk en daarmee je kans op hart- en vaatziekten. GB wil daarom dat de gemeente ook andere bronnen van geluidsoverlast gaat aanpakken. Denk aan de 29.000 nachtvluchten van Schiphol.

Gelukkig heeft het college de minister gevraagd dat aantal flink te verminderen. Ook daar zit GB achterheen.

Amy Guijt

Huurkorting bij kleiner wonen

  • Geschreven door Amy Guijt

Een van de problemen op de woningmarkt is de doorstroming. Voornamelijk voor senioren die al jaren in hun huidige huurwoning wonen is het onaantrekkelijk om te verhuizen. Een eengezinswoning met tuin verruilen voor een klein appartement op vier hoog kan namelijk flink duurder uitvallen in de huurprijs. GemeenteBelangen vroeg een aantal maanden geleden bij behandeling van de woonagenda of het mogelijk was huurkorting toe te passen. Zodat huurders bij verhuizing naar een kleinere huurwoning nooit méér gaan betalen. Ophuurkorting kleinerwonen deze manier stimuleer je de doorstroming en komen er meer eengezinswoningen voor jonge gezinnen vrij in de sociale huursector.

In het antwoord op de vraag van GemeenteBelangen gaf de wethouder aan dat huurkorting door diverse wet- en regelgeving niet zo eenvoudig was als onze fractie dacht. Door de onmogelijkheden verdween het onderwerp huurkorting dan ook snel van tafel. Echter blijkt nu dat diverse andere gemeenten dit principe succesvol toepassen. De woningmarkt zit muurvast en iedere regeling die enigzins beweging op gang kan brengen is welkom. Tevens blijkt dat het voor woningcorporaties vaak een financieel gunstig effect heeft. Senioren die al jaren in hun eengezinswoning wonen betalen vaak een relatief lage huur. Wanneer zij de woning verlaten verhuurt de woningcorporatie de woning vaak weer tegen de nieuwe marktconform prijzen die een stuk hoger liggen dan het oude tarief. Ze lopen dus geen inkomsten mis door huurkorting toe te passen.

De woningcorporatie in Katwijk, Dunavie, heeft inmiddels wél een doorstroommakelaar ingezet om doorstroming te bevorderen. Huurders die graag willen verhuizen naar een kleinere woning kunnen extra ondersteuning krijgen van deze speciale makelaar. Huurkorting om te voorkomen dat huurders een hogere prijs voor een kleinere woning betalen is helaas nog geen onderdeel van deze ondersteuning. GemeenteBelangen hoopt dat de wethouder samen met Dunavie toch nog naar deze mogelijkheid gaat kijken. Want onze woningmarkt zit flink op slot