Actueel

Actueel

René Slootweg

Doek valt voor SKA vanwege 1 euro

  • Geschreven door René Slootweg

Wat is er gisteravond in de gemeenteraad gebeurd?

IMG 3215 compressed

Op de laatste avond voor het zomerreces stond een voorstel op de agenda voor een eindejaarsevenement. Het college wilde geen gehoor geven aan het verzoek van SKA om vooraf geld beschikbaar te stellen om leveranciers alvast te kunnen betalen.

GemeenteBelangen had in goed overleg met het bestuur van SKA een wijziging voorgesteld om wel geld van tevoren beschikbaar te stellen en achteraf een evaluatie te houden of het evenement succesvol was. Dit was de enige mogelijk om SKA dit evenement dat ze al meer dan 25 jaar met oudjaar organiseren mogelijk te blijven maken.

Om dit voorstel aan te kunnen nemen is wel een meerderheid in de raad nodig en DURF leek in het debat vorige week zich constructief te hebben uitgesproken om SKA dit te laten organiseren en daarmee samen met GB, D66, PvdA, KK en CDA een meerderheid te kunnen vormen.

Maar voor DURF was er maar één voorwaarde: al het van tevoren beschikbaar gestelde geld moet terugbetaald worden, tot op de laatste euro.

Voor GemeenteBelangen is het natuurlijk ook belangrijk dat het geld terugbetaald wordt aan de gemeente, maar zo hard te stellen dat het tot de laatste euro is niet realistisch, immers zijn er meer invloeden die kunnen leiden tot een financieel verschil en dit kan buiten de invloedssfeer van SKA liggen. 

Tijdens het debat werd een schorsing voorgesteld om te proberen dit gat te overbruggen om toch SKA dit evenement te kunnen laten organiseren.

Na ruim twee en een half uur overleg in verschillende kamers en samenstellingen, is het niet gelukt om DURF over de streep te trekken.

En waarom is GB dan niet meegegaan met het voorstel van DURF? 

Heel simpel, omdat SKA dit voorstel onwerkbaar vond. DURF had namelijk wederom een voorstel ingediend zonder overleg met SKA.

GemeenteBelangen betreurt dit resultaat, maar heeft er alles aan gedaan om dit mogelijk te maken. Wij bedanken de vele vrijwilligers van SKA voor hun jarenlange inzet. 

Maar het doek valt nu na ruim 25 jaar om één euro..

Luister en kijk ook naar onze bijdrage in de raad:

Na twee en half uur schorsing de slot bijdrage van GB:

René Slootweg

Wethouder houdt bewust informatie achter

  • Geschreven door René Slootweg

Het leek bij het debat over het cultuurbedrijf maar niet door te dringen tot wethouder Sonny Spek dat ook hij zich moest houden aan de gemeentewet, want hij hield cruciale informatie achter voor de gemeenteraad. 

Laptop

Het dossier voor een goede inrichting van het cultuurbedrijf in de Burgt in Rijnsburg heeft jaren vertraging omdat de uitkomst van de impactanalyse noodzakelijk was voor de parkeeroplossing. Er is in de buurt van de Burgt namelijk niet voldoende parkeergelegenheid om een volwaardig cultuurbedrijf daar te realiseren en de impactanalyse zou hier mogelijk uitkomst bieden hoe dat op te lossen is.

Nu wordt de raad om toestemming gevraagd voor een voorbereidingskrediet om verder te gaan in dit, al meer dan 20 jaar lopend, dossier. Maar in het stuk en meerdere malen door de wethouder genoemd, is het parkeren mogelijk, “zo blijkt uit de impactanalyse”.

Een terechte vraag is dan ook, waarom heeft de raad de informatie niet ontvangen? 

De wethouder bleef stellig weigeren om de informatie te verstrekken aan de raad, zelf toen de Gemeentewet art 169 lid 3 erbij werd gehaald. Hierin staat: “Het college en elk van zijn leden afzonderlijk […] geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.”

Tijdens het debat was het wel koddig om te zien dat de voorzitter de wethouder probeerde uit de wind te houden, door GB raadslid René Slootweg niet een debat met de wethouder te mogen laten doen, want het was een debat van de raad. Maar gelukkig herstelde de voorzitter zich na bezwaar over deze orde en liet de wethouder wel antwoorden. 

Ook sloten de coalitiepartners natuurlijk de gelederen en vonden het prima dat de raad een besluit neemt over vele miljoenen en daarbij vertrouwen zij op de blauwe ogen van wethouder Spek dat, zoals hij zei: “geen verrassingen zijn in de impactanalyse”.

GemeenteBelangen is de initiator geweest voor decentrale voorzieningen, d.w.z. goede maatschappelijke en culturele voorzieningen in elke kern van onze gemeente, precies zoals het besluit nu voorligt.

Maar GB is wel van mening dat informatie die cruciaal is om een gedegen besluit te nemen en nu wél bij de wethouder op zijn bureau ligt, ook beschikbaar moet zijn voor de raad. 

De wethouder heeft uiteindelijk toegezegd: “zich in te spannen om het stuk tijdig voor 1 juni vertrouwelijk te verstrekken“.

GemeenteBelangen is van mening dat zonder deze informatie geen goed besluit kan worden genomen en gaat er vanuit dat deze informatie zeer tijdig bij de raad ligt en niet op donderdagmiddag 1 juni, want dan is het echt niet mogelijk om diezelfde avond een besluit te nemen.

Vertraging op het besluit is zeker niet wenselijk want het moet nu wel een keer tijd worden…..

 

luister HIER naar het RTV interview over dit onderwerp met René Slootweg

 

René Slootweg

Echt waar? 30 centimeter?

  • Geschreven door René Slootweg

Met grote verbazing hoorde René Slootweg van GemeenteBelangen het verhaal aan van de bewoners aan de J.W.Frisodreef. Ze hebben afgelopen maandag een brief van de gemeente ontvangen waarin ze worden gesommeerd hun schutting 30 cm te verplaatsen voor eind juni. 
JWFrisodreef 1

Na 52 jaar kwam de gemeente tot de conclusie dat de grens van de erfafscheiding van hun achtertuinen niet correct loopt. Voor alle bewoners een verrassend verhaal, zelfs voor de verkopende makelaar die meerdere woningen de afgelopen jaren verkocht heeft. Niemand had daar weet van, maar de gemeente wil eind juni hier parkeerplaatsen neerleggen en daar komen ze die 30 cm tekort.

Maar wat nu dan? 

Eventjes de schutting 30 cm verplaatsen richting het huis? De achtertuinen daar zijn al niet groot en dan worden ze nog een stukje kleiner. Een van de buren had recent een gloednieuwe schutting laten neerzetten, dat is behoorlijk kapitaalvernietiging. Om maar niet te spreken van al het groen en bomen die dan verdwijnen. 

Gelukkig is er een “bevrijdend verjaringstermijn”, dat stelt dat als een situatie al meer dan 20 jaar zo is, de claim verjaard is. Het probleem ligt hier wel dat de bewoners dit zelf moeten bewijzen.

Zo’n 15 jaar geleden heeft één van de buren een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een schutting op de erfafscheiding, dus 30 cm op gemeentegrond. Deze vergunning is goedgekeurd en daar is bewijs van, daarnaast zijn er foto’s uit 2003 van het lage “gemeente” hekje, dus kat in het bakkie zou je zeggen. 

Maar helaas is er nog steeds geen positieve reactie vanuit de gemeente. 

GB heeft de verantwoordelijke wethouder meteen om opheldering gevraagd en vindt het wel zo netjes dat hij op korte termijn met de ongeruste bewoners in gesprek gaat.

Hier moet toch een menselijke oplossing voor zijn, want het kan toch niet zijn dat bewoners de dupe worden van een slechte administratie van de gemeente?

JWFrisodreef 2