Actueel

René Slootweg

Oud & Nieuw feest gaat door!!

  • Geschreven door René Slootweg

Voor het zomerreces diende GemeenteBelangen een voorstel in om het SKA Oud & Nieuw feest toch weer mogelijk te maken. Dit nadat het college vorig jaar plotseling had besloten de financiële steun aan dit evenement stop te zetten. Zeker na de corona periode werd het voor SKA onmogelijk om volledig op eigen benen te staan, daar veel leveranciers na corona zijn gaan werken met het vooraf betalen van leveringen. GemeenteBelangen staat al jaren voor een ruimer evenementenbeleid, meer voorzieningen voor jongeren én draagt de inzet van SKA een warm hart toe. 

SKA Gaat door

Ons voorstel om het SKA Oud & Nieuw feest weer mogelijk te maken kwam dus niet uit de lucht vallen. 

Het zomerreces heeft gelukkig voor inzichten gezorgd bij o.a. "jongerenpartij" DURF. Want waar er voor het zomerreces na een extreem lange schorsing van 2.5 uur voor DURF geen mogelijkheid bleek te zijn om met het voorstel van GemeenteBelangen in te stemmen, kon nu met een kleine aanpassing van ons voorstel toch een meerderheid worden behaald! 

De Katwijkse jongeren krijgen hun SKA Oud & Nieuwfeest weer terug. SKA krijgt € 15.000,- subsidie en een voorschot van € 70.000,- om de verschillende leveranciers vooraf te kunnen betalen. Dit bedrag betaalt SKA na afloop weer terug vanuit inkomsten als entreeprijs en muntverkoop. 

Voor GemeenteBelangen is een succesvol oud & nieuw feest belangrijker dan het terugbetalen van het voorgeschoten bedrag. Het evenement is nota bene ooit het leven in geroepen op verzoek van de gemeente om overlast rond de jaarwisseling te verminderen. Een goede evaluatie van alle aspecten met alle betrokken partijen na afloop vindt GemeenteBelangen belangrijker dan vooraf stellen dat het voorschotbedrag tot de laatste cent terugbetaald moet worden. Dit was voor het zomerreces het grote punt van discussie waardoor ons voorstel geen meerderheid kreeg. Sommige partijen stelden toen namelijk dat ten alle tijden iedere cent terugbetaald diende te worden en wilde het niet van een gegronde evaluatie laten afhangen waarin aspecten als inkomsten, opkomst en overlast meegewogen zouden worden.  

Maar mede dankzij de inzet van GemeenteBelangen is het SKA Oud & Nieuwfeest nu terug! De gemeenteraad is net op tijd bijgedraaid zodat het voor de komende jaarwisseling nog mogelijk is om een evenement te organiseren. Wij hopen voor SKA, alle jongeren én de gemeente dat het feest na een aantal jaar afwezigheid weer net zo'n succes wordt als vroeger!