Actueel

René Slootweg

Motie voor behoud Oud en Nieuw Feest SKA

 • Geschreven door René Slootweg

SKA LogoMotie Meerjarenbegroting SKA

Bij agendapunt Oud en Nieuw feest Stichting Katwijkse Activiteiten

De raad van de gemeente Katwijk, bijeen op 11 september 2014,

Constaterende dat:

 • Er een structureel financieel tekort is in de begroting van SKA voor het organiseren van het oud en nieuw evenement.
 • Dit mede komt doordat er in 2012 een bezuiniging heeft plaatsgevonden, m.b.t. scherp aan de wind.
 • Er wettelijke eisen zijn aangescherpt op o.a. het punt van veiligheid, welke voor de organisatie een extra financiële last meebrengen.
 • Landelijk de leeftijd voor bezit van alcohol van 16 naar 18 jaar is gebracht, wat dus minder (potentiële) bezoekers geeft.
 • De organisatie elk jaar maar moet afwachten of er financiële middelen beschikbaar zijn.
 • Het evenement eigenlijk origineel een initiatief is van de gemeente zelf om de overlast op straat tijdens de jaarwisseling te verminderen.
 • De gemeente SKA vroeg een evenement voor alle Katwijkers te organiseren en dat SKA hierdoor een te ruime opzet moet hanteren in relatie tot de werkelijke bezoekers aantallen.

Overwegende dat:

 • Er duidelijke kaders met betrekking tot de gewenste omvang in overeenstemming met de geprognotiseerde bezoekersaantallen komen
 • Een meer-jaren begroting de organisatie SKA de mogelijkheid geeft, lange termijn planning te maken en meer-jaren afspraken te maken met leveranciers.
 • Deze meer jaren afspraken tot korting in de begroting zou moeten leiden.
 • Het evenement ook toegankelijk moet blijven voor 16/17 jarigen, zodat de relevantie gewaarborgd blijft
 • Er investeringen gedaan moeten worden om ook 16/17 jarige toe te laten bij het evenement (polsbandjes en controle)
 • De organisatie en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om samen een stabiel en financieel gezond evenement te organiseren.

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders:

 • In samenspraak met SKA tot een stabiele structurele meerjarenbegroting te komen met behulp van subsidie, waarbij bovenstaande overwegingen leidend zijn, zeker wat betreft de prognose van de bezoekersaantallen
 • De subsidie na 4 jaren te herzien en af te bouwen op een structurele en verantwoorde manier.

GemeenteBelangen               PvdA.              D66                 KiesKatwijk

R.P.Slootweg                         M.v.Tuijl.         R.Boland         J.H. Haasnoot