Actueel

GB admin

Meer ruimte voor jeugd

  • Geschreven door GB admin

Katwijk, 2 oktober 2009 - Persbericht GemeenteBelangen
In het voorjaar heeft GemeenteBelangen een ronde langs de jongerencentra van Katwijk gedaan. Uit de gesprekken met de vrijwilligers blijkt dat de opvang van jongeren een pittige uitdaging is! Nieuwe wijken kunnen met een tijdelijke oplossing veel winnen.

Goed nieuws
Het is hard werken om de mensen binnen te krijgen en binnen te houden. De regelgeving wordt steeds strenger, vrijwilligers moeten allerlei opleidingen volgen. Er wordt geworsteld met het rookbeleid en jongeren zijn veranderlijk. Zo kampen de Boemerang en ’t Jok met flink teruglopende bezoekersaantallen. Gelukkig doen de Donk, de Schuit en Scum het een stuk beter. Uit het gesprek met de mensen van De Donk blijkt dat de komst van de Factory heeft bijgedragen aan het toenemende succes van het jongerencentrum. De jongeren die ’s middags bij de Factory komen, zien ze in het weekend ’s avonds ook weer terug. En dat is heel goed nieuws, de Donk speelt in de Hoornes een verbindende rol voor de wijk. Juist deze wijk kan dat heel goed gebruiken. Middagopenstellingen hebben ook bij Scum al een prima resultaat, en de verwachting is dat ook de Schuit daarmee meer bezoekers zal trekken.

Zanderij en Valkenburg een tijdelijke voorziening bieden
De Zanderij is een nieuwbouwwijk met veel kinderen. Die kinderen zoeken een plek om bij elkaar te komen. Nu is die plek vaak buiten. En uit gesprekken met de bewoners van de Zanderij blijkt dat de hangjeugd in de wijk ook overlast geeft. Politie en jongerenwerk proberen dat in goede banen te leiden. Met wisselend resultaat.
GemeenteBelangen stelt voor om in de Zanderij een tijdelijk jeugdhonk te plaatsen. Als je de jeugd nu kunt binden aan een plek in de wijk vertaalt zich dat in de toekomst terug met minder overlast. Dat is beter dan te wachten met de bouw van een honk tot de Zanderij is volgebouwd.

Ditzelfde geldt ook voor Valkenburg. Daar is op dit moment nog geen goede plek waar jongeren terecht kunnen. In de Peuk worden wel feesten georganiseerd, maar een laagdrempelig inloop voor jongeren ontbreekt. Het inwonertal van Valkenburg groeit door de bouw van Duyfrak en hangplekken zoals bij het Valkenburgsemeer worden steeds meer bezocht. Dat is een slechte ontwikkeling.
Uit navraag door GemeenteBelangen bij FactorW blijkt dat de Factory ook in Valkenburg wordt opgestart. Allereerst met 1 middag per week, maar bij succes kan dat natuurlijk worden uitgebouwd. Ook in Valkenburg kan een tijdelijke voorziening een oplossing bieden.

Samenwerking
De bouw van een tijdelijk jeugdhonk kan een prima leer/werk project zijn. Waarbij wordt samengewerkt tussen scholen en aannemers in Katwijk. In december zal GemeenteBelangen met voorstellen komen als het jongerenbeleid in de Commissie Welzijn besproken wordt. Ons voornaamste doel is om de jongeren een alternatief te bieden zodat ze elkaar kunnen ontmoeten in een veilige omgeving.