Actueel

Amy Guijt

Diensttijd doet jongeren tekort

  • Geschreven door Amy Guijt

Afgelopen week diende CDA, Durf, CU en fractie Smits een motie in om het college te vragen een voorstel te doen voor het inzetten van de maatschappelijke diensttijd in Katwijk. Het doel van de maatschappelijke diensttijd is dat jongeren tussen de 14 en 27 jaar iets nieuws leren, iets doen voor een ander & nieuwe mensen leren kennen. Eigenlijk dus een stage, vrijwilligerswerk of welzijnswerk in een nieuw verzonnen jasje. Maar is het nodig dat wij als overheid onze jongeren aan hun handje meenemen om ze maatschappelijk betrokken te maken?

Vrijwilligerswerk in Helmond

De maatschappelijke diensttijd suggereert dat jongeren zich momenteel onvoldoende inzetten voor de samenleving. In de betogen van de voorstanders klonken argumenten als het creëren van maatschappelijke verantwoordelijkheid, bewustwording & een opstapje naar het echte werk. Er werd in de bijna 10 uur durende vergadering eindeloos gesproken over de toekomst van Katwijk. Het vertrouwen in deze toekomst. Maar waar is het vertrouwen in de toekomstige generatie?

GemeenteBelangen vindt dat deze maatschappelijke diensttijd echt niet nodig is om jongeren te laten bijdragen aan de samenleving. Meer dan de helft van de jongeren (51%) doet vrijwilligerswerk, scholieren hebben stage verplichtingen & veel studenten moeten dankzij het leenstelsel hard werken om hun studie te betalen.

Onze jongeren staan dus behoorlijk in de maatschappij. Opmerkelijk detail is dat landelijke partijen als CDA en CU vaak beschikken over een jongerenafdeling. Jongeren die zich stuk voor stuk nu al inzetten voor het maatschappelijk belang. Is dit niet voldoende? En dan hebben we het nog niet eens over jongeren die bijdragen in jongerenpanels, sportclubs of welzijnswerk. Daarnaast leidt het invoeren van de maatschappelijke diensttijd tot een verhoging van de druk op jongeren. Recente rapporten van het RIVM en SER bevestigen; de mentale druk op onze jongeren is hoog!

Dusdanig zelfs dat dit tot gezondheidsklachten kan lijden. GemeenteBelangen vindt het onnodig om vanuit de overheid nòg een extra taak te creëren om deze druk te vergroten. Onze jongeren hoeven niet aan het handje meegenomen te worden om maatschappelijk betrokken te worden. Zichtbaarheid, meer participatie mogelijkheden en waardering voor al deze jongeren die zich inzetten voor ons Katwijk daar is GemeenteBelangen wel voor! Als je jongeren écht wil betrekken, praat dan vaker met hen.

Maak beleid mét jongeren in plaats van óver jongeren. De frisse blik die jongeren kunnen hebben kan ons als politici, wethouders en beleidsmakers soms meer brengen dan we op voorhand denken.