Actueel

GB admin

Peuterspeelzaalwerk onder druk?

  • Geschreven door GB admin

Landelijk gezien groeien de wachtlijsten bij peuterspeelzalen. Oorzaken zijn volgens een artikel in het Leidsch Dagblad van 3 mei jl. de korting op de kinderopvangtoeslag en gemeentelijke bezuingingen. Voor GemeenteBelangen voldoende reden om een aantal informatieve vragen te stellen aan het college over de ontwikkeling in het gebruik van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Katwijk:

1. Kunt u de ontwikkelingen in het gebruik van kinderopvang (dagopvang en gastouderopvang) en peuterspeelzalen in de gemeente Katwijk aangeven in de periode 2010-2012? Uitgesplitst naar het aantal kinderen en het aantal uren kinderopvang/peuterspeezaalwerk per kind? Kunt u tevens aangeven hoe de gemiddelde uurprijs zich in deze periode heeft ontwikkeld, eveneens uitgesplitst naar dagopvang, gastouderopvang en peuterspeelzaalwerk?

2. Dreigen door de doorgevoerde bezuinigingen op de kinderopvang de goedkopere peuterspeelzaken overvol te raken en is in Katwijk sprake van (dreigende) groeiende wachtlijsten bij peuterspeelzalen? Wat zijn de meest recente cijfers?

3. In hoeverre is het als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen op rijksniveau sprake van een verdringingseffect waarbij kinderen, die voorheen naar de kinderopvang gingen, kinderen met taalachterstanden in peuterspeelzalen - voor wie de peuterspeelzalen het meest belangrijk zijn - verdringen?

4. Heeft de gemeente voornemens om maatregelen te treffen tegen deze verdringen?

5. Bestaat het voornemen om de nota Koers op Peuterspeelzaalwerk vastgesteld door de raad op 7 september 2006 als beleidskader voor de periode 2006-2010 te evalueren? Is er een nieuwe beleidsnota over peuterspeelzwerk gepland? Zo ja, wanneer?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal