Actueel

GB admin

Stichting De Brug voor verslaafdenopvang in Katwijk .....één brug te ver

  • Geschreven door GB admin

De BrugDinsdag 15 juni zou de commissie Welzijn de financiële gegevens van de Maatschappelijke Opvang bespreken, want in de februarivergadering van de commissie Welzijn had de voltallige commissie zich uitgesproken dat de Stichting De Brug uiterlijk 1 juni een financieel dekkingsplan moest presenteren aan de Katwijkse politiek.

Middels voortgangsrapportages vanuit de ambtelijke organisatie werd de commissie Welzijn na februari op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen om een verslaafdenopvang in Katwijk op de gemeentewerf te kunnen realiseren.
Een rapportage van 27 april liet zien dat pas op 23 april eerste gesprekken waren gevoerd. In mei was er overleg tussen het bestuur van De Brug en het zorgkantoor.
Inzet van het gesprek was onder andere het jaarlijkse onderzoek naar de behoefte aan verslavingszorg in onze regio alsmede de wenselijke vorm van die zorg.
Platform Kocon liet zich ondertussen uit dat een realisering van een voorziening voor verslaafden in Katwijk boven de keuze voor een specifieke zorgaanbieder wordt gesteld.
 
Wat schetst onze verbazing, en niet alleen van de commissie van GB, als er maandagmiddag 14 juni om 18.00 uur een brief door de griffie wordt doorgestuurd waarin Stichting De Brug zich terugtrekt voor de realisering van een afkickkliniek in Katwijk.
'Niet netjes', was de reactie van het CDA en de commissie Welzijn zat weer in de bekende politieke spagaat, want de insprekers vanuit Valkenburg, natuurlijk ook op de hoogte van deze brief van De Brug verwachtten dat de commissie zou voorstellen om de 'stekker eruit te halen wat betreft de locatie gemeentewerf Valkenburg voor de realisering van een afkickkliniek' maar ............ waar de PvdA en de VVD dat bepleitten waren andere partijen gereserveerder in hun opvatting. Waarom was dat?.

Een kleine pas op de plaats voor nader onderzoek maar ..........
Wethouder Mostert liet weten dat hij hoogstens de rapportage van het zorgkantoor diagonaal had kunnen doorkijken omdat het net in het gemeentehuis bekend was. Daarbij wilde hij ook van de GGD weten hoe zij aankijken tegen de cijfers van het zorgkantoor waaruit blijkt dat er geen behoefte aan opvang voor verslaafden in Katwijk is. Waar er verslaafden zijn, zo is te lezen, kunnen ze in afzienbare tijd op de bekende locaties worden opgenomen.
De portefeuillehouder stelde voor om nader onderzoek te verrichten voordat een definitieve uitspraak over een locatie voor verslaafdenopvang in Katwijk wordt gedaan. Hoe zat Gemeentebelangen in deze discussie?:

  • Het raadsbesluit van 2 juli 2OO9 vermeldt 'dat de locatie Valkenburg wordt gekoppeld aan Stichting De Brug voor de verslaafdenopvang'. Dus als De Brug zich nu definitief terugtrekt zou, wat GB betreft, dit raadsbesluit nietig moeten worden verklaard.
  • Het 'ontmantelen' van het eerder genoemde raadsbesluit houdt in dat er ook een politieke discussie moet volgen of Katwijk vasthoudt aan een locatie voor de verslaafdenopvang gezien de grootte van de gemeente en de geconstateerde problematieken.
  • We vonden en vinden dat de gemeente Katwijk nooit mag opdraaien voor tekorten in de exploitatie van de verslaafdenopvang.
  • Kortere wachtlijsten voor verslaafdenopvang kunnen ook negatieve gevolgen hebben als er bij deze verslaafden een terugval optreedt.
  • Hebben andere zorgaanbieders als Brijder en Limor wel een mogelijke financiering voor verslavingszorg?

 Het is belangrijk dat ............

  • De Valkenburgers snel weten waar ze aan toe zijn wat betreft het al dan niet benutten van de gemeentewerf Valkenburg voor de verslaafdenopvang.
  • Duidelijk wordt of politiek Katwijk de raadsbrede uitspraak voor een locatie verslaafdenopvang wil handhaven.
  • We met elkaar ook moeten beseffen dat als we verslaafdenopvang op de gemeentewerf Valkenburg willen handhaven dat we dan ook moeten ervaren en er naar moeten handelen dat de werkgroep Actie in Valkenburg vele redenen heeft aangevoerd waarom die locatie ongeschikt is voor verslaafdenopvang.
  • De diverse financiële vragen van GB over de gemeentelijke kosten om tot een locatie verslaafdenopvang op de gemeentewerf Valkenburg te komen schriftelijk zullen worden beantwoord omdat de huidige portefeuillehouder daar weinig zicht op had.

Wordt vervolgd, maar niet te lang....
Wat we in de Katwijkse politiek makkelijk een 'hoofdpijndossier' noemen is voor de bewoners in Valkenburg, de Katwijkse verslaafden ook echt een dossier waar we heel snel duidelijkheid over willen krijgen. We moeten af van veronderstellingen dat iets zou kunnen en daarom wacht GB ook gespannen de reactie van wethouder Mostert af wat betreft de ontwikkelingen in dit dossier.
Wat Stichting De Brug betreft, ik verbaas me over het feit dat er weer op deze wijze wordt gecommuniceerd, zo laat en met deze uitkomsten. Als ik dan lees dat ze nog zoekende zullen blijven naar mogelijkheden om de Katwijkse verslaafden op te vangen dan heb ik daar absoluut geen vertrouwen meer in.

Gerard Bol