Actueel

GB admin

GB stemt in met plannen Jeugdhulp 2015

  • Geschreven door GB admin

free beerGemeenteBelangen stemt in met de plannen om de jeugdhulp te verbeteren, ook al is er vanuit het Rijk veel minder geld voor de gemeenten dus ook Katwijk, beschikbaar. Ook Katwijk is dan verantwoordelijk voor vrijwel alle jeugdhulp. GB heeft in de raadsvergadering van 30 oktober samen met alle andere fracties de Notitie en Verordening Jeugdhulp 2015 goedgekeurd.

Wetgeving uit Den Haag maakt een einde aan een manier van werken die twintig jaar geleden al had moeten stoppen. Het komt straks niet meer voor dat in één gezin met een alcoholische vader die in de schulden zit en slaat, een moeder die niet weet wat ze aan moet met haar dochter die blowt, spijbelt en drinkt en haar zoon die verslaafd is aan gamen, vier of meer hulpverleners over de vloer komen en langs elkaar heen werken. En die ook teveel tijd kwijt zijn aan rapporten schrijven, omdat ze voor verschillende instellingen werken. Met de nieuwe Jeugdhulp 2015 komt er voor ieder gezin, hoe ingewikkeld dan ook, één plan één plan. GB ziet dat als een grote verbetering.
 
De nieuwe manier van werken
Een andere grote verbetering is de vorming van drie of vier jeugd- en gezinsteams in Katwijk. Die gaan bestaan uit hoogstens negen deskundigen en werken in een wijk van 15.000 tot 20.000 inwoners. Deze teams ontwikkelen persoonlijk contact met inwoners, krijgen tips en weten zo welke jongeren geholpen moeten worden. Deze deskundigen zijn bovendien minder tijd kwijt aan schriftelijke rapportages want ze zijn lid van hetzelfde team.
Aan deze jongeren kunnen deze teams nieuwe methodes aanbieden om weer op het goede spoor te raken. Een voorbeeld is het Talentcoachprogramma. Want jongeren kunnen de band met school verliezen doordat de school hen niet terugnam omdat ze geen stageplek hadden gevonden. Of de band met hun vrienden verdwijnt doordat ze verslaafd zijn geraakt aan gamen. Zij krijgen van een jeugdwerker hulp aangeboden om weer richting te geven aan hun leven.

Kansen door snelle aanpak?
Groot voordeel van deze teams is dat ze jongeren al kunnen aanspreken vóór de jongeren zichzelf onbedoeld ernstig in de nesten hebben gewerkt.. Dat is fijn voor de jongere en ook fijn voor de gemeente want die moet bij de nieuwe jeugdhulp alle kosten betalen.
Iedere inwoner is verantwoordelijk voor de eigen daden, en dus ook voor het al dan niet aannemen van hulp. Het heeft immers weinig zin te werken met ouders of jongeren die niet zelf aan de slag willen gaan. GemeenteBelangen geeft volle steun aan deze aanpak.
 

Geert Diemer,

Fractie GemeenteBelangen