Actueel

GB admin

GemeenteBelangen bezorgd om gevolgen van de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF)

  • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de gevolgen van de Wet Hof voor de gemeente Katwijk. De Wet HOF is onlangs in de Tweede Kamer aanvaard. Behandeling in de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden.

De wet regelt nieuwe begrotingsregels voor lagere overheden zoals provincies en gemeenten. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is een motie aangenomen, waarin staat dat de wet niet mag leiden tot uitstel van investeringen van provincies of gemeenten.
Maar GemeenteBelangen is er niet gerust op. GemeenteBelangen wil dat het college precies nagaat wat de gevolgen van de wet voor de gemeente Katwijk zijn. Daarom heeft GemeenteBelangen de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het college op de hoogte van de wet HOF zoals vastgesteld en behandeld en voorzien van de motie Van Hijum en de toezegging van de minister? Deelt uw college in dat verband onze zorgen?
  2. Is het college bereid om na te gaan welke geplande investeringen als gevolg van de wet HOF in het gedrang komen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om na te gaan welke gevolgen de wijze van boekhouden die wordt voorgesteld heeft voor de investeringen in de gemeente. Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om de resultaten van het onderzoek naar deze vragen zo spoedig mogelijk te delen met de gemeenteraad, opdat we eventuele vervolgstappen kunnen overwegen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal