Actueel

Marleen de Kok

Werkzoekenden sneller aan het werk

  • Geschreven door Marleen de Kok

ServicePunt werk

In Katwijk wonen 900 mensen die al meer dan 38 maanden zonder werk zijn. Van hen heeft de helft grote afstand tot de arbeidsmarkt of zelfs nooit gewerkt. De andere helft heeft een grotere kans op een baan. Voor hen heeft Katwijk per 1 januari 2017 het Servicepunt Werk (hierna: SPW) opgericht, samen met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Het SPW is vorig jaar november officieel geopend.

 

Het SPW heeft na aandringen van het Ondernemershuis van de Katwijkse Ondernemers Vereniging (KOV) een pilot afgesproken om per september 2017 tot zes werkervaringsplekken te komen. Van de 450 kandidaten heeft het SPW 20 kandidaten geselecteerd voor begeleiding door het Ondernemershuis. Er is 1 werkzoekende doorgestroomd naar regulier werk.

 

 

Beide partijen willen samenwerken maar uit de praktijk blijkt dat naar verhouding weinig mensen doorstromen naar regulier werk. Het SPW wil eerst de werkervaring en talenten van werkzoekenden inventariseren. Dat kost veel tijd. Het Ondernemershuis wil direct met kandidaten in de slag om zo in de praktijk te ervaren wat voor vlees er in de kuip is. Het KOV vraagt de gemeente nadrukkelijk te luisteren naar deze wens van de ondernemers zodat er sneller een match komt tussen de werkzoekende en de werkgever.

GemeenteBelangen is blij met de inzet van het KOV/OHKW voor onze maatschappij. Wij vragen daarom het verzoek van het KOV te honoreren.

Ebru Demirdas, namens GemeenteBelangen

Klik hier om te luisteren naar het RTV interview van Ebru over dit onderwerp