Actueel

Geert Diemer

GB: gemeente onzorgzaam bij gevorderde dementie

  • Geschreven door Geert Diemer

Mag de gemeente een persoon met gevorderde dementie aanzetten zich in te schrijven voor opname in een instelling als die persoon nog absoluut geen opname wil en 24 uurs mantelzorg krijgt? En als wijkverpleegkundigen met de specialisatie dementie bovendien zeggen dat die persoon nog meer dan drie maanden thuis kan blijven met preventieve maatregelen? De gemeente vindt sinds 1 mei van wel. Maar GemeenteBelangen vindt deze nieuwe gedragslijn onzorgzaam en heeft er vragen over gesteld aan het college.

De gemeente kent sinds 1 mei alleen (extra) dagbesteding toe aan cliënten met gevorderde dementie als die zich vast aanmelden voor opname. De gemeente beperkt die toekenning bovendien tot drie maanden. Cliënten vragen die (extra) dagbesteding aan om de kwaliteit van hun leven hoog te houden en /of om hun partner en mantelzorger de kans te geven te herstellen zodat de cliënt extra lang thuis kan blijven wonen.

Het college moet de art 41 vragen van GB vóór 17 oktober beantwoorden. GB zal de antwoorden publiceren.

GB logo web
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk


Betreft: vragen ex artikel 41 uitvoering van de WMO.
 

Geacht college;

Sinds mei 2016 geven de WMO consulenten aan personen met dementie indicaties voor dagbesteding voor slechts drie maanden, onverschillig of het gaat om een eerste aanvraag of een uitbreiding van het aantal dagdelen. Bij de toekenning sturen ze er bij cliënten met 24 uurs mantelzorg ook op aan dat de cliënt per direct een aanvraag indient op grond van de wet langdurige zorg bekend als WLZ.  Deze verplichting leggen zij ook op als de cliënt absoluut nog niet naar een instelling wil verhuizen en naar de verwachting van deskundigen nog meer dan drie maanden thuis kan blijven dankzij de 24 uurs mantelzorg en dankzij preventieve maatregelen die de case manager dementie of huisarts adviseert.

De fractie van GemeenteBelangen heeft hierover de volgende vragen:

  1. Deelt u de mening van de fractie dat deze gedragslijn  in weg staat van maatwerk?
  2. Deelt u de mening van de fractie dat in alle gevallen waarin de gemeente een aanvraag ontvangt voor dagbesteding van een persoon met dementie met behoefte aan 24 uurs toezicht, een onderzoek nodig is door een van de gemeente onafhankelijke deskundige type verpleegkundige met specialisatie dementie of een huisarts voordat de gemeente de verplichting oplegt een aanvraag in te dienen bij de WLZ?
  3. Deelt u de mening van de fractie dat de gemeente met deze gedragslijn te weinig rekening houdt met de grote bereidheid van de familiale netwerken in Katwijk om een familielid  met dementie te ondersteunen en lang in huis te houden, eventueel tot het overlijden?
  4. Deelt u de mening van de fractie dat de gemeente het risico loopt echtparen eerder uit elkaar te halen dan nodig is, en zo bovendien toewerkt naar een ongewenste toename van het aantal opnames in verpleeghuizen?
  5. Gaat u de gedraglijn wijzigen?

Hoogachtend

Geert Diemer, raadslid voor GemeenteBelangen