Actueel

GB admin

De College - antwoorden op de vragen 'Begeleid Wonen' Mgr. Bekkerstraat

  • Geschreven door GB admin

Op deze site heb ik al gemeld dat we op 7 november vragen aan het College hebben gesteld over het project 'Begeleid Wonen' in de Mgr. Bekkerstraat 3 t/m 61 in Katwijk aan den Rijn.
Op 23 november kwamen de antwoorden van het College al binnen en deze willen we de sitevolgers niet onthouden. Om het leesbaar te houden zijn de vragen letterlijk herhaald en is het College - standpunt samengevat.

eleos logoWaarom is de raad niet geïnformeerd over dit project 'Begeleid Wonen'?
In de kadernota 'Wonen, zorg en welzijn'en in de 'Woonvisie 2OO8 - 2O2O' door de gemeenteraad van Katwijk vastgesteld, past het plan van Dunavie om woningen aan te passen voor de huisvesting met begeleiding. Het past dan ook binnen het bestemmingsplan. Dus afstemming was bij deze planvorming niet noodzakelijk.

Waarom worden er hier ook geen criteria gehanteerd voor deze woonvorm zoals bij de geplande verslaafdenkliniek op de gemeentewerf in Valkenburg?
Het gaat hier om de functie 'wonen'voor cliënten die een dagbesteding of werk hebben. Het gaat niet om de functie 'behandeling' zoals bij de verslavingskliniek wel het geval was. Deze doelgroepen zijn niet met elkaar te vergelijken dus criteria blijven hier dan ook achterwege.

Waarom is juist voor de Stichting Eleos gekozen op deze locatie en niet voor andere groeperingen die zich inzetten voor projecten 'Begeleid Wonen'?
Eleos heeft zich bij Dunavie gemeld en het past binnen haar maatschappelijke taakstelling. Het platform 'Wonen, Zorg en Welzijn' zal een rol gaan spelen bij de coördinatie van dit soort huisvestingsverzoeken.

Wanneer is dit contact met de Stichting Eleos opgestart en wanneer is er in het College van B&W over gesproken?
Circa 4 / 5 jaar geleden zijn er contacten geweest en naar aanleiding hiervan heeft de Stichting Eleos contact opgenomen met Dunavie en haar voorganger SpiritWonen.

Is die voorziening alleen voor cliënten uit Katwijk bestemd of komen ze ook uit andere gemeenten?
De voorziening is met name bedoeld voor cliënten uit Katwijk en er is al door inwoners uit Katwijk interesse getoond in deze woonvorm. Daarnaast zullen Katwijkers die op dit moment ergens anders gehuisvest zijn van de woonvorm in Katwijk gebruik gaan maken. Maar ook mensen uit andere gemeenten zijn van harte welkom.

Kunnen Katwijkse ex - psychiatrische patiënten ook een beroep op 'Begeleid Wonen' doen, ook als zij niet van protestantse christelijke huize zijn?
Cliënten met een andere levensfilosofie zijn welkom en het soort religie is geen criterium voor dit project 'Beschermd Wonen'. De woonvorm is gebaseerd op een gereformeerde levensovertuiging. Dat betekent dat in het dagelijks leven het geloof een belangrijke rol speelt. Bewoners moeten zich bij deze levenswijze thuis voelen en zich ook hieraan conformeren. Overigens is er ook een 'algemene' vorm van 'Begeleid Wonen' in Katwijk van de GGZ Duin- en Bollenstreek.

Met de fractie wordt nog bekeken of we er in de commissie Welzijn van dinsdag 11 januari 2O11 op terug moeten komen. Wat wel zeker is, is het feit dat het project op 1 september zal gaan starten en de 'bouwborden' al in het gazon staan.

Gerard Bol