Actueel

GB admin

De Brug één brug te ver of haalbaar in Katwijk of ...................

  • Geschreven door GB admin

Dat was de vraag van dit ingelaste agendapunt bij de raadsvergadering van donderdag 28 januari waar inhoudelijk en procedureel over dit agendapunt gesproken zou worden. De CU heeft dit naar aanleiding van de laatste brieven van De Brug over een mogelijke tijdelijke opvang in Leiden bij Winnersway, de financiële veranderingen en de reacties van het college in deze waar wethouder Wim van Duijn de portefeuillehouder is.

Bijdrage in eerste termijn
WinnerswayWaar we een moeizame en pijnlijke procesgang als gemeenteraad op ons netvlies hebben wat betreft de locatiekeuze voor de verslavingsopvang door De Brug, is gebleken dat met de locatiekeuze voor de gemeentewerf in Valkenburg er toch nog variaties gaan ontstaan door de zoektocht naar een mogelijke tijdelijke en anders een nieuwe definitieve locatie. Dat laatste zou echter haaks staan op hetgeen we als gemeenteraad hebben besloten in de raadsvergadering van 2 juli 2009.

Ook het willen benutten van locaties buiten de gemeente Katwijk is bij het vaststellen van de startnotitie over de locatiekeuze van de afkickkliniek in april 2008 door de gemeenteraad niet aan de orde geweest. Het zoeken van een tijdelijke en / of nieuwe definitieve locatie zou haaks staan op het genomen raadsbesluit, maar de wens hiertoe is door de CU wel ingegeven vanwege de te verwachten problemen bij het realiseren van een afkickkliniek op de huidige locatie in Valkenburg.

Uitgangspunt van De Brug was om in de eigen gemeente een afkickkliniek te realiseren. Dit werd en wordt volledig ondersteund door Platform Kocon. Het ging namelijk om de opvang van, hoewel het raar klinkt, ‘eigen’ verslaafden. Met een locatie in de gemeente Katwijk moesten ze hun ‘eigen’ sociale netwerk kunnen benutten bij de reïntegratie in de maatschappij.  

De brief van de advocaat van Valkenburgse omwonenden van 26 november 2009 geeft aan dat er richting de gemeente een juridische procedure op stapel staat. Uit alle ervaringen de laatste periode blijkt ook dat de realisering in Valkenburg van een afkickkliniek een lange draagtijd zal kennen. Dat werd ook op de terugreis met de bus naar Wemeldinge, waar we als raad een werkbezoek konden afleggen en een locatie voor verslaafdenopvang bezochten, ook aangegeven …… het kan allemaal best lang gaan duren.

Veel begrip vanuit GB voor de blik op andere beschikbare locaties, wetende dat hiermee het raadsbesluit niet wordt gevolgd. Want je wilt toch dat de ‘eigen’ verslaafden op korte termijn een opvangmogelijkheid krijgen.

Verandering van geldstromen
Maar zorgwekkend is de passage in de brieven van De Brug waarin wordt gemeld dat de op 14 augustus 2007 gegeven financiële zekerheden om een afkickkliniek te kunnen starten niet meer bestaan. De Brug, zo geeft men zelf aan in het schrijven, zal op zoek moeten gaan naar nieuwe financiële mogelijkheden en middelen om een afkickkliniek te kunnen realiseren.

Dat is kort voor de Kerstdagen aan De Brug bericht, dus niet alle Kerstboodschappen zijn even mooi en de dagen werden nog donkerder voor De Brug en allen die de afkickkliniek een warm hart toedragen. GB heeft over de financiële positie van De Brug altijd een heel duidelijk standpunt ingenomen.

Wethouder van Duijn ...... horen, zien en zwijgen of ......?WethouderVanDuijn De wethouder is 24/12 per mail door De Brug geïnformeerd over de mogelijkheden bij Winnersway en op 4 januari is daar ook een gesprek met de wethouder over geweest.

Vraag aan de wethouder: ‘Was bij de commissie Welzijn van 12 januari hem bekend dat De Brug voor de realisering van een afkickkliniek geen financiële middelen meer beschikbaar had en heeft?’

De Brug wil niet wachten op de mogelijkheden van de Valkenburgse locatie en is dus aan de bal, om maar in voetbaltermen te geraken, om z.s.m. financiële middelen te vergaren voor het opstarten van een afkickkliniek maar ook om zelf andere tijdelijke locaties te onderzoeken als ze niet op Valkenburg willen wachten.
Vraag aan de wethouder: ‘Kan het College gaan onderzoeken wat de mogelijkheden nu verder zijn nu De Brug dreigt af te vallen wat betreft de realisering van een afkickkliniek in Valkenburg? Kan de wethouder dit toezeggen?

Tweede termijn en ....... wordt vervolgd
De motie van afkeuring van de CU, VVD en PVDA haalde het niet en besloten werd om dit agendapunt breed te bespreken in de extra commissie Welzijn van woensdag 10 februari om 19.30 uur. Dat geeft de fracties de kans om zich te verdiepen in de financiële onmogelijkheden na de wetswijziging. Er zullen ook weer insprekers komen en mogelijk zit De Brug ook aan tafel om direct de duidelijkheid te krijgen.
Duidelijk een geval van 'wordt vervolgd' en dat geldt ook voor de komende campagne want de verkiezingskoorts nam al aardig bezit van de fracties.
Wat wethouder van Duijn betreft ...... GemeenteBelangen liet het bij de woorden van Maxima ten opzichte van prins Willem Alexander: 'Gewoon een beetje ..........'