Actueel

Amy Guijt

GemeenteBelangen over de “toekomst van Katwijk”

  • Geschreven door Amy Guijt

Misschien heb je ze de afgelopen maanden wel gezien. De posters langs de weg, advertenties in de krant of berichten op facebook met de vraag of je mee kwam praten over “de toekomst van Katwijk”. De reden van deze bijeenkomsten was de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda (MAG). Hierin staat beschreven waar we de komende jaren geld, tijd en energie in willen stoppen als gemeente. Hoe we dit gaan doen? Dat is nog de vraag. De MAG bevat opgaven maar nog geen uitwerking. Tijdens de laatste raadvergadering werd dit besproken.

MAG 2

Positief met aandachtspunten
Voor GemeenteBelangen is de basis positief. Een breed participatietraject, het vervangen van diverse “in beton gegoten” beleidsplannen & meer ruimte voor (burger)initiatieven. Ondanks de positieve basis ziet GB wel een aantal belangrijke aandachtspunten.

Praat mét en niet over hen
Tijdens de participatiebijeenkomsten konden alle inwoners aan schuiven. Maar nu we de “Hoe?” vraag gaan uitwerken worden alleen nog de belangrijke organisaties en bedrijven gevraagd. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat juist tijdens de uitwerkingsfase de doelgroep betrokken blijft. Gaan we bepalen hoe we eenzaamheid gaan aanpakken? Praat dan ook met mensen die dit ervaren. Meer jongeren die bewegen? Vraag hen dan zélf wat zij belangrijk vinden. De doelgroep weet waar de behoefte ligt, praat dus mét en niet over hen.

Voorzieningen in elke kern
Als een initiatief een opgave wil oppakken kunnen zij een aanvraag indienen. Deze wordt dan getoetst op punten als resultaat en aanpak. Nergens was terug te vinden of de locatie van het initiatief meegenomen zou worden. Is het dan zo dat er straks 20 initiatieven in Katwijk aan Zee zijn en maar 2 in Valkenburg? Kijkend naar het huidige activiteitenschema van de bibliotheek zien we dat van tientallen voorjaarsactiviteiten er momenteel maar één in Rijnsburg is. Wat GemeenteBelangen betreft ongelijk verdeeld. We vragen dan ook aandacht voor gelijke verdeling van activiteiten over alle kernen.

Bureaucratische rompslomp
Regelmatig hoor je dat inwoners wel willen maar gek worden van de bureaucratische rompslomp. Als we het hebben over samen met elkaar de toekomst van Katwijk ontwikkelen is GemeenteBelangen van mening dat het voor de diverse inwoners, organisaties en vrijwilligers ook zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden om bij te dragen. Dus geen bureaucratische rompslomp maar juist tijd voor de praktijk, heldere aanvraagprocedures & niet meer administratielast dan noodzakelijk. Zodat de aandacht van iedereen écht uit kan gaan naar onze toekomst.

Logo MAG Katwijk