Actueel

GB admin

Een triest hoofdpijndossier werd 12 oktober afgesloten in de commissie Welzijn

  • Geschreven door GB admin

Dinsdag 12 oktober stond als belangrijk agendapunt 'Intrekken locatiebesluit maatschappelijke opvang' op de rol. Bekende insprekers uit Valkenburg waren in de Burgerzaal aanwezig om mee te kunnen beleven hoe er na jaren geestelijke strijd een einde zou komen aan de discussie over de locatie voor maatschappelijke opvang alsmede de wijze waarop deze zou moeten worden georganiseerd in de gemeente Katwijk.
De Wmo - adviesraad had in een brief aan wethouder Mostert ook diverse vragen gesteld. Deze gingen vooral over het onbreken van een getalsmatige onderbouwing om de lokale behoefte aan verslavingszorg te kunnen bepalen.

Standpunt GemeenteBelangen door de jaren heen
GB is altijd van mening geweest dat deze activiteit geen gemeentegeld mocht kosten. Daarom moest er van welke organisatie dan ook een goed doordacht businessplan liggen. Met het ontbreken ervan bij de De Brug en het feit dat er ook in het land van de zorgverzekeraars geen gelden hiervoor beschikbaar zijn zijn argumenten voor de overstap naar een inrichting met ambulante zorg verklaarbaar. Ook een organisatie als Brijder moest in Zoetermeer een opvangmogelijkheid sluiten.
De praktijk wijs ook uit dat met ambulante verslavingszorg betere resultaten worden opgedaan en de kosten liggen ook aanmerkelijk lager dan bij de eerder geplande opzet van een afkickkliniek. Met het dichtgaan van het hek van de gemeentewerf in Valkenburg als mogelijke locatie voor de opvang van verslaafden komt er een einde aan een trieste geschiedenis.
De commissie Welzijn was hier unaniem in en men kwam ook tot de opmerking dat:

  • er gekeken moet worden naar en gesproken moet worden over de leerpunten voor de politiek na deze jaren discussie.
  • het belangrijk blijft om de verslaafden in Katwijk in kaart te brengen.
  • de gemeente faciliteert en niet meer dan dat ...... maar over dat laatste werden door fracties weer wat vrijere invullingen gekenschetst.

We zullen met elkaar de ontwikkelingen van de verslaafdenopvang op hoofdlijnen blijven volgen want ook deze Katwijkse inwoners moeten geholpen kunnen worden in Katwijk.

Zomaar wat losse geestelijke flodders maar ook belangrijk
In deze commissievergadering werd er zonder Marcel van Tol vergaderd, een A4-tje uit een kopieerapparaat had zijn rug zo uit de normale anatomische stand gebracht dat hij niet aanwezig kon zijn. Waarover spraken ze nog meer:

  • KunstgrasBij 'het verbeteren van de gebruikskwaliteit om het gebruik van sportvoorzieningen te intensiveren' moet het niet alleen maar gaan om kunstgrasvelden voor de voetbalclubs in de gemeente Katwijk. Er moet bijvoorbeeld ook aan tennisverenigingen worden gedacht.
  • GB geeft aan dat ook al wordt het Integraal Accommodatie Beleid wat vooruitgeschoven door mindere financiële tijden, dat betekent niet dat er niet nu al matches kunnen worden gemaakt tussen ruimtebiedende en ruimtezoekende organisaties.
  • VredeskerkHet punt van de al dan niet monumentenstatus van de Vredeskerk in Katwijk werd door de insprekers Guijt, kerkrentmeester van de Gereformeerde Kerk, en Dubbelaar van het Cuypersgenootschap benut om nog één keer te reageren op de uitspraak vande 'Onafhankelijke Adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften'. Het College van B&W gaat zich nu beraden op het vervolg en mogelijk 'omarmt' men het idee van een advies door een onafhankelijke derde partij opgesteld.
  • De bezoeken aan de Centra Jeugd en Gezin in Hendrik Ido Ambacht en Katwijk werden geëvalueerd en met elkaar mogen we trots zijn op wat er tot op heden in Katwijk is gerealiseerd. Belangrijk zal het blijven om de jongeren te bereiken.
  • platformkoconBij het agendapunt van de 'sluitende aanpak nazorg ex-gedetineerden' verkondigde wethouder Mostert dat een 'geen woorden maar daden' nu maar eens de lijfspreuk moest worden op dit punt. De bekende postbus, beter gezegd het ontbreken ervan voor ex-gedetineerden, is nog steeds een doorn in het oog van GB en andere politieke partijen.

Dinsdag 9 november komt de commissie Welzijn weer bijeen.

Gerard Bol