Actueel

Geert Diemer

Gemeente weer zorgzaam bij gevorderde dementie

  • Geschreven door Geert Diemer

Het college antwoordde 15 november op beleidsvragen van GemeenteBelangen dat de gemeente voortaan eerst overlegt met de case manager en het netwerk van een persoon met gevorderde dementie overlegt vóór zij inzet op opname in een instelling. GB had die beleidsvragen opgesteld na contacten met wijkverpleegkundigen. Het college herziet hiermee zijn gedragslijn van 1 mei.

De herziening kan de gemeente geld kosten. Personen met dementie die thuis wonen, komen namelijk voor rekening van de gemeente en personen in een instelling voor rekening van de verzekeraar. Personen met dementie die geen gevaar zijn voor zichzelf of anderen en 24 uurs zorg ontvangen van hun netwerk, kunnen nu toch langer thuis blijven wonen. Dat is zoals het hoort.

GB beloofde de uitkomst van haar vragen te publiceren en doet dat hierbij.

Geert Diemer, raadslid GemeenteBelangen