burgerraadsleden

Burgerraadsleden

Burgerraadslid van Gemeentebelangen Katwijk:

burgerraadslid Paulina Smit

Burgerraadslid
Paulina Smit

mail icoon

Woonplaats: Valkenburg
Geboren 30-05-1965

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan:
- ontwikkelingen in de gemeente die de leefbaarheid vergroten;
- dat niemand in Katwijk tussen wal en schip raakt; 
- oplossingsgerichtheid bij problemen en vereenvoudigen van regels;
- vóóraf meningen peilen van de inwoners, niet achteraf;
- inwoners niet opzadelen met onnodig hoge kosten;
- de 'energietransitie'  moet haalbaar en betaalbaar zijn;
- dat de inwoners van deze gemeente zich gehoord voelen, ongeacht status, leeftijd, afkomst of gezindte;
- ondersteunen van burgerinitiatieven;
- een plaats waar respect is voor elkaar, de dieren, de woonomgeving en de natuur.

Ondanks dat we in een toenemend verstedelijkt gebied leven:
- de menselijke maat niet uit het oog verliezen;
- meer groen (bos), schonere lucht, meer ruimte voor kinderen, 'groene' scholen en meer recreatiemogelijkheden;
- innovatieve, meer duurzame en betaalbare woonvormen waardoor er meer variatie ontstaat en meer keuzevrijheid;
- meer duurzame manieren van vervoer mogelijk maken en uitbreiden van fiets- en wandelpaden;
- zo veel mogelijk scheiden van het snelle en langzame verkeer, zodat meer inwoners graag gaan wandelen en fietsen;
- kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen, des te groter is de kans dat ze na hun rijbewijs blijven fietsen;
- een groen Duyfrakplein in Valkenburg;
- goede, financieel onderbouwde, lange termijn visies bij nieuwe investeringen en projecten;
- bij uitbesteding van werk door de gemeente, van te voren duidelijk vaststellen wat het doel is en welke eisen we stellen.