Privacy & Cookies

Disclaimer

  • Published in Algemeen

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud op deze website kan GemeenteBelangen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van haar eigen content als ten aanzien van de door haar aangeboden content die afkomstig is van derden.

Fouten en onvolkomenheden op het domein www.gbkatwijk.nl kunt u melden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2009 GemeenteBelangen Katwijk

Alle rechten voorbehouden. Niets van het domein www.gbkatwijk.nl, inclusief de e-mail nieuwsbrief, mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GemeenteBelangen.