Actueel

GB admin

Bezuinigingen op psychiatrie geven overlast

  • Geschreven door GB admin

OverlastMeer inwoners dan vroeger kunnen buren krijgen met een psychiatrische aandoening. Dat komt doordat deze patiënten niet meer terecht kunnen in een psychiatrische opvang vanwege de bezuinigingen. Maar in hun woning kunnen deze patiënten, ongewild, veel geluidsoverlast geven aan hun buren. In 2012 telde de politie in Katwijk 114 gevallen van overlast door gestoorde of overspannen personen en in 2013 maar liefst 167. Dat is bijna de helft, 46 procent, meer. De cijfers van 2014 zijn nog niet bekend.

De politie zegt in haar regiobeleidsplan dat de bezuinigingen en hervormingen in de zorg gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid en de veiligheid van de woonomgeving. Maar ze wil / kan geen handhavingscapaciteit inzetten voor deze zorg.

Waar gaat het eigenlijk om?

De overlast is meestal geluidsoverlast: ’s nachts keiharde muziek laten horen, live muziek maken, hard schreeuwen, op luide toon telefoneren of ruzie maken en dergelijke. De overlastmeldingen bij de politie resulteren nogal eens in het afvoeren van de overlastgever. De zwaailichten en de consternatie bij de komst van politie in de straat maken dan ook deel uit van de overlast.

Wat kan de gemeente doen?

Technisch gezien valt de geluidsoverlast in sommige gevallen te dempen door in de woning van de patiënt geluidsabsorberende wanden te plaatsen. De patiënt kan dan in de woning blijven zonder veel overlast te veroorzaken en zo blijven functioneren in de eigen woonomgeving. Dat is precies de bedoeling van de wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar van die mogelijkheid heeft de gemeente Katwijk in samenwerking met Dunavie tot op heden nog geen gebruik gemaakt.

De te maken prestatieafspraken

De gemeente zou in het kader van de Wmo kunnen overwegen de plaatsing van zulke wanden te betalen, net zoals ze huisaanpassingen betaalt als trapliften en invalidendouches. In 2015 vernieuwen de gemeente, Dunavie en de stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ hun prestatieafspraken. Het gaat niet alleen om het melden van overlast, maar vooral om de vraag wie de aanpassingen moet betalen, de gemeente of Dunavie? In de gesprekken tussen deze drie partijen kan dit punt zeker aan de orde komen. We hebben immers de zorg voor elkaar!

Wethouder Mostert heeft in december 2014 gezegd naar een geval in Rijnsburg te willen kijken. Maar de buren zijn inmiddels verhuisd naar een buurgemeente omdat ze het niet meer uithielden naast de overlastgever...

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer