Actueel

GB admin

GemeenteBelangen bezoekt “De Bloem” in Rijnsburg

  • Geschreven door GB admin

Werkbezoek De Bloem 1In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg worden regelmatig nieuwbouwprojecten gestart. Op vrijdag 10 januari jl. hebben Leen van Poppel, Ineke Ouwehand, Corrie Vingerling, Cees Noort en Emile Soetendal van GemeenteBelangen een werkbezoek gebracht aan een nieuwbouwproject, in dit geval “De Bloem” in Rijnsburg. Vanaf bovenaf gezien heeft het project de vorm van een bloem. In de Kroonbladeren komen (starters-) appartementen, maisonettes, eensgezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen. Elk Hof kent zijn eigen invulling. De eerste realisatiefase van de herontwikkeling van het voormalige bloemenveilig Flora is volop gaande. Meer dan voldoende aanleiding voor GemeenteBelangen om dit voor de gemeente Katwijk bijzondere en veelzijdige woonproject te bezoeken.

Wat komt er allemaal bij kijken?
Werkbezoek De Bloem 2De GB-delegatie werd ontvangen door adjunct-directeur van De Raad Vastgoed, Huibert Kralt. Tijdens het bezoek is uitvoerig stilgestaan bij de totale ontwikkeling van de Bloem, de ontsluitingswegen naar de Bloem, de speelmogelijkheden voor kinderen, de parkeermogelijkheden, de in eigen beheer verstrekte startersleningen, de gedachten rond seniorenhuisvesting, milieubewust bouwen, de problematiek rond de bestemming van de gebouwde bedijfsunits achter de Hoogvliet en de werkgelegenheid die het project met zich brengt. Er is ook een modelwoning bezocht. Een veelheid van op elkaar inspelende factoren die het tot een uitdagende logistieke klus maakt.

Voortdurend inspelen op de markt
De in ontwikkeling zijnde woningmarkt maakt dat voortdurend, mede in overleg met de gemeente, op die ontwikkeling wordt ingespeeld, opdat het woningaanbod in “De Bloem” zo veelzijdig en optimaal mogelijk wordt gerealiseerd. Een lastig punt zijn de inmiddels gerealiseerde winkelunits aan het Remiseplein, achter de Hoogvliet. Het huidige bestemmingsplan en de Detailhandelsvisie maken het op dit moment onmogelijk om in de nieuwe units winkels te exploiteren. De units staan nu leeg. Er mogen slechts dienstverlenende voorzieningen komen. Aan de andere kant is er animo onder detailhandelondernemers om gebruik te maken van de nieuwe units. Ook kan het een aanvulling zijn op het bestaande winkelaanbod aan het Remiseplein, zeker als “De Bloem” in zijn totaliteit is gerealiseerd. Tegelijkertijd moet ook het winkelaanbod in de Hoftuin bij de overwegingen worden betrokken. Wat ook de uitkomst wordt: leegstand is de slechts denkbare!

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Emile Soetendal