Actueel

GB admin

Suggesties GB vallen goed

  • Geschreven door GB admin

De commissie Ruimte van 7 april jl. behandelde het concept masterplan Katwijk langs de Rijn. Partijen hadden de gelegenheid om punten in te brengen, opdat deze nog in het masterplan meegenomen kunnen worden.
GemeenteBelangen had zich goed voorbereid op dit belangrijke punt. Langs de Rijn liggen grote kansen om toerisme en recreatie een flinke impuls te geven. En dat is wat GemeenteBelangen wil.
 
Het stuk was al goed van opzet, veel van onze speerpunten kwamen daarin terug, zoals openbaarheid van de Rijnoevers, uitbreiding fietsroutes, wandelpaden, en het benutten van de recreatieve waarden van het water.

Wij hebben de volgende punten aangedragen om toe te voegen:

  • nadrukkelijk kansen voor horeca en terrassen langs het water benutten
  • aanwijzen van gebouwen die in aanmerking kunnen komen voor industrieel erfgoed, c.q. bedrijfsgebouw naar woongebouw.
  • parkeergelegenheid rondom Turfmarkt verbeteren, zodat het plein een verblijfsfunctie kan krijgen, wij hebben de suggestie gedaan om de dam van Guijt (vervoerbedrijf) in de toekomst voor parkeren te bestemmen.
  • Het eiland dun bebouwen, geen massale woningbouw, we hebben al bouwplannen genoeg.
  • bij revitalisering van 't Heen ook aandacht hebben voor de waterkant.
  • groener inrichten van de oevers bij plan Westerhage
  • De kansrijke lokaties (Redschuur, Visserijschool, Gemeentehuis Valkenburg meenemen in het masterplan.
  • Op tijd communiceren met bewoners en belanghebbenden.

De andere fracties hadden daar met uitzondering van de PvdA weinig tot niets aan toe te voegen en stemden in met de door ons aangedragen punten.