Actueel

René Slootweg

Verantwoording aan de kiezer over 2020

  • Geschreven door René Slootweg

verslag

Over het jaar 2020 

GemeenteBelangen verantwoord jaarlijks aan de kiezer wat zij de afgelopen jaar gedaan en bereikt heeft. Het is voor GB al vele jaren een terugkerende traditie en we vinden het leuk dat we nu ook andere fracties zien die deze jaarlijks verantwoording adopteren. Weer een goed idee van GB…

 

Groen
Het groenbeleidsplan maakte al eerder duidelijk dat er een groenere koers gevaren gaat worden. Maar natuurlijk blijven we strijden voor het behouden en uitbreiden van groen in onze gemeente, het volbouwen van groene plekken is voor GB onbespreekbaar. Niet alleen op de Kwakelwei hoort geen bebouwing, maar langs de rand van het Valkenburgsemeer is voor GB ook geen plek voor woningen. Recent diende wij nog een wijzigingsverzoek in om geen onderzoek te doen naar woningen aan de randen van het meer. Helaas vonden we daar geen meerderheid in de gemeenteraad.

Naast de insteek van de fractie timmert onze wethouder ook goed aan de weg, naast de grote beleidsstukken ook met o.a. fleurige bermen en minder maaien.

Van woorden naar daden met groenbeleidsplanzwarte dennen Groen beleidsplan
Groen bebouwen om groen te kopen?
Valkenburgsemeer zonder villa’s
Participatie Valkenburgsemeer
Gb wethouder fleurt op
Groene kwakelwei


Honden
GemeenteBelangen is goed op weg om voor Rijnsburg voldoende hondenlosloopveldjes te regelen. Na het succes van het tweede hondenlosloopveldje komt er nu ook nog een derde veldje in Rijnsburg. GB zorgde met een motie voor het permanent maken van het tijdelijke veld op hoek Valkenburgerweg en Waterbos.
Er wordt binnen de raad wel eens lacherig gedaan, van daar heb je GB weer met hun honden. Maar, zeg nou eens eerlijk, wat doen de andere partijen dan voor de honden?

Rijnsburgse honden uit in eigen buurt
Rijnsburgse honden

Algemeen
Dit jaar tikte onze partij het vijftigjarig bestaan aan, maar dit konden we door de Corona niet uitbundig vieren. Die houden jullie nog tegoed van ons.
De algemene beschouwingen verliepen door de Corona dan wel anders dan andere jaren, het stond wel in het teken van grote bezuinigingen.
GB zorgde ervoor dat er niet bezuinigd werd op het mantelzorgcompliment en diende samen met andere partijen een wijzigingsvoorstel in om meerdere bezuinigingsmaatregelen met succes terug te draaien.

GemeenteBelangen tikt Abraham aan
AB 2020 : Samen voor elkaar
Verbeteren strand- en zwemveiligheid


Verkeer
GemeenteBelangen heeft in haar vijftigjarig bestaan continue strijd gevoerd om het absurde plan van de verlengde Westerbaan, een autoweg dwars door de duinen, te stoppen. En met langverwacht succes. Er is begonnen met een prachtig duurzaam fietspad op hetzelfde tracé, waarmee de kans op een autoweg tot nul gedaald is. Case closed!!
We stemde in met een prima parkeerbeleidsplan waarin eindelijk ook betaald parkeren op zondag werd ingevoerd.

Parkeren 1 Parkeren maar dan anders
Auto’s van de (Wester)baan
Veiligheid en doorstroming bij Binnensluis.
Fietspad westerbaan
Fietsstraat auto te gast
Tijdelijke weg N206

 


Zorg
Als je garant staat voor investeringen van ondernemingen, hoop je nooit dat het mis gaat. Helaas komt dat natuurlijk wel voor en was dat het geval voor DSV.
Inmiddels is het probleem opgelost met de verkoop van Parledam en het aanstellen van een nieuwe bestuurder. Ook zijn alle voorgeschoten gelden inmiddels terugbetaald aan de gemeente.

GB kritisch met vertrouwen in situatie DSV


Onderwijs
Bij de grote bezuinigingsoperatie heeft GB ook de rem gezet op het bezuinigen op het inclusief houden onderwijs. Bezuinigingen op het onderwijs mogen niet ten koste gaan van ondersteuning mogelijkheden en het inclusief / passend maken van het onderwijs. Ook hier met succes, ons voorstel kreeg bijval van een meerderheid van de gemeenteraad.

Openbaar onderwijs in ’t Duyfrak in de knelOnderwijs
Niet bezuinigen op onderwijsondersteuning
Gb stelt vragen digitaal afstandsonderwijs
Digitaal in het “nieuwe normaal”


Afval
Het scheiden van afval en hergebruiken van grondstoffen is een onderdeel van het duurzaamheidsprogramma van onze partij. Het nieuwe beleidsplan kon op steun van GB rekenen, waarin middels diftar de burger wordt aangespoord beter te scheiden.

Meer afval hergebruiken


Wonen
Alleen sociale en middeldure woningen bouwen is voor GB niet voldoende, er moet ook worden gezorgd dat deze woningen voor langere tijd beschikbaar blijven voor deze doelgroep. In de huidige woningmarkt worden woningen kort na aankoop voor extreme winsten doorverkocht, zodat deze onbereikbaar worden voor de doelgroep waarin ze begonnen waren.
Ons amendement werd aangenomen om sociale en middeldure koopwoningen voor minimaal 10 jaar beschikbaar voor de doelgroep.

Ook stemde we in met het stedenbouwkundig raamwerk voor project locatie Valkenburg, het beloofd een prachtige groene wijk te worden.

Nieuw Valkenburg heeft het (bijna) allemaal
Betaalbare woningen betaalbaar houden
Behouden sociale en midden dure woningen
PLV

PLV stedenbouwkundigraamwerk

Jongeren
GemeenteBelangen was de enige partij die aandacht vroeg voor het skatepark bij Scum. We vroegen bij de algemene beschouwingen de wethouder om, ondanks de grote bezuinigingen, toch geld vrij te maken. Een prachtig idee van jongeren voor jongeren. Er is naar aanleiding van de vragen van GB ruim vier ton vrijgemaakt voor deze plannen.


Blij met budget voor skatepark
Skatepark
Duinspeelplaats is klaar
Opening sportspeelplaats dorpsweide


Cultuur
Voorzieningen in elke dorpskern is een verkiezingsbelofte uit ons verkiezingsprogramma. Goed om te zien dat het scenario om een decentrale cultuur organisatie op te zetten nu ook door een meerderheid van de gemeenteraad werd ondersteund.

Cultuur in alle dorpskernen


Werkbezoeken
In Corona tijd was het lastig om werkbezoeken te doen, maar gelukkig konden we toch nog een paar bezoeken op gepaste afstand doen.

In gesprek met wijkraad
Coming Out day
Moods in de woods
Opening meriovenpark
Voedselbos


handhavingVeiligheid
Op het gebied van veiligheid hebben een idee geopperd van “huur je eigen boa”. Dit werd niet gelijk met open armen ontvangen, maar zoals jullie weten hebben ideeën van GB altijd een paar jaar “rijping” nodig...

Capaciteit pakt overvallers
Melden met fixi
Huur je eigen boa

 

 


Blog
Het afgelopen jaar hebben we wat minder ludieke stukken geschreven, maar wel een poging gedaan om de negatieve vibes van de sociale media te keren.

De sociale waarheid, politieke waarheid en de werkelijkheid