Actueel

René Slootweg

GB: Kritisch maar niet tegendraads

  • Geschreven door René Slootweg

 

Algemene beschouwing van GemeenteBelangen groene parkeerplaats AB GB 3

Burgerparticipatie
De gemeente krijgt steeds meer in de vingers hoe zij de inwoners kan laten meedoen met de voorbereiding en uitvoering van beleid. Goede voorbeelden zijn de wijkopknapbeurten, het ontwikkelingskader Noord Rijnsburg, de Duinvallei en de discussies met Smart Village Katwijk over de HOV. Voorschotelen van kant en klare plannen werkt trouwens niet meer. Dat bleek duidelijk bij de behandeling van het collegevoorstel voor omgekeerd inzamelen dat een kleine volksopstand opriep. GemeenteBelangen heeft zich altijd voor burgerparticipatie ingezet en is dus blij met deze vernieuwing.

Deze vernieuwing van de bestuursstijl past in de verandering van Katwijk die doormaakt. De jongerenkandidaat voor het burgemeesterschap zei het duidelijk: Katwijk was ooit een christelijke gemeente maar is nu een gemeente met christenen.

Het college gaat de nieuwe bestuursstijl ook inzetten bij de herinrichting van de Rijnstraat als 30 km weg. De gemeente komt niet met kant en klare plannen maar vraagt de inwoners mee te denken.

Burgerparticipatie is nooit klaar. GB zet zich daarom in voor de vorming een jongerenraad. Hopelijk gaat die ook ideeën leveren voor de meer zelfstandige huisvesting van jongeren die noodgedwongen bij hun ouders inwonen.

Hoofdbibliotheek in Katwijk aan Zee
GemeenteBelangen is altijd van mening geweest dat in elke kern een bibliotheek hoort. Goede voorbeelden zijn Rijnsburg, Valkenburg, en de mini Bieb in de Roskam. De grote hoofdbibliotheek van €12M die het college in Katwijk aan Zee voorstelt, is volgens GB dan ook niet nodig.

De besparing kan naar de verdieping van de N206. Verschillende fracties willen zoveel mogelijk extra geld beschikbaar stellen voor de verdieping van de N206. GemeenteBelangen is overtuigd dat onze inwoners alle dagen van de week de verdiepte N206 zullen verkiezen boven een grote hoofdbieb.

Projectlocatie Valkenburg
College en raad hebben de regionale woningbouwopgave van 12.000 huizen weten te verlagen naar 5.000. We kunnen nu de ontwikkeling starten van een Unmanned Valley voor drones en andere onbemande vervoersmiddelen. Daarbij moeten we een aantal dingen niet over het hoofd zien.

De natuur blijft een belangrijke. GB wil daar graag heel veel groen, zoals overal in onze gemeente. GB wil ook de zweefvliegers niet vergeten. In 2014 hebben wij namelijk samen met Wassenaar een motie aangenomen om zweefvliegen tijdelijk mogelijk te maken en permanent in de toekomst. Ook pleit GB voor een mogelijke doorsteek van de stoomtrein richting het Panbos.

Extra ambtenaren
Het college wil 47 ambtenaren ofwel 47 FTe toevoegen aan de ambtelijke organisatie. De raad gaat niet over nut en noodzaak hiervan, maar GB heeft er wel vraagtekens bij.

De raad gaat wel over de financiering van die extra ambtenaren. Het college wil een eind maken aan de jaarlijke stijging van externe inhuur met €1 miljoen per jaar door mensen in vaste dienst te nemen. Het college erkent ook dat de projecten de ambtenarentijd niet goed registreren en wil meer uren toewijzen op die projecten. Het college vraagt nu €477.000 vooruit, om alvast personeel aan te nemen.

In de ogen van GB kan het college vandaag al middelen vrijmaken door de urenadministratie van de projecten op orde te brengen en minder extern in te huren. Dat maakt de organisatie tegelijk gezonder. Met de vrijgekomen gelden kan de organisatie dan meer personeel aannemen.

GB stelt dus: zorg eerst dat je je zaken op orde hebt voor je meer geld vraagt. Ook hier is GB dus kritisch maar niet tegendraads. Want wanneer het college eind van dit jaar komt met zijn plan van aanpak, is GB bereid opnieuw naar deze kwestie te kijken.

Centrum autovrij
Het college maakt het centrum van Katwijk aan Zee autovrij en realiseert daarmee een oude droom van GB. Maar dit centrum is nog niet fietsvrij. GB is een echte fietserpartij maar erkent ook dat fietsers in winkelgebieden vaak gevaarlijke situaties veroorzaken. Ondernemers en winkelende inwoners pleiten daarom voor een fietsverbod in het centrum van Katwijk Zee. Net als in de andere winkelcentra. Wij vragen het college daarom de Leidse spreuk over te nemen: “winkels open, fietsers lopen”.

Bestrating
Veel senioren klagen over de bestrating. Die vinden ze niet seniorenproof. Senioren in een scootmobiel voelen elke oneffenheid. Zouden de routes die lopen van de verpleeghuizen en flats met veel senioren naar de kerken en supermarkten wellicht vaker onderhoud kunnen krijgen?

Katwijk merkbaar groener
Katwijk hoort bij de vijf gemeenten met het minste groen in de bebouwde kom. Dat is niet goed voor de inwoners want dichtbij gelegen groen ontstresst, houdt woonbuurten koeler en droger, zuivert de lucht en verhoogt de waarde van ieder huis.

De laatste twee jaar is weer 13 hectare groen verdwenen. GB doet hier daarom nieuwe suggesties dat wat te compenseren. Groene parkeerplaatsen moeten een standaard onderdeel worden van wijkopknapbeurten en de herinrichting van straten. Gelukkig heeft de wethouder deze ook gezien en al toegepast langs de Industrieweg. Deze trend mag hij van GB doorzetten. Ook is er meer voorlichting nodig over groene gevels. Muurbegroeiing van blinde gevels zou een onderdeel kunnen zijn van de prestatieafspraken met Dunavie. Meer projectontwikkelaars van woon- en kantoorkolossen dienen aangezet worden tot het indienen van ontwerpen met groen in en op de gevels. Ook onze speelplaatsen vallen te vergroenen. In Utrecht en Zaandam zien we Minibossen, maar in Katwijk niet. Een minibos is zo groot als een tennisbaan met dertig keer zoveel inheemse bomen en struiken als een bosplantsoen. Ze groeien in tien jaar tot een stukje wilde natuur dankzij selectie en grondbewerking. Katwijk heeft lege plekken genoeg om dit te realiseren. Denk aan de groene buffer in Valkenburg.

De gemeente heeft de laatste twintig jaar geen nieuwe parken voorgesteld. De inwoners wel: het ringpark, het wandelpark langs de Stille Rijn, het park op de vuilstort in Rijnsburg en tenslotte het landschapspark in Berkheide. Wij zien graag dat de wethouder deze ideeën overneemt in zijn groenbeleid.

Duurzaamheid
Katwijk is op weg een maximaal duurzame gemeente te worden. Het gaat bij verduurzaming om talloze maatregelen, van electriciteit die gecertificeerd groen is opgewekt en de inzet van LED verlichting tot de energiezuinige verwarming van het vastgoed van de gemeente, de plaatsing van oplaadpalen voor electrische auto’s, de renteloze financiering van zonnecellen voor particulieren en het aanbod van advisering voor woningen enzovoort. Het is daarbij pikant dat het bestand aan sociale huurwoningen milieuvriendelijker is dan het bestand aan particuliere woningen. Hier ligt nog wat voorlichtingswerk voor de duurzaamheidscoördinator.

Afschaffen hondenbelasting
In 1851 nam het Koninkrijk der Nederlanden de hondenbelasting op in de gemeentewet. Het was een belasting op hondenkarren op de openbare weg. Maar die zijn al jaren geleden verdwenen. En het was een wapen tegen de hondsdolheid, die ook al jaren geleden uitgeroeid is.

Minister Plasterk schreef dat de hondenbelasting geen overtuigend bestaansrecht heeft. Hij had gelijk. Het is om twee redenen een oneerlijke belasting. In de eerste plaats omdat de opbrengst in de algemene reserves gaat maar alleen eigenaren van honden die moeten betalen. In de tweede plaats omdat volgens onze eigen gemeente zeker een kwart van de eigenaren niet betaalt.

De hondenbelasting ondermijnt de belastingmoraal, de rechtsstaat en de democratie. Meer dan honderd gemeenten hebben hem al afgeschaft. Ook de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur pleiten al jaren voor afschaffing.

GB heeft de wethouder in 2015 gevraagd te zorgen dat alle honden eigenaren de belasting betalen. GB stelde voor daarvoor de hondenpenning in te voeren. De wethouder wilde hier niet aan maar koos voor meer en intensievere controles. Die leiden in 2016 tot de aangfite van maar 159 extra honden, lang niet de 1200 die volgens de gemeente belastingvrij rondlopen. Het ziet er dus niet naar uit dat de gemeente kan zorgen voor een eerlijke inning. En ook dan blijft het bezwaar dat eigenaren van honden meer moeten bijdragen aan de algemene middelen dan mensen zonder hond.

GemeenteBelangen zal daarom met Hart voor Katwijk een amendement indienen om de hondenbelasting af te schaffen.